> nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2022

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2022
Lees meer >>


Doopsgezinde Historische Kring zoomlezing

26 januari 2022 19:30 uur
Doopsgezinde Historische Kring zoomlezing
Alleen Menno Simons en Dirk Philips? De ontstaansgeschiedenis van de meniste/doopsgezinde traditie levert spannende verhalen op, met name de gebeurtenissen in Münster (1534-35). Daarna verschuift het beeld naar Menno Simons en Dirk Philips. Althans, zo wil de literatuur over deze ontstaansgeschiedenis het al eeuwen. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 1 | januari 2022

Nieuwsbrief nr 1 | januari 2022
Lees meer >>


Onze kerkdiensten op YouTube

Onze kerkdiensten op YouTube
U kunt onze vieringen terugzien op ons YouTube kanaal. Laatste dienst: 2 januari 2022 ds. Jan Berkvens Lees meer >>


AdRem - december 2021

AdRem - december 2021
AdRem is het remonstrants maandblad en heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap.
Artikelen uit het decembernummer vindt u HIER   Lees meer >>


Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer

Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid. De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering.
Opgeven bij ds. Johannes van der Meer. Per email: jvdm@wxs.nl, of telefonisch 0566 - 65 00 23. Lees meer >>


DORE Nov 2021/Mrt 2022

DORE Nov 2021/Mrt 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl Lees meer >>


Engel van Hoorn

23 januari 2022 19:30 uur
Engel van Hoorn
De Engel van Hoorn is een eigen-aardige club die op eigenzinnige wijze probeert de samenhang in een individualiserende tijd te bevorderen tussen samenleving, kerk en cultuur. Geïnspireerd door de christelijke traditie ontwikkelt ‘de Engel van Hoorn’ allerlei activiteiten.  Lees meer >>


Collecte januari 2022 voor Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

Collecte januari 2022 voor Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) (www.stichtinglos.nl) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte januari 2022". Lees meer >>


Uit de Kajuit, 20 december 2021

Uit de Kajuit, 20 december 2021
Kerst staat voor de deur en wederom zitten we thuis. Sinds de persconferentie van afgelopen zaterdag zijn we druk in de weer met het bedenken van alternatieven. En… die hebben we! In de nieuwsbrief van 20 december 2021 leest u daar meer over, maar ik vat het hier even kort voor u samen. Lees meer >>


Kerststallen tentoonstelling in het Octaaf

6 december 2021 - 30 december 2021 uur
Kerststallen tentoonstelling in het Octaaf
Ik ben er heen geweest. Wat een enige tentoonstelling!
Héél veel kerststallen, van heel erg klein tot matig groot, allemaal anders. Maar allemaal stralen ze de liefde uit voor het kindje met Maria en Jozef. Open op werkdagen tussen 10 en 12 uur. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 23 | december 2021

Nieuwsbrief nr 23 | december 2021
Lees meer >>


Doopsgezind NL | december - januari

Doopsgezind NL | december - januari
‘Ik zie de bijbel als protestliteratuur.’ Hoogleraar Govert Buijs over een maatschappij van agape, waarom we geen vlees moeten eten, roze wipwappen door een hoge muur en hoe verzoenend kerst eigenlijk is. Het kerstnummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘leeuw en lam’. Lees meer >>


Doopsgezind Plus | december - januari

Doopsgezind Plus | december - januari
‘Als er één mens mij inspireert, is het Franciscus.’ Jeannette den Ouden over onszelf onderzoeken tot in de donkerste hoekjes van onze geest, over het feit dat een huis de basis is van alles, en over een zuster die vond dat ze erbij moest zijn. De kersteditie van Doopsgezind Plus heeft ‘stal’ als thema. Lees meer >>


Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland

Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland
De Voedselbank West-Friesland is er voor het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven en het tegengaan van verspilling van kwalitatief goed voedsel. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand december 2021". Lees meer >>


12345678910
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn