> onze plek > behoud het foreestenhuis

Behoud het Foreestenhuis

Een actieve stichting

De stichting tot Behoud van het Foreestenhuis is opgericht in 2013 en heeft sindsdien de restauratie van het dak en de achtergevel, de toegangelijkheid voor mindervaliden en de restauratie van het orgel geraliseerd. Het heeft als taak om het gebouw in goede staat te houden en is nu bezig met het verduurzamen.

Een blik op de toekomst

Nu de restauraties zijn gerealiseerd, gaan we de banden met culturele instellingen versterken, opdat er meer gebruik gemaakt gaat worden van ons mooie gebouw, midden in de binnenstad van Hoorn.

Draag bij aan het behoud van het Foreestenhuis

De Stichting tot behoud van het Foreestenhuis heeft een culturele ANBI-beschikking gekregen. U kunt u giften aan de Stichting dus tot 125% aftrekken van de belasting.

Het bankrekeningnummer is:NL 32 INGB 0008 8667 96

Wij zijn u erkentelijk voor uw giften.

Zie voor meer informatie de eigen website van Stichting Behoud het Foreestenhuis. Met binnenkort plannen rond restauratie en aanpassing van het gebouw.

www.behoudhetforeestenhuis.nl

 

 

 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2020 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn