Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Informatie vanuit de Gemeente

Bericht van de beroepingscommissie

Vanaf de zomer is onze gemeente vacant. Door de kerkenraad is, met instemming van de gemeenteleden en vrienden, een beroepingscommissie ingesteld. 
Op 12 september kwam de beroepingscommissie bijeen. We oriënteerden ons op onze taak: het 
zoeken en selecteren van een dominee die ons verder kan begeleiden en voorgaan op de ingeslagen weg. 
Een belangrijke, maar lastige opgave. Daarom verkiezen we zorgvuldigheid boven snelheid. 
Wij staan open voor vragen en suggesties.
Spreek één van ons aan of stuur een mailtje aan de voorzitter Petra Knibbe.
P.J.Knibbe@kpnmail.nl