Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Namen en adressen

Kerkgebouw

Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn.

Verschillende ruimtes in de kerk zijn te huur voor bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen e.d.

Inlichtingen via de Commissie Beheer: Dirk Bontekoe - dirkbontekoe@ziggo.nl, 063 755 0031  

Postadres van de gemeente: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

E-mailadres: info@foreestenhuis.nl

KvK: 75759535

 

Commissie Beheer

Dirk Bontekoe - dirkbontekoe@ziggo.nl, 063 755 0031

 

Kerkenraad, contact:

Rens Overbeek (voorz.) - voorzitter@foreestenhuis.nl 

Peter de Wilde (secretaris) - secretaris@foreestenhuis.nl

WhatsApp 062 099 7833

  

Predikant

Jan Berkvens - jan@domineeberkvens.nl, 068 304 4374

 

Werkgroep Pastoraat

De leden van de werkgroep pastoraat vormen belangrijke schakels bij het onderlinge contact binnen de gemeente. Coördinatie: mw. C.H. Köhne-Prakke, 0229 217 898, en mw. D.M. Groot-de Visser, 0228 312 622.

 

Werkgroep Diaconie

Voor problemen van individuele materiële aard (financieel of anderszins) kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep diaconie.

 

Organisten:

Peter Zandberg - pzandberg@gmail.com, 063 824 7941 

 

GEMEENTEBLAD DORE

Kopij naar: redactie.dore@foreestenhuis.nl

 

Landelijk

Bureau Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Singel 454, 1017 AW Amsterdam, 020 623 0914, www.doopsgezind.nl

Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht, 030 231 6970, www.remonstranten.org