Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-14, 30 september 2022 
 

Uit de Kajuit

De zomer ligt achter ons, hopelijk hebben we nog een paar mooie nazomerdagen voor de boeg, daarna wordt het herfst en winter. De herfst vind ik persoonlijk een heerlijke tijd. Ik mag graag in het bos zijn, als de bladeren aan de bomen eerst van kleur veranderen en daarna afvallen. De frisse geur, de wind, de verrassend zonnige dagen, maar ook de regen. Spiritueel gebeurt er van alles: momenten van inkeer, van mijmeringen, over wat er allemaal is gebeurd, wie ik mis en wie ik gevonden heb. Nieuw, of opnieuw, zoals soms bij vriendschappen gebeurt.

Ik kijk terug op de zomer, eindelijk weer eens vol activiteit: filmmiddagen, theater in de openlucht, mooie vieringen. De startzondag was een groot succes, de overdenking vindt u hier. Ik geniet erg als we lied 222 kunnen zingen, met voorzang: De morgen is een vroege vriend. Ik zing het vaak zelf in de ochtend. Je kunt het prachtig horen op de YouTube pagina van de Dorpskerk Eelde. Zoek op ‘De morgen is een vroege vriend’ op internet.

We keken twee films in Cinema Oostereiland: Lingui, the sacred bonds, een Tsjaadse film over de ongewenst zwangere Maria en hun gevecht tegen de patriarchale maatschappij, en de Franse Film Entre deux mondes, over uitbuiting aan de onderkant van de samenleving. Beide zeer de moeite waard, met een mooi nagesprek. Met Cinema Oostereiland zijn ook voor dit najaar weer filmgesprekken gepland, hierover verderop meer.

De voorbereiding van de diensten en activiteiten in najaar en winter is in volle gang. We gaan mooie dingen doen. Ik wijs op de regenboogviering op 9 oktober om 14 uur, waarin allerlei kunstvormen uiting geven aan het thema Geef de vrijheid een kleur. Aan de hand van een video-installatie van de bekende Nederlandse fotograaf Erwin Olaf zullen kunstenaars en muzikanten uit Hoorn en omgeving hun interpretatie bij dit kunstwerk geven in de vorm van muziek, dans, spoken word en street art. Een ander soort dienst dan anders, waarin expressie alle kleur en ruimte krijgt.

Het adventsthema is Maria, Maria, Maria en wordt ingevuld rond de spectaculaire muziektheatervoorstelling die op 11 december in Rotterdam voor ons gespeeld wordt. Het zou leuk zijn als we met een groep naar die voorstelling gaan. Het leven van Jezus verteld en bekeken door de ogen van zijn moeder.
Ik mocht deze bijzondere voorstelling al zien en ben razend enthousiast. Het gebeurt zelden dat de Volkskrant een religieus getinte theaterproductie recenseert en nooit dat een dergelijke voorstelling vijf sterren krijgt. De Veenfabriek is het gelukt.
Maak er een dagje Rotterdam van: die ochtend zal ik met een aantal collega’s voorgaan in de Rotterdamse Arminiuskerk, de lunch wordt u aangeboden door de Rotterdamse gemeente. Om 14 uur is dan de voorstelling met borrel en de mogelijkheid tot napraten met een aantal spelers.

Op 20 november is de Gedachtenisviering. Op Witte Donderdag delen we het avondmaal op Kerstavond is er natuurlijk een muzikale invulling en Kerstmorgen hebben we een mooie kerstviering.

Ik wens u een mooi najaar toe, met mooie ontmoetingen, vieringen en leuke activiteiten!
Ds. Jan Berkvens

---------------------------------------------------------------------------------

In memoriam Andreas Atonius Haverkamp, door Peter Kik

In de ochtend van 19 september jongstleden is in alle rust en stilte ingeslapen ons lid Andreas Atonius Haverkamp. Vrijwel niemand uit onze gemeente zal hem kennen. André was een heel bescheiden en schuchter mens. Hij was op 16 december 1931 geboren in Malang. Ik ontmoette hem voor het eerst begin tachtiger jaren toen hij met zijn moeder aan de Abdij in Blokker woonde en geen contact met de kerk hoefde. 
Verrassend genoeg ontstond er toch enig contact toen hij na het overlijden van zijn moeder een appartement kreeg in de Perelaar in Zwaag. Het brengen van de Kerstgroet opende jaarlijks een deur, al bleef het gesprek in eerste instantie beperkt tot die voordeur. Later hebben we vrij uitvoerig gesproken in de huiskamer, waar hij dan vol trots liet zien hoe de verjaardagskaart van de gemeente aan de wand was geprikt. 
Zijn vader zat bij het KNIL. Totdat hij zes jaar was, ging de familie jaarlijks voor een half jaar naar Nederland. In 1939 kon dat niet meer. Vader kwam in een Jappenkamp en de rest van de familie moest zichzelf zien te redden. Na de oorlog zijn ze direct naar Nederland vertrokken.
Vader was doopsgezind; de familie kwam uit de Zaanstreek. Andre werkte tot zijn VUT bij de Amrobank. Hij bleef lid  van onze gemeente, las trouw het kerkblad dat pas wegging als het nieuwe er was, maar contact met de kerk hoefde hij verder niet.
In december 2018 meldde hij dat hij uit de kast gekomen was. Dat opende voor mij een luik. Na het overlijden van een broer die ook in de Perelaar woonde, was hij, als ik er kwam, altijd gehaast om vooral heel tijdig in de recreatiezaal te zijn voor zijn plekje bij de dames. De oude Westfriese mannen waren niet altijd even aardig voor hem. Wat jammer dan dat hij altijd afwerend bleef als het om onze kerk ging.

Totdat hij vorig jaar verhuisde naar Avondlicht hebben Clemence en ik altijd naar hem gezwaaid als we langs zijn appartement kwamen en hij aan het raam zijn krant zat te lezen. Dan werd er enthousiast teruggezwaaid. Dat zwaaien en zijn vriendelijkheid mis ik nog steeds. 
Dat hij ruste in vrede.

---------------------------------------------------------------------------------

Zondag 30 oktober Kerkdienst met maaltijd.

Op de vijfde zondag van oktober, 30 oktober, is er weer een dienst georganiseerd door de culinaire gespreksgroep. Dit wordt weer een combinatie van een viering met een maaltijd. We beginnen om 17.00 uur. Met de viering en de onderdelen van de maaltijd zijn we tot ongeveer 19.00 of 19.30 uur bezig.
Dit jaar zullen bij ons aansluiten 10 leden van de Hizmet beweging, Turkse moslims die minder enthousiast zijn over Erdogan. De invulling van hun inbreng moet nog gestalte krijgen, maar er zal in ieder geval halal eten zijn.
De kosten van de maaltijd worden gedragen door de gemeente, maar er is een collecte voor een goed doel. Dit doel moeten we nog bepalen.
Graag willen we weten hoeveel eten we moeten klaar maken. Dus willen jullie je opgeven bij mij uiterlijk donderdag 27 oktober.
Hartelijke groet,
Chris Luursema
chrisluursema@gmail.com 0229 239 202

---------------------------------------------------------------------------------

Schoonmaak Foreestenhuis

Beste broeders en zusters,
Onlangs heeft Agaath Ettema besloten te stoppen met haar schoonmaakwerk voor ons gebouw. Daarom zijn we nu MET SPOED op zoek naar iemand, die deze “schone” taak van haar kan overnemen.
Wij zoeken iemand, die flexibel inzetbaar is, een combinatie van meerdere personen is ook een mogelijkheid. Taken, uren en vergoeding gaan in overleg. Het liefst op vrijwillige basis, maar betaald is ook een optie. Ook met iemand die tijdelijk wil helpen, tot er een vaste kracht is, zijn we al heel blij. Kent u iemand, die hier zin in zou hebben, dan graag reageren naar secretaris@foreestenhuis.nl 
Alvast bedankt, hartelijke groeten,
De Kerkenraad


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in oktober 2022 voor Straatpastoraat Hoorn
Collecte DoRe Hoorn in oktober 2022 voor Straatpastoraat Hoorn
Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte oktober 2022" of gebruik de QR-code. Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst - Een klein begin Kerkdienst - Een klein begin
2 oktober, 10:00 uur
Voorganger: Marjo en Theo Kuipers, Leida Veldkamp
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zwart
Collecte voor Straatpastoraat Hoorn

Regenboogviering Regenboogviering
9 oktober, 14:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens, Marjo Kuipers
Waar: Foreestenhuis
Thema: Geef de vrijheid kleur

Kerkdienst 16 oktober, 10:00 uur
Voorganger: ds. Bart Santema
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor Straatpastoraat Hoorn

Kerkdienst 30 oktober, 17:00 uur
Voorganger: Culinaire Gespreksgroep
Waar: Foreestenhuis
Dienst met maaltijd.

nieuws
Geef de vrijheid kleur  - Regenboogviering, lunch en vlagceremonie
Geef de vrijheid kleur - Regenboogviering, lunch en vlagceremonie
9 oktober 12:30 uur
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Op zondag 9 oktober 2022 organiseert de Werkgroep Kleurrijk Verbonden een drietal activiteiten tijdens de Regenboogweek in Hoorn. Deze activiteiten zijn in het Foreestenhuis aan de Grote Oost 43 in het centrum van Hoorn. Lees meer >>
 

Maria Maria Maria Maria Maria Maria
11 december 14:00 uur
Waar: Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam
Maria Maria Maria is een wonderlijke vertelling over de bekendste moeder ter wereld en haar kinderen. Vol inspiratie, twijfel, troost en muziek. Jacobien Elffers speelt Maria. Begeleid door muzikanten vertelt ze over haar leven en dat van haar kinderen.  Lees meer >>
 

DORE oktober 2022/december 2022 DORE oktober 2022/december 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief:        info@foreestenhuis.nl Lees meer >>
 

Doopsgezind NL aug/sep Doopsgezind NL aug/sep
‘Je gaat toch dingen missen. Je mist gewoon je thuis.’ Peter Nissen over zijn vertrek en zijn terugkeer bij de Katholieken. Over grenzen en waarom ze zo liggen, een Mennonite in Holland, een doopsgezinde in Canada en Rob Workel die maar bleef verkassen. De nieuwe editie van Doopsgezind NL heeft ‘heen en weer’ als thema. Download publicatie Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus aug/sep Doopsgezind Plus aug/sep
‘Ze konden het zelf wel, dachten ze.’ Jeannette Den Ouden over berouw. Over jeugdzorg en over fluisterend riet. Doopsgezind Plus over ‘afkoelen’. Download publicatie Lees meer >>
 

ADREM - remonstrants maandblad ADREM - remonstrants maandblad
AdRem is het remonstrants maandblad en heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap. AdRem biedt remonstrants nieuws en informeert de lezer over ontwikkelingen bij de Remonstranten. Lees meer >>
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws,
activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap,
zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving
uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief
onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van
de maand. Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het
eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 1 december 2022 bij
redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 17 december 2022. U
kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram. Tenslotte vindt u
actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl.  

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
2 oktober 15:​00 uur
Engel van Hoorn
Waar: Het Octaaf, J.D.Pollstraat 1, Hoorn
De Engel van Hoorn is een eigen-aardige club die op eigenzinnige wijze probeert de samenhang in een individualiserende tijd te bevorderen tussen samenleving, kerk en cultuur. Geïnspireerd door de christelijke traditie ontwikkelt ‘de Engel van Hoorn’ allerlei activiteiten.  Lees meer >>

5 oktober 10:​30 uur
Drieluik Atelier - Workshop pompoenen
Waar: Tuincentrum Kees en Marja Braas, Scharwoude
In deze workshop werken we met natuurlijke materialen, en wel op woensdag 5 oktober. We gaan opnieuw naar tuincentrum Kees en Marja Braas in Scharwoude, waar we een pompoen werkstuk maken Lees meer >>

8 oktober 14:​00 uur
VOH Lezingencyclus ‘De geboorte van Nederland’: ‘Willem van Oranje’
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Vereniging Oud Hoorn organiseert in het najaar van 2022 een drietal lezingen over de onafhankelijkheidsstrijd in het jaar 1572.  
‘Willem van Oranje’, lezing door René van Stipriaan. Lees meer >>

11 oktober 18:​00 uur
Drieluik Atelier - LEV Viering
Waar: Het Octaaf, J.D.Pollstraat 1, Hoorn
LEV maaltijd in het Octaaf. Het thema is helden/heldendom – in aansluiting op het David Thema bij de Hoornse PKN gemeente. Lees meer >>

22 oktober 14:​00 uur
VOH Lezingencyclus ‘De geboorte van Nederland’:‘De Inname van Den Briel’
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Vereniging Oud Hoorn organiseert in het najaar van 2022 een drietal lezingen over de onafhankelijkheidsstrijd in het jaar 1572.  
‘De Inname van Den Briel’, lezing door Roel Slachmuylders. Lees meer >>

9 november 10:​00 uur
Laat je raken op het Oostereiland
Waar: Cinema Oostereiland, Hoorn
Een half uur napraten met andere filmbezoekers en gespreksleider Jan Berkvens. Op woensdagochtend 9 november kijken we de Belgische film TORI ET LOKITA
Met TORI ET LOKITA houden tweevoudig Gouden Palmwinnaars Jean-Pierre en Luc Dardenne de kijker een spiegel voor. Lees meer >>

9 november 17:​00 uur
Regiobijeenkomst Noord-Holland Noord
Waar: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
Er is op woensdag 9 november weer een regiobijeenkomst op Dopersduin. Het thema is deze keer ‘de liefde’. Ontmoeten, vieren, eten en inhoud Lees meer >>

19 november 14:​00 uur
VOH Lezingencyclus ‘De geboorte van Nederland’:‘Het Beleg van Haarlem’
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Vereniging Oud Hoorn organiseert in het najaar van 2022 een drietal lezingen over de onafhankelijkheidsstrijd in het jaar 1572.  
‘Het Beleg van Haarlem’,  lezing door Jos Wienen. Lees meer >>

7 december 10:​00 uur
Laat je raken op het Oostereiland
Waar: Cinema Oostereiland, Hoorn
Een half uur napraten met andere filmbezoekers en gespreksleider Jan Berkvens. Op woensdagochtend 7 december kijken we de Franse film Plus que Jamais
Dertiger Hélène lijdt aan longfibrose, een progressieve ziekte die stukje bij beetje de toegang van zuurstof tot de longen blokkeert.
Plus que jamais neemt de kijker mee op een intens emotionele reis, die dankzij de schitterende panorama's van het Noorse landschap ook visueel imponeert. Lees meer >>

18 december 15:​00 uur
Project Geestdrift - Her Soliloguy: A tango opera by the women of today
Waar: Foreestenhuis
Onverschrokken, sensueel, krachtig en kwetsbaar bezingt een jonge vrouw haar leven en gedachten. Over mannen, ambitie, liefde, haar plek in de maatschappij en verlies. Met monologen uit Ulysses van James Joyce en tangomuziek van o.a. Astor Piazzolla. Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat