> nieuws

Nieuws

Hoe haal je meer uit film?

Hoe haal je meer uit film?
Heb je ooit de behoefte gevoeld om na een film van gedachten te wisselen met andere filmliefhebbers? Ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen? 
Dit kan maandelijks op (in principe) de eerste woensdagochtend van de maand onder leiding van gespreksleider Jan Berkvens. Lees meer >>


Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd

Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Vanaf 22 februari zullen er korte meditatieve vieringen zijn op de zeven woensdagen voor Pasen van 12.00 uur tot 12.30 uur.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn. Lees meer >>


DORE december 2022/maart 2023

DORE december 2022/maart 2023
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief:        info@foreestenhuis.nl Lees meer >>


mondig  1|2023

mondig 1|2023


Kunst van het vergeten

‘We moeten vergeten als kracht gaan zien.’ Prof. dr. Stéphane Symons over vergankelijkheid; het doopsgezinde slavernijverleden; Firma de Hoop; een nieuwe naam en nog veel meer. Mondig over de kunst van het vergeten.

download de publicatie


mondig plus  1|2023

mondig plus 1|2023


Buitenbeentjes

‘Het moment dat de hemel zich naar de aarde buigt.’ Machteld van Woerden over erbij horen; wat de AKC kan betekenen in een mensenleven en goed ademen. Mondig+ over buitenbeentjes.

download de publicatie


ADREM - remonstrants maandblad

ADREM - remonstrants maandblad
AdRem is het remonstrants maandblad en heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap. AdRem biedt remonstrants nieuws en informeert de lezer over ontwikkelingen bij de Remonstranten. Lees meer >>


Collecte maart 2023 voor hulpacties van MCC in SyriŽ

Collecte maart 2023 voor hulpacties van MCC in SyriŽ
In de dagen na de aardbeving is Doopsgezind Wereldwerk verschillende keren benaderd met de vraag of er ook vanuit doopsgezind Nederland actie zou worden ondernomen. Na overleg met vertegenwoordigers van Mennonite Central Committee (MCC) in het gebied is besloten om de acties van MCC in Syrië te ondersteunen. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand maart 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>


Collecte februari 2023 voor Doopsgezind Jeugdwerk

Collecte februari 2023 voor Doopsgezind Jeugdwerk
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand februari 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>


Het Foreestenhuis Ontmoet Online

Het Foreestenhuis Ontmoet Online
De woensdagochtendzoom komt terug! Elke derde woensdag van de maand om 10 uur bespreken we met elkaar een onderwerp en delen we hoe het met ons gaat.  Kijk voor de onderwerpen in de AGENDA


Collecte januari 2023 voor Tent of Nations

Collecte januari 2023 voor Tent of Nations
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand januari 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>


12345
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
© 2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn