Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2023-1, 25 januari 2023 
 

Uit de Kajuit

Het nieuwe jaar begint goed met een volle activiteitenagenda. Komende zondag wordt de vijfde zondagmiddag gevuld met de theatervoorstelling ‘Het mirakel van den Christus Jezus’ door Frederik de Groot met aansluitend een nagesprek. De Filmclub gaat tot aan de zomer door onder de naam ‘Hoe haal je meer uit film’, elke eerste woensdagochtend van de maand en ook de Zoomgroep gaat door op de derde woensdagochtend van de maand. Met de Hismetbeweging zijn we bezig met het invullen van een middag om elkaar beter te leren kennen. Kortom: het bruist in en om het Foreestenhuis!

De afgelopen week was ik even op vakantie, in Nice en in Parijs. Allemaal met de trein, want vliegen binnen het nabije Europa probeer ik zoveel mogelijk achterwege te laten. Het brengt reizen terug naar een langer durend gebeuren, waardoor reflectie en mijmeren over wat er in het drukke bestaan gebeurt terug lijkt van weggeweest: het geeft ruimte om wat je meegemaakt hebt de revue te laten passeren. Bezinnend is het woord waar ik aan denk. Zo dacht ik terug aan een klassiek kamermuziekconcert dat ik in de bijzondere setting van het Marc Chagall museum in Nice meemaakte. Tussen de gebrandschilderde ramen van Chagall luisterde ik naar muziek van de France componiste Germaine Tailleferre die op grond van haar sekse lange tijd niet voor vol werd aangezien.

Germaine Tailleferre

Het kamerorkest speelde ‘Quatuor à cordes’, prachtige muziek, geschreven door een vrouw die twee oorlogen meemaakte. Hemels, om het te horen omgeven door die schilderijen vol bijbelse thema’s van Chagall. Daar doen we vast iets mee, ergens in een van de komende diensten, waar ik u graag hoop te zien. 

Als u naast de diensten en activiteiten behoefte heeft aan een pastoraal gesprek, benader mij dan vooral via telefoon, email of whatsapp. Ik kom graag bij u langs.

Ds. Jan Berkvens

----------------------------------------------------------------------------------

Cinema Oostereiland 

Filmclub: Hoe haal je meer uit film

De eerstvolgende film die we met elkaar kijken en bespreken is de film Aftersun. Op woensdag 1 februari om 10 uur bent u van harte welkom in Cinema Oostereiland. Aan de hand van een aantal kijkvragen voeren we na afloop een gesprek over onze filmervaring.

Zie voor meer informatie verderop in deze nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------

Het Foreestenhuis ontmoet online
 
Elke derde woensdag van de maand ontmoeten we elkaar online aan de hand van een inhoudelijk thema. Voor de bijeenkomst van 15 februari gaan we het hebben over Miskende Vrouwen. 

Zie voor meer info verderop in deze nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------

Kunst van het Samenleven

Na de bijeenkomst met de groep moslims van de Hizmetbeweging tijdens de culimaaltijd op 30 oktober 2022 ontstond aan beide kanten de vraag hoe we deze mooie ontmoeting en dialoog voort kunnen zetten.
De mensen van de Hizmet hebben aangeboden een gezamenlijke middag te organiseren met als thema: 'De kunst van het samenleven'. Dit zal plaatsvinden op zondag 26 februari in het Foreestenhuis.

Zie voor meer info verderop in deze nieuwsbrief.

----------------------------------------------------------------------------------

Overdenking ds. Truus de Boer (15 januari 2023)

Op verzoek van een aantal kerkbezoekers stuurde Truus de Boer haar overdenking van 15 januari op.  Het onderwerp is de Bruiloft te Kana, u weet wel: water werd wijn.  U kunt die overdenking via deze link nog eens lezen.


uitgelicht
Collecte januari 2023 voor Tent of Nations
Collecte januari 2023 voor Tent of Nations
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand januari 2023" of gebruik de QR-code. Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst - 5e zondagdienst Kerkdienst - 5e zondagdienst
29 januari, 13:30 uur
Waar: Foreestenhuis
‘Het mirakel van den Christus Jezus’ door acteur Frederik de Groot. Voor meer informatie klik HIER Collecte: Tent of Nations

Kerkdienst 5 februari, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Jan Dijkema
collecte: Doopsgezind jongerenwerk

Kerkdienst 19 februari, 10:00 uur
Voorganger: ds. Johannes van der Meer
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zwart
collecte: Doopsgezind jongerenwerk

nieuws
Vijfde zondag januari 2023
Vijfde zondag januari 2023
29 januari 13:30 uur
Waar: Foreestenhuis
De vijfde zondag van een maand is in onze Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn ‘Het Foreestenhuis’ iets bijzonders:
Traditiegetrouw wordt de dienst op een vijfde zondag verzorgd door gemeenteleden en -vrienden waarbij, zoals bij al onze diensten, iedereen welkom is. Vandaag  ‘Het mirakel van den Christus Jezus’ met acteur Frederik de Groot. Lees meer >>
 

Hoe haal je meer uit film Hoe haal je meer uit film
1 februari 10:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland
Heb je ooit de behoefte gevoeld om na een film van gedachten te wisselen met andere filmliefhebbers? Ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen? 
Dit kan maandelijks op (in principe) de eerste woensdagochtend van de maand onder leiding van gespreksleider Jan Berkvens.  Deze maand heeft Jan gekozen voor het ontroerende en spraakmakende debuut Aftersun van Charlotte Wells. We kijken ernaar uit om je te ontvangen met koffie en thee.  Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis Ontmoet Online Het Foreestenhuis Ontmoet Online
15 februari 10:00 uur
Elke derde woensdag van de maand ontmoeten we elkaar online aan de hand van een inhoudelijk thema. Voor de bijeenkomst van 15 februari gaan we het hebben over Miskende Vrouwen. Lees meer >>
 

Kunst van Samenleven Kunst van Samenleven
26 februari 12:00 uur
Waar: Foreestenhuis
Na de bijeenkomst met de groep moslims van de Hizmetbeweging tijdens de culimaaltijd op 30 oktober 2022 ontstond aan beide kanten de vraag hoe we deze mooie ontmoeting en dialoog voort kunnen zetten. Lees meer >>
 

Kerstavond 2022, het licht van het kerstkind.

Eigenlijk had ik niet zoveel zin om naar de dienst te gaan.
Er waren dingen gebeurd, die maakten dat ik me verdrietig en buitengesloten voelde.
Eenmaal in het Foreestenhuis werd ik meegenomen in de goede sfeer die er heerste.  
Al die mensen die elkaar en ook mij begroetten en het feit dat er kinderen in de kerk waren, maakten dat ik al het andere even kon vergeten. Iedereen kreeg een kaarsje, maar dat durfde ik niet aan. Ik heb niet altijd de controle over mijn handen, en ik wilde liever geen kaarsvet over me heen krijgen.
Het kerstverhaal werd door dominee Jan verteld, en uitgebeeld door willekeurig aangewezen mensen en kinderen. De herders waren herkenbaar aan hun jutezak, de koningen aan hun plastic kronen en uit de i-pad kwamen dierengeluiden. Niet altijd op het juiste moment, maar dat maakte het juist leuk. We zongen de sterren van de hemel, alle kerstliederen die we ooit geleerd hadden, kwamen voorbij. Ik had aan het begin een stokje met een lampje eraan gekregen. Dat moest de ster verbeelden die de drie koningen de weg zouden wijzen naar de stal.
Als het verhaal daar aanbeland was, moest ik het lichtje aan doen wat vervolgens opgehaald zou worden door een jongetje dat op de andere hoek, net als ik, vooraan zat.
Toen het zover was haalde hij het brandende lichtje op en stond, met zijn arm zo hoog mogelijk gestrekt zodat de ster goed te zien was, naast de Koningen. Hij deed zichtbaar zijn uiterste best. Toen hij weer naar zijn plaats mocht gaan, bij zijn oma, zag ik dat hij erg zijn best deed mee te zingen. Zijn mond helemaal rond bij het langdurig “Gloria” van Gloria in Excelsis Deo. Hij nam het duidelijk allemaal heel serieus. De dienst ging verder en mijn gedachten dwaalden af. Weer bekroop me het gevoel van verdriet en buitengesloten zijn.
Uit mijn ooghoek zag ik het jongetje opstaan. Hij liep naar me toe en gaf mij het brandende lichtje, alsof hij wilde zeggen: “Al heb jij geen kaarsje, hier is toch licht voor jou”. Tranen van ontroering sprongen in mijn ogen”. Iemand, een kind, had mij gezien en licht gebracht.
Voor mij was dit het kerstkind dat licht in mijn duisternis bracht.
Na de dienst bedankte ik hem en vroeg hoeveel jaar hij was. Vier vingertjes liet hij zien en zei trots: “Vier, bijna vijf.
Mijn herinneringen aan het kerstkind zullen vanaf kerstavond 2022 altijd verbonden zijn aan die kleine jongen van vier, bijna vijf, die mij het licht bracht toen ik het nodig had.

Harma van Barreveld ---------------------------------------------------------------------------------- Verantwoording collectes 2022

Geloof & Samenleving    448,00 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit voor Jeugdwerk    363,00 
Oekraïne    976,00 
Vluchtelingenwerk    348,00 
LHBTI West Friesland  en COC voor Oekraïne    345,00 
Hospice Dignitas Hoorn    291,00 
Exodus    310,00 
Stichting Tweestrijd Hoorn    248,00 
Doopsgezinde Wereldwerk voor Vredeswerk    356,10 
Straatpastoraat Hoorn    321,35 
LHBTI kookgroep Enkhuizen    167,00 
MiGreat    382,50 
Stichting Leergeld West-Friesland    389,20 
Voedselbank West-Friesland    840,69 
Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws,
activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap,
zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving
uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief
onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van
de maand. Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het
eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 16 maart 2023 bij
redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 1 april 2023. U
kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram. Tenslotte vindt u
actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl.

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
8 februari 20:​00 uur
lezing VOH: De Vaderlandsche Maatschappij door Hans Regter
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Na de Gouden Eeuw zette met name in de achttiende eeuw de economisch achteruitgang in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door. Het gevolg was armoede, werkloosheid en zedelijk verval in de Republiek. In Hoorn was dat niet anders. Lees meer >>

8 maart 20:​00 uur
Lezing VOH: Archeologisch nieuws en spectaculaire vondsten uit Hoorn
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
De afgelopen jaren zijn in de binnenstad van Hoorn meerdere grote archeologische opgravingen uitgevoerd, zoals aan de Westerdijk, het Kerkplein, de Nieuwendam en het Nieuwe Noord. Momenteel loopt het grootste archeologische project dat ooit in Hoorn heeft plaatsgevonden: het uitgraven van de kelders van het Westfries Museum. Lees meer >>

19 maart 12:​00 uur
Leerhuis - Viering van de Bergrede
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn
Een lunch met klezmermuziek…
Een filmisch opruiend portret van een rebel…
Jezelf confronteren met provocerende uitspraken…
Waar vindt zoiets plaats? Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2023   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat