Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2023-2, 23 februari 2023 
 

Kunst van het Samenleven

Na de bijeenkomst met de groep moslims van de Hizmetbeweging tijdens de culimaaltijd op 30 oktober 2022 ontstond aan beide kanten de vraag hoe we deze mooie ontmoeting en dialoog voort kunnen zetten.
De mensen van de Hizmet hebben aangeboden een gezamenlijke middag te organiseren met als thema: 'De kunst van het samenleven'. Dit zal plaatsvinden op zondag 26 februari in het Foreestenhuis.

Zie voor meer info verderop in deze nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------

Cinema Oostereiland 

Filmclub: Hoe haal je meer uit film

De eerstvolgende film die we met elkaar kijken en bespreken is de film The Blue Caftan. Op woensdag 1 maart om 10 uur bent u van harte welkom in Cinema Oostereiland. Aan de hand van een aantal kijkvragen voeren we na afloop een gesprek over onze filmervaring.

Zie voor meer informatie verderop in deze nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------

Het Foreestenhuis ontmoet online
 
Elke derde woensdag van de maand ontmoeten we elkaar online aan de hand van een inhoudelijk thema. Voor de bijeenkomst van woensdag 15 maart gaan we het hebben over het boek/de film "Daar waar de rivierkreeften zingen" van Delia Owens.

Zie voor meer info verderop in deze nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------

Oproep voor chauffeurs.

Beste broeders en zusters,

Zoals u ongetwijfeld weet hebben we al geruime tijd twee chauffeurs die op zondag kerkgangers die niet goed meer ter been zijn naar het Foreestenhuis vervoeren in hun auto.

Deze twee chauffeurs zijn Peter Kik en Ab Dijksma. Zij hebben aan de kerkenraad laten weten dat zij willen stoppen met deze taak. Wij bedanken hen natuurlijk heel hartelijk voor hun jarenlange belangeloze inzet.

Er ontstaan dus nu twee vacatures.

Daarom deze vraag: Wie zou de chauffeurstaken van Peter en Ab over willen nemen? U kunt zich opgeven door contact op te nemen met een van de leden van het kerkenraad.

 


uitgelicht
Collecte maart 2023 voor hulpacties van MCC in SyriŽ
Collecte maart 2023 voor hulpacties van MCC in SyriŽ
In de dagen na de aardbeving is Doopsgezind Wereldwerk verschillende keren benaderd met de vraag of er ook vanuit doopsgezind Nederland actie zou worden ondernomen. Na overleg met vertegenwoordigers van Mennonite Central Committee (MCC) in het gebied is besloten om de acties van MCC in Syrië te ondersteunen. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand maart 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 5 maart, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
collecte: MCC hulp aan Syrië

Leerhuis - Viering van de Bergrede Leerhuis - Viering van de Bergrede
19 maart, 12:00 uur
Voorganger: ds. Yvonne Hiemstra, ds. Johannes van der Meer, dr Alfred van Wijk
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Meer informatie onder Agenda

nieuws
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
Vanaf 22 februari zullen er korte meditatieve vieringen zijn op de zeven woensdagen voor Pasen van 12.00 uur tot 12.30 uur.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn. Lees meer >>
 

Kunst van Samenleven Kunst van Samenleven
26 februari 12:00 uur
Waar: Foreestenhuis
Na de bijeenkomst met de groep moslims van de Hizmetbeweging tijdens de culimaaltijd op 30 oktober 2022 ontstond aan beide kanten de vraag hoe we deze mooie ontmoeting en dialoog voort kunnen zetten. Lees meer >>
 

Hoe haal je meer uit film Hoe haal je meer uit film
1 maart 10:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland
Heb je ooit de behoefte gevoeld om na een film van gedachten te wisselen met andere filmliefhebbers? Ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen? 
Dit kan maandelijks op (in principe) de eerste woensdagochtend van de maand onder leiding van gespreksleider Jan Berkvens.

Deze maand kijken we een heel bijzondere film over tederheid, verlangen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Met prachtige beelden en veelzeggende stiltes uit een land in ontwikkeling: Marokko. The Blue Caftan van Maryam Touzani. Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis Ontmoet Online Het Foreestenhuis Ontmoet Online
15 maart 10:00 uur
Elke derde woensdag van de maand ontmoeten we elkaar online aan de hand van een inhoudelijk thema. Voor de bijeenkomst van 15 maart gaan we het hebben over het boek/de film "Daar waar de rivierkreeften zingen" van Delia Owens. Lees meer >>
 

Leerhuis - Viering van de Bergrede Leerhuis - Viering van de Bergrede
19 maart 12:00 uur
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn
Een lunch met klezmermuziek…
Een filmisch opruiend portret van een rebel…
Jezelf confronteren met provocerende uitspraken…
Waar vindt zoiets plaats? Lees meer >>
 

Project Geestdrift voorstelling: God, Sex en Shostakovich Project Geestdrift voorstelling: God, Sex en Shostakovich
26 maart 15:00 uur
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43
Een monoloog voor vrouw, cello en piano. Rata Kloppenburg is cellist en theatermaker. In deze muzikale monoloog vertelt ze luchthartig over beklemmende zaken.
Er mag gelachen worden!

TICKETS €13,50 via Project Geestdrift Lees meer >>
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws,
activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap,
zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving
uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief
onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van
de maand. Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het
eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 16 maart 2023 bij
redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 1 april 2023. U
kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram. Tenslotte vindt u
actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl.

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
1 maart 12:​00 uur
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
Korte meditatieve viering op de zeven woensdagen voor Pasen.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.
Voorganger: Rudolf Kooiman
Lezing: Numeri 10: 11-36, Op weg met God

8 maart 12:​00 uur
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
Korte meditatieve viering op de zeven woensdagen voor Pasen.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.
Voorganger: Theo Kuipers
Lezing: Numeri 13: 1-3, 17-24

8 maart 20:​00 uur
Lezing VOH: Archeologisch nieuws en spectaculaire vondsten uit Hoorn
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
De afgelopen jaren zijn in de binnenstad van Hoorn meerdere grote archeologische opgravingen uitgevoerd, zoals aan de Westerdijk, het Kerkplein, de Nieuwendam en het Nieuwe Noord. Momenteel loopt het grootste archeologische project dat ooit in Hoorn heeft plaatsgevonden: het uitgraven van de kelders van het Westfries Museum. Lees meer >>

15 maart 12:​00 uur
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
Korte meditatieve viering op de zeven woensdagen voor Pasen.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.
Voorganger: Jacob Meinders
Lezing: Numeri 14: 36-45

22 maart 12:​00 uur
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
Korte meditatieve viering op de zeven woensdagen voor Pasen.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.
Voorganger: Marjo Kuipers
Lezing: Romeinen 8: 31-39, Onafscheidelijk

29 maart 12:​00 uur
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
Korte meditatieve viering op de zeven woensdagen voor Pasen.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.
Voorganger: Rudolf Kooiman
Lezing: Numeri 21: 21- 22: 1, Overwinning op overwinning

29 maart 17:​00 uur
Regiobijeenkomst met als thema: de liefde
Waar: Dopersduin, Schoorl
“Hoe heerlijk is jouw liefde,
hoeveel zoeter nog dan wijn.
Hoeveel zoeter is je geur
dan alle balsems die er zijn.”
(Hooglied 4: 10) Lees meer >>

5 april 12:​00 uur
Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
Korte meditatieve viering op de zeven woensdagen voor Pasen.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.
Voorganger: Leida Veldkamp
Lezing: Matteüs 26: 1-16, Je koning komt er aan

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2023   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat