Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Namen en adressen

Kerkgebouw

Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn, 0229 214 743.

Verschillende ruimtes in de kerk zijn te huur voor bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen e.d. Inlichtingen via de Commissie Beheer: Dirk Bontekoe - 06 37550031 of dirkbontekoe@ziggo.nl.

Postadres van de gemeente: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

E-mailadres: info@foreestenhuis.nl

 

Commissie Beheer

Dirk Bontekoe - 06 37550031

 

Kerkenraad, contact:

Rens Overbeek (voorz.), voorzitter@foreestenhuis.nl 

mw. F. Onnouw, secretaris@foreestenhuis.nl

 

Predikant

Vacant.

In dringende gevallen is mw.Corrie Laros consulent voor onze gemeente . U kunt haar ook bereiken via de kerkenraad (secretaris@foreestenhuis.nl)

Justitiepastor

Als justitiepastor uitgezonden namens de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn:

Ds. H. Brandsma, 020 693 1390, harrybrandsma@gmail.com

 

Werkgroep Pastoraat

De leden van de werkgroep pastoraat vormen belangrijke schakels bij het onderlinge contact binnen de gemeente. Coördinatie: mw. C.H. Köhne-Prakke, 0229 217 898, en mw. D.M. Groot-de Visser, 0228 312 622.

 

Werkgroep Diaconie

Voor problemen van individuele materiële aard (financieel of anderszins) kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep diaconie, F. van Dijk, 0229 230 604.

 

Organisten:

Peter Zandberg, 06-38247941, e-mail: pzandberg@gmail.com

 

GEMEENTEBLAD DORE

Kopij naar: redactie.dore@foreestenhuis.nl

 

Landelijk

Bureau Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Singel 454, 1017 AW Amsterdam, 020 623 0914, www.doopsgezind.nl

Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht,

030 231 6970, www.remonstranten.org