> nieuws

Nieuws

19 juli 2023 12:01 - 14:01 uur
orgelconcert
lunchconcert met orgelbespeling Lees meer >>


Collecte februari 2023 voor Doopsgezind Jeugdwerk

Collecte februari 2023 voor Doopsgezind Jeugdwerk
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand februari 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>


Hoe haal je meer uit film

Hoe haal je meer uit film
Heb je ooit de behoefte gevoeld om na een film van gedachten te wisselen met andere filmliefhebbers? Ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen? 
Dit kan maandelijks op (in principe) de eerste woensdagochtend van de maand onder leiding van gespreksleider Jan Berkvens. Lees meer >>


Het Foreestenhuis Ontmoet Online

Het Foreestenhuis Ontmoet Online
De woensdagochtendzoom komt terug! Elke derde woensdag van de maand om 10 uur bespreken we met elkaar een onderwerp en delen we hoe het met ons gaat.  Kijk voor de onderwerpen in de AGENDA


DORE december 2022/maart 2023

DORE december 2022/maart 2023
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief:        info@foreestenhuis.nl Lees meer >>


Collecte januari 2023 voor Tent of Nations

Collecte januari 2023 voor Tent of Nations
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand januari 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>


ADREM - remonstrants maandblad

ADREM - remonstrants maandblad
AdRem is het remonstrants maandblad en heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap. AdRem biedt remonstrants nieuws en informeert de lezer over ontwikkelingen bij de Remonstranten. Lees meer >>


doopsgezind.nl 12/01

doopsgezind.nl 12/01
In goede handen ‘Niet alles is volmaakt, dat maakt mensen mild.’ Zorg bij beginnende dementie, gemeenten die samenwerken, een veilige basis en een punt. Doopsgezind NL is deze maand ‘in goede handen’. download de publicatie


doopsgezind plus 12/01

doopsgezind plus 12/01
Het begint…
‘Waar muren dikker en dikker worden, komt er met kerst een deur.’ ds. Annegreet van der Wijk over God dichtbij, taal als brug en een grootmoeder die het heel lang volhield. Doopsgezind Plus over ‘Het begint’. download de publicatie


Collecte december 2022 voor Voedselbank West-Friesland

Collecte december 2022 voor Voedselbank West-Friesland
De Voedselbank West-Friesland is er voor het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven en het tegengaan van verspilling van kwalitatief goed voedsel. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand december 2022". Lees meer >>


1234567
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn