> topmenu > contact

Contact

Kerkgebouw

Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn.

Verschillende ruimtes in de kerk zijn te huur voor bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen e.d.

Inlichtingen via de Commissie Beheer: verhuur@foreestenhuis.nl, 062 944 8630

Postadres van de gemeente: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

E-mailadres: info@foreestenhuis.nl

KvK: 75759535

Kerkenraad

Caroline Oortman Gerlings-Hazen (voorz.) - voorzitter@foreestenhuis.nl
Irène Niemeijer (secr.) - secretaris@foreestenhuis.nl
Kees Dalmeijer (penningm.) - penningmeester@foreestenhuis.nl
Leida Veldkamp
Theo Kuipers

Bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 ten name van Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn

Predikant

Jan Berkvens - jan@domineeberkvens.nl, 065 704 0320

Werkgroep Pastoraat

De leden van de werkgroep pastoraat vormen belangrijke schakels bij het onderlinge contact binnen de gemeente. Coördinatie: Tineke Köhne-Prakke en Floor Onnouw-den Ouden. Je kunt contact opnemen via pastoraat@foreestenhuis.nl

Werkgroep Diaconie

Voor problemen van individuele materiële aard (financieel of anderszins) kun je contact opnemen via diaconie@foreestenhuis.nl.
Coördinatie: Annette Ludriks en Leida Veldkamp.

Organisten

Peter Zandberg - pzandberg@gmail.com, 062 944 8630
Edwin Hinfelaar

Gemeenteblad DORE

Kopij naar: redactie.dore@foreestenhuis.nl

Landelijk

Bureau Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Singel 454, 1017 AW Amsterdam, 020 623 0914, www.doopsgezind.nl

Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht, 030 231 6970, www.remonstranten.nl

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn