Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2023-4, 24 april 2023 
 

Algemene Ledenvergadering

Ter herinnering: deze week woensdag 26 april is voor leden en vrienden de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Foreestenhuis om 19.00 uur.

----------------------------------------------------------------------------------

Lessen bij de Koopvaarder.

Een jaar geleden kwam er huisvesting in een kantoorgebouw aan de Koopvaarder voor ruim 100 Oekraïense vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen.
Ze wilden graag Nederlands leren om aan het werk te gaan.
Ik ben begonnen les te geven en werk nu samen met 4 vrijwilligers.
We geven les in de ochtend van 10 tot half 12,3x per week.
Het eerste boek, Inburgering van Ad Appel en Kirsten Verpalen een studie met 1000 woorden. Het is door onze diaconie betaald.
Inmiddels zijn we bezig in het boek: Klare Taal van Jenny van der Toorn-Schutte.
Dit boek behandelt meer grammatica.
Toen onlangs burgemeester Nieuwenburg bij ons op bezoek kwam, heb ik een verzoek gedaan dit boek te bekostigen. Dat is ook gedaan.
Behalve de lessen zorgen we ook voor andere activiteiten, zoals naar de bibliotheek, een stadswandeling, samen eten en soms een koffieochtend.
Dan hebben we meer conversatieles.
Het doel is om de cursisten zich wat zekerder te laten voelen in hun onzekere situatie.
Wat hun vooruitzichten zijn kunnen ze nu nog niet bepalen, maar ze komen trouw op de lessen  
En zo hebben we er allemaal plezier in.

Daarnaast hebben de diaconie van de P.K.N. en onze diaconie een bijdrage gegeven voor de inrichting van een jong Afghaans gezin, dat een woning kreeg [statushouder]zonder meubels.
Ze gaven aan heel blij en dankbaar te zijn met de bedden en de kasten.

Nel Swagerman -Stelling.

----------------------------------------------------------------------------------

Oecumenische kerkdienst Blokker

De oecumenische werkgroep uit Blokker, ‘Op zoek naar nieuwe vormen’, organiseert ieder jaar een kerkdienst.
De komende dienst is zaterdag 13 mei, om 16.30 uur, in de PKN-kerk Westerblokker 105.
Het thema is: Volgen en navolgen, toen en nu.
De dienst wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.
Wilt u zich i.v.m. de maaltijd opgeven voor 10 mei bij:  Floor Onnouw, e-mail: floor.onnouw@kpnmail.nl

Volgen en navolgen. Toen: de vissers die apostelen werden. En nu, waar zouden de volgers van Jezus nu zijn? Op de barricaden? Aan de vergadertafel? 
In de dienst willen we het er graag met elkaar over hebben. 

De collecte is voor de stichting Tweestrijd. Deze stichting biedt hulp aan jongeren met depressieve klachten. Hun motto: Praat erover, want je bent niet de enige!

----------------------------------------------------------------------------------

Bloemenzondag

In onze DoRe gemeente besteden wij aandacht aan de jaarlijkse bloemenzondag tijdens de dienst van zondag 7 mei a.s. 
Wij vragen u allen een bosje bloemen mee te nemen.  Deze bloemen worden dan na de dienst door Petra Mijnssen naar Lindendael gebracht.

Vorig jaar schreef Petra: "Ieder jaar opnieuw is het een verrassing en een mooi interkerkelijk initiatief in Hoorn om bloemen die wij kerkgangers geven rond te delen op de 12 huiskamers van de psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis Lindendael. Met een 4-tal vrijwilligers togen wij op weg met tassen vol bloemen: veel tulpen in al haar veelkleurigheid, maar ook fluitenkruid en andere bermbloemen en het lieflijke witte daslook gebonden tot charmante mini boeketjes."


uitgelicht
Collecte mei 2023 voor Straatpastoraat Hoorn
Collecte mei 2023 voor Straatpastoraat Hoorn
Collecte DoRe Hoorn in mei 2023 is voor Straatpastoraat Hoorn. Het straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand mei 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 7 mei, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
collecte: Straatpastoraat Hoorn

Kerkdienst 21 mei, 10:00 uur
Voorganger: ds. Louise Pondman-de Wilde
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
collecte: Straatpastoraat Hoorn

Kerkdienst - Pinksteren Kerkdienst - Pinksteren
28 mei, 10:00 uur
Voorganger: ds. Bart Santema
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
collecte: Straatpastoraat Hoorn

nieuws
'Männerbund' door Lars Brinkman
'Männerbund' door Lars Brinkman
2 mei 20:00 uur
Waar: Foreestenhuis, Hoorn
“Ontwapenend in zijn eenvoud, ontroerend in zijn historische dimensies (…) Het belang van Brinkmans verhaal is te groot om bij een eenmalige uitvoering te blijven” aldus Theaterkrant in 2019 toen Männerbund in première ging. TICKETS à € 13,50 via Project Geestdrift Lees meer >>
 

Hoe haal je meer uit film Hoe haal je meer uit film
3 mei 10:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland
Heb je ooit de behoefte gevoeld om na een film van gedachten te wisselen met andere filmliefhebbers? Ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen? 
Dit kan maandelijks op (in principe) de eerste woensdagochtend van de maand onder leiding van gespreksleider Jan Berkvens.

In de filmclub van mei kijken we een onthutsende Japanse film over een samenleving die wordt geconfronteerd met de uitdaging van vergrijzing en de ethische dilemma’s die daaruit voortvloeien. Lees meer >>
 

Boekpresentatie van 'Langs de Rivier, bespiegelingen over uitsluiting en trauma' Boekpresentatie van 'Langs de Rivier, bespiegelingen over uitsluiting en trauma'
3 juni 11:00 uur
Waar: Vrijburg, Diepenbrockstraat 46, Amsterdam
Geschreven door Harry Brandsma, gevangenispredikant in ruste, contextueel medewerker, verzoeningswerker, theatermaker en voormalig predikant van onze gemeente. Lees meer >>
 

Gemeenteberaad Doopsgezinden: 'Wereld van verschil' Gemeenteberaad Doopsgezinden: 'Wereld van verschil'
10 juni 10:00 uur
Waar: Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet
Op 10 juni zal in Mennorode het vierde Gemeenteberaad plaatsvinden. Een dag van informatie, inspiratie en ontmoeting voor alle doopsgezinden. Deze dag zal in het teken staan van het jaarthema ‘Wereld van verschil’ en richt zich op de kloof tussen arm en rijk in Nederland en in de wereld. Lees meer >>
 

Muzikale Paasviering op zondag 9 april 2023 in het Foreestenhuis
   
  Op 1e Paasdag heeft de Kerkenraad Rob Favier, zanger, theoloog, entertainer en cabaretier uitgenodigd om samen met Leida Veldkamp, Marjo en Theo Kuipers een muzikale viering te houden. Aan het orgel zat Jan Dijkema en Kees Dalmeijer verzorgde de techniek.   Om 8.00 uur stonden Jan Kist en Theo Kuipers al klaar om de apparatuur van Rob Favier uit zijn auto en aanhanger te laden. Ron Rote was toen nog aan het bijkomen van de oecumenische paasochtendwandeling (Het lopend vuur) vanaf 5.00 uur langs verschillende Hoornse kerken en eindigend met een korte viering en paasbrood in ons Foreestenhuis. Ongeveer 50 vroege vogels hebben hieraan meegedaan. Een mooi initiatief van de Raad van Kerken.
Met stijgende verbazing hebben Jan en Theo de ene na de andere loodzware box, kabel, haspel, monitor, microfoonstandaard, koffer etc. vanuit de aanhanger van Rob het Foreestenhuis binnen gedragen. Het leek wel of er een heus symfonie orkest zou gaan optreden. 
Het thema van de viering was: “Uit liefde voor jou”.   Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. .   Irene Niemeijer had de eer om namens de kerkenraad voor de eerste keer de nieuwe Paaskaars aan te steken. We begonnen vrij traditioneel, zoals we gewend zijn met votum en groet, inleiding, liederen uit onze bundel, een gedicht en gebeden.
Maar toen kwam de overweging en de lezing. Rob bouwde een muzikale conference rond de lezing over het verhaal van de Emmaüsgangers met humorvolle, maar zeer rake teksten en liederen. Het werd een mini optreden.
Als wij onze ogen niet laten vertroebelen zoals de Emmausgangers, kunnen wij elkaar herkennen zoals we ten diepste zijn. Dat betekent verleden, vooroordelen en verwachtingen laten liggen en opstaan in het heden. Dan hoeven we dat ook niet langer meer mee te torsen. Scheelt een hoop ergernis, irritatie en buitensluiten.   Het was jammer dat er maar 40 kerkgangers in de kerkzaal zaten, deze viering verdiende een groter publiek (zo merkte Jan Kist op). Maar degenen die er wel bij waren, hebben een bijzondere paasviering meegemaakt. Op de komende ALV wordt een korte compilatie vertoond om u een indruk te geven.    Beluister op YouTube maar eens het volgende lied getiteld “Dit is een lied voor iedereen”
https://www.youtube.com/watch?v=pIhdGtvoY4M   Na afloop was er overheerlijk paasbrood (van de allerbeste banketbakker in Alkmaar volgens Sally en Kees Dalmeijer).   Tot slot: Er is zelfs driftig gewerkt aan een breiwerk tijdens deze viering. Rob neemt in elke viering een breiwerk mee van een zeer kleurrijke sjaal (inmiddels al met een lengte van 37 meter) om iets te doen te geven aan kerkgangers die even wat anders willen doen. Els Staverman en Luke Dijksma hebben een flink stuk aan de sjaal toegevoegd met voor deze gelegenheid in de liturgische kleur wit.
Rob stuurde ons na afloop nog de volgende mail een groot compliment voor onze gemeente:

  Theo Kuipers
Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws,
activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap,
zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving
uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief
onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van
de maand. Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het
eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 15 juni 2023 bij
redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 2 juli 2023. U
kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram. Tenslotte vindt u
actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl.

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
6 mei 14:​00 uur
lezing Oud Hoorn: Poetin en Oekraine, de geschiedenis van een obsessie
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Vereniging Oud Hoorn organiseert een lezing over Poetins obsessie met de Oekraïne door Ivo van de Wijdeven. Lees meer >>

14 mei 15:​00 uur
de Engel van Hoorn
Waar: Dijk en Duin, Wilhelminalaan 2, Hoorn
VROEGER was er sociale controle, NU zijn er sociale media Een middag in gesprek over het mooie en minder mooie van vroeger en nu. Lees meer >>

16 mei 20:​00 uur
Armoede en Christendom
Waar: Het Octaaf, Hoorn
Raad van Kerken Hoorn organiseert een avond over  ‘Kunnen rijken in de hemel komen?’ Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2023   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat