Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-11, 23 juli 2022 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 17 juni 2022 bij redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 2 juli 2022.

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram.

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Vakantiediensten

Morgen, zondag 24 juli 2022, beginnen de vakantiediensten weer in Hoorn.  Dit is een samenwerking van onze gemeente met de Evangelisch Lutherse Gemeente en de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker.

De eerste twee diensten zijn in het Foreestenhuis, daarna twee in de Lutherse kerk en tenslotte twee in het Octaaf. De details staan elders in deze nieuwsbrief.

Tijdens de vakantiediensten wordt gecollecteerd voor Emmaus.
Emmaus is nu een wereldwijde beweging die in 1949 door Abbe Pierre in Frankrijk opgericht is. Zijn eerste doel was onderdak te bieden aan de vele dak- en thuislozen in het na-oorlogse Parijs. Door vodden te rapen en weer te verkopen lukte het hem en de compagnons om mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden die samen aan de slag gingen. De groepen verdienden zo hun bestaan en de mensen vonden hun eigen waarde terug.
Het doel van Emmaus Langeweg is om mensen zonder thuis, huis of houvast de kans bieden hun leven weer op de rails te krijgen.

---------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse les

Op 4 mei leggen we bloemen neer voor de oorlogsslachtoffer,.
maar toen ik zag dat bij mij  in de buurt,aan de Koopvaarder,mensen uit Oekraine 
mensen kwamen wonen,dacht ik bij mezelf,dit zijn ook slachtoffers. Ik breng ze een bloemetje en heet ze welkom in de Hoorn.
Met de smartfone konden we een beetje met elkaar praten. Ze vroegen mij binnen voor een kopje koffie.
Er kwam een tolk bij. Ik vroeg haar waar ik mee zou kunnen helpen. Nadia,de tolk,vertelde dat ze graag willen werken ,maar de Nederlandse taal eerst moeten leren. Omdat lesgeven aan buitenlanders mijn beroep was, ben ik naar de bibliotheek gestapt om te zien of er een bruikbare, hedendaagse methode is om daar iets mee te doen. Ik vond een goede inburgerings methode en liet die zien aan mevr.Nadia. Het leek haar precies wat ze nodig hadden en vertelde dat er zeker 15 mensen hadden gevraagd om les te krijgen in het gebouw. Meest moeders met kinderen, waarvan de kinderen naar school gaan. 
In overleg met Nadia werd er in het gebouw een soort leslokaal gevormd. Ik mocht van Kees Dalmeijer boeken aanschaffen, kreeg van Stumpel 10 procent korting, en we konden aan de slag.
Inmiddels zijn er 20 cursisten en 3 docenten. Tot nu toe werken we nog samen op dinsdag ochtend 1x per week. De leerlingen zijn heel gemotiveerd, helpen elkaar en hebben veel doorzettingsvermogen. Ik heb oprecht bewondering voor ze.
Misschien kunnen we op deze manier iets van hun leed verzachten.

Nel Swagerman-Stelling.

---------------------------------------------------------------------------------

Beste zusters en broeders,

Hartelijk dank voor de vele kaartjes en bloemen die zijn binnengekomen tijdens het ziekteproces van Sandra. Het is werkelijk niet te beschrijven hoe een beginnende buikpijn eindigt met een dergelijke dramatische afloop.
Sandra is uiteindelijk, na een kort ziekbed in alle rust, zonder pijn, overleden op 5 juni 2022 op de leeftijd van 63 jaar.
Op dit moment is het voor mij een zoektocht hoe het leven weer op te pakken. 47 jaar gewend om alles samen te doen, vlak je niet zomaar uit.
Ik heb ervoor gekozen om het rouwproces direct in te gaan. Het proces dus niet ontlopen door het huis te ontvluchten, nee, veel thuis zijn. Dat voelt op dit moment goed.
Ook heb ik besloten om mijn werkzaamheden als beheerder neer te leggen. De overdracht aan Peter Zandberg heeft inmiddels plaatsgevonden. Of ik ooit terugkeer in deze functie kan ik niet zeggen. Ga er vanuit dat Peter het goed zal overnemen. Er is tenslotte een ruim bestand aan vaste huurders die voor een goede financiële inbreng zorgen.
Op het moment dat ik dit schrijven opstel is het 5 juli.
13 juni was de uitvaart van Sandra. Het is nog zo kort geleden allemaal. Iedere dag ben ik ermee bezig en dat zal nog wel een tijdje zo blijven.
Gelukkig kan ik terugkijken op heel veel fijne jaren die wij gezamenlijk hebben beleefd.
Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik liever had gezien dat er nog wat jaartjes hadden bijgekomen.
Het gaat u allen goed en nogmaals dank voor alles wat er door gemeenteleden aan medeleven is aangeboden.
Met een triest hart,

Dirk Bontekoe

---------------------------------------------------------------------------------


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in juli 2022 voor Exodus Nederland
Collecte DoRe Hoorn in juli 2022 voor Exodus Nederland
(Ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning...
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte juli 2022" of scan de QR code. Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Vakantiedienst Vakantiedienst
24 juli, 10:00 uur
Voorganger: Geeske Leek
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Organist: Bets Conijn
Collecte voor Emmaus Nederland

Vakantiedienst Vakantiedienst
31 juli, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Emmaus Nederland

nieuws
ADREM - remonstrants maandblad
ADREM - remonstrants maandblad
AdRem is het remonstrants maandblad en heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap. AdRem biedt remonstrants nieuws en informeert de lezer over ontwikkelingen bij de Remonstranten. Elk nummer heeft daarnaast een centraal thema dat op verschillende manieren wordt uitgediept. Lees meer >>
 

Henk Stenvers voorzitter MWC Henk Stenvers voorzitter MWC
Op 8 juli jl. is Henk Stenvers officieel voorzitter geworden van Mennonite World Conference, de koepelorganisatie van alle doopsgezinde en verwante vredeskerken ter wereld. De overdracht van het voorzitterschap vond plaats tijdens het Doopsgezind Wereldcongres dat van 5-10 juli gehouden werd in Indonesië. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit feliciteert Henk van harte en wenst hem veel sterkte en zegen toe bij zijn nieuwe werkzaamheden. Lees meer >>
 

DORE Juli 2022/September 2022 DORE Juli 2022/September 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief:        info@foreestenhuis.nl           Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | juni-juli Doopsgezind NL | juni-juli
'Geloof is vertrouwen en vergeving,' Laurens ten Kate over doorgeslagen vrijheidsdenken; de vrees voor het beloofde land; een nieuwe huisstijl en een Statenbijbel. Doopsgezind NL over 'Koudwatervrees'. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | juni - juli Doopsgezind Plus | juni - juli
'Er verschenen tongen van vuur die zich op hun hoofden vertoonden.' Machteld van Woerden over hoop; over wat er ontbrak en over tuinieren. De nieuwe editie van Doopsgezind Plus over 'opwarmen'. Lees meer >>
 

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
29 juli 13:​30 uur
Bijbelse tuin open
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Een oase van rust midden in de stad Achter het Foreestenhuis ligt een prachtige tuin, midden in de Hoornse binnenstad. De Bijbelse tuin laat je kennis maken met planten die in de Bijbel werden genoemd of die naar bepaalde verhalen of plaatsen verwijst. In de zomermaanden van 2022 is de tuin geopend voor bezoekers op de vierde vrijdagmiddag van de maand: 27 mei, 24 juni, 29 juli en 26 augustus van 13.30 uur tot 16.30 uur. Lees meer >>

7 augustus 10:​00 uur
Vakantiedienst
Waar: Lutherse Kerk, Ramen 4, Hoorn Lees meer >>

7 augustus 15:​00 uur
Op de thee bij .....
Nadat we door de coronamaatregelen twee jaar niet bij elkaar mochten komen, kunnen we deze zomer eindelijk weer "Op de thee bij ....." organiseren.
Dit keer bij Ine Bos en Irène Niemeijer.  Als je wilt komen geef je dan wel even op : 0229 235 552 of 064 012 7270.

14 augustus 10:​00 uur
Vakantiedienst
Waar: Lutherse Kerk, Ramen 4, Hoorn Lees meer >>

17 augustus 14:​00 uur
Laat je raken op het Oostereiland
Waar: Cinema Oostereiland, Hoorn
De zomereditie van Laat je raken op het Oostereiland.
Welke film we zullen bekijken blijft nog even een verrassing, maar het wordt zeker een mooie.
Houd de nieuwsbrief in de gaten.

21 augustus 10:​00 uur
Vakantiedienst
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1, Hoorn Lees meer >>

28 augustus 10:​00 uur
Vakantiedienst
Waar: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1, Hoorn Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat