> nieuws

Nieuws

Zomer Vakantiediensten 2023

Zomer Vakantiediensten 2023
Welkom in de kerk!  Zomer Vakantiediensten 2023 van 23 juli tot en met 27 augustus.  Wij hopen u te ontmoeten! Lees meer >>


Onze hardheid verliezen #Pinksteren - Reinhold Philipp

Onze hardheid verliezen #Pinksteren - Reinhold Philipp
‘Het aantal volgelingen breidde zich op die dag uit tot ongeveer drieduizend.’  Je zou er bijna overheen lezen, terwijl het een ongelofelijk succesverhaal is.
Je zou je als predikant in onze tijd toch vertwijfeld moeten afvragen: ‘Wat heeft hij wat ik kennelijk niet heb? Wat doe ik verkeerd? Wat doen wij verkeerd?’ Je zou als gemeente zo’n preektijger als Petrus als predikant moeten hebben.
Lees meer >>


Bloemenzondag hulde 2023

Bloemenzondag hulde 2023
Op zondagmorgen 7 mei proeven wij in de dienst in woord en beeld hoe het is om het verloren schaap te zijn dat onze herder zoekt. Ook deze zondag zijn er heel wat meegebrachte bloemen van allerlei snit, vers uit de winkel van bloemenstal of misschien wel  in de berm geplukt of uit eigen tuin. Lees meer >>


Collecte juni 2023 voor Hospice Dignitas, Hoorn

Collecte juni 2023 voor Hospice Dignitas, Hoorn
Hospice Dignitas is een vitale, dynamische en duurzame organisatie die de meest optimale persoonlijke, hoog kwalitatieve zorg levert in West Friesland.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte juni 2023". Lees meer >>


Collecte mei 2023 voor Straatpastoraat Hoorn

Collecte mei 2023 voor Straatpastoraat Hoorn
Collecte DoRe Hoorn in mei 2023 is voor Straatpastoraat Hoorn. Het straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand mei 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>


Collecte april 2023 voor 100 WEEKS

Collecte april 2023 voor 100 WEEKS
In 100 weken uit extreme armoede Een nieuwe, revolutionaire manier van geven: jouw geld gaat direct naar vrouwen die in extreme armoede leven. Zij weten zelf precies wat ze nodig hebben om binnen 100 weken blijvend op eigen benen te staan Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand maart 2023" of gebruik de QR-code.   Lees meer >>


Hoe haal je meer uit film?

Hoe haal je meer uit film?
Heb je ooit de behoefte gevoeld om na een film van gedachten te wisselen met andere filmliefhebbers? Ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen? 
Dit kan maandelijks op (in principe) de eerste woensdagochtend van de maand onder leiding van gespreksleider Jan Berkvens. Lees meer >>


Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd

Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Vanaf 22 februari zullen er korte meditatieve vieringen zijn op de zeven woensdagen voor Pasen van 12.00 uur tot 12.30 uur.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn. Lees meer >>


DORE april / juni 2023

DORE april / juni 2023
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief.
Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl

.
Lees meer >>


mondig  2|2023

mondig 2|2023


De Brug

‘Gelijke kansen zijn geen gelijke kansen’. Charisma Hehakaya over het eerste-generatiefonds, Rozemarijn van ’t Einde over klimaatactivisme, de kloof tussen stad en platteland en nog veel meer. De nieuwe editie van mondig gaat over kloven en hoe die te overbruggen. 

download de publicatie


1234
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn