Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-8, 28 april 2022 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 17 juni 2022 bij redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 2 juli 2022.

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram.

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Bloemenzondag

Lieve mensen,
Zondag 1 mei is het bloemenzondag. Wij willen een ieder vragen een bosje bloemen mee te nemen naar de Dore dienst om 10 uur. Na afloop van de dienst brengen wij de bloemen naar Lindendael het verzorgings- en revalidatiecentrum in Hoorn aan de Koepoortsweg. Daar worden deze verdeeld over 12 huiskamers/afdelingen, waar mensen wonen en revalideren. Dit doen wij in samenwerking met de PKN kerk, vrijwilligers van het Octaaf. 

Bedankt alvast namens Petra Mijnssen en Peter de Wilde

---------------------------------------------------------------------------------

Oecumenische dienst PKN Blokker

Als afgevaardigde van het Foreestenhuis maak ik deel uit van de oecumenische werkgroep ‘Op zoek naar nieuwe vormen’ uit Blokker. 
Deze groep bestaat al vele jaren en organiseert jaarlijks een kerkdienst ‘anders dan anders’. 
De komende dienst is zaterdag 14 mei, om 16.30 uur, PKN kerk Westerblokker 105.
Het thema is Vergeving.
De dienst wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.
Wilt u zich i.v.m. de maaltijd opgeven voor 10 mei bij:
Bontsje Vogel, tel. 0229 234 012 of bij
Cathrien van der Kruijs, tel. 0229 231 226 
of bij ondergetekende: 062 150 8574

Vergeving, een thema dat je van veel kanten kunt bekijken. Aan de hand van de dienst willen we het er graag met elkaar over hebben. 

De collecte is voor de Stichting Jarige Job. Deze stichting helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. De kinderen krijgen een verjaardags-doos met daarin alles wat nodig is voor een echte verjaardag.

Floor Onnouw

---------------------------------------------------------------------------------

De Algemene Ledenvergadering is dit jaar op woensdag 22 juni om 19.00 uur in het Foreestenhuis.  Nadere informatie volgt.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

---------------------------------------------------------------------------------

Denkt u nog even aan de collecte april voor Vluchtelingenwerk Nederland?  Bijdragen kan nog op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 ten name van Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte april 2022".


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in mei 2022 voor Platform LHBTI West-Friesland
Collecte DoRe Hoorn in mei 2022 voor Platform LHBTI West-Friesland
De website LHBTI West-Friesland is er voor mensen die op zoek zijn naar een groep waarbinnen ze zich thuis voelen vanwege hun geaardheid. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte mei 2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 1 mei, 10:00 uur
Voorganger: ds. Henriette van Dunné
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor LHBTI West Friesland

Kerkdienst 15 mei, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor LHBTI West Friesland

nieuws
Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis ontmoet online
4 mei 10:00 uur
Waar: Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. De ontmoetingen zullen inhoudelijk gevuld worden met verschillende thema’s, met daarna de mogelijkheid om nog gezellig na te praten. Het inhoudelijke deel duurt één tot anderhalf uur, het napraten daarna is open.  Bij de volgende bijeenkomst is het onderwerp....... Lees meer >>
 

Mijn Zwervend Hart - Nadja Filtzer Mijn Zwervend Hart - Nadja Filtzer
8 mei 16:00 uur
Waar: Foreestenhuis
In ‘Mijn Zwervend Hart’ onderzoekt Nadja hoe de ervaringen van haar familie in haar doorwerkten, zoals zich nergens geaccepteerd voelen en niet kunnen aarden.
Met zelfrelativering en humor laat zij zien hoe ze zich weet te bevrijden van familiepatronen en trauma’s en hoe ze droomt over een betere wereld. Lees meer >>
 

Laat je raken op het Oostereiland Laat je raken op het Oostereiland
11 mei 14:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland, Hoorn
Foto: Christine Fenzl In samenwerking met Cinema Oostereiland organiseert Het Foreestenhuis een filmmiddag met nagesprek onder leiding van ds. Jan Berkvens. De film van vandaag is ICH BIN DEIN MENSCH, Regie: Maria Schrader, Cast: Dan Stevens- Maren Eggert- Sandra Hüller
Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos
16 mei 14:00 uur
Speciaal voor ons leidt Hans Withoos ons rond door de prachtige tentoonstelling 'Ander licht op Withoos' in Museum Flehite in Amersfoort. De rondleiding vindt plaats op maandag 16 mei 2022 in de middag. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgave bij het secretariaat.

Pinksterpelgrimage 2022 Pinksterpelgrimage 2022
27 mei 19:00 uur
Tussen Hemelvaart en Pinksteren proberen de Geest van God onderweg te vatten.
Er worden in deze periode in verschillende kerken van Hoorn, Zwaag en Westerblokker korte oecumenische vieringen gehouden.
Ga met ons mee op pelgrimage. Samen onderweg met de Geest van God in Hoorn, Zwaag en Westerblokker. Lees meer >>
 

Muziekworkshop met Ooker, een koor met spirit! Muziekworkshop met Ooker, een koor met spirit!
29 mei 15:00 uur
Waar: Foreestenhuis
We weten het eigenlijk allemaal wel: muziek werkt aanstekelijk en geeft energie. Voor je het weet, beweeg, tik, neurie of zing je mee met muziek die je hoort of die in je opkomt.
We nodigen u uit om samen met ‘Ooker, een koor met spirit’ een muzikale middag te beleven. Lees meer >>
 

Waar is God nu je hem nodig hebt? #Oekraïne Waar is God nu je hem nodig hebt? #Oekraïne
Iedereen zoekt naar manieren om te dealen met de oorlog in Oekraïne. Hoe gaan we om met onze angsten? Wat kan ons deze dagen bemoedigen? Waar vinden we troost? We snakken naar goed nieuws – als vaccin tegen onze machteloosheid. Lees meer >>
 

Dopers antwoord op 'Vreugde der Wet' Dopers antwoord op 'Vreugde der Wet'
Geboorte en sterven van Mozes worden in de joodse kalender niet gevierd of herdacht. Wat wél wordt gevierd is het feest Simchat Tora, Vreugde der Wet. Op dit feest gaat het om de herinnering aan de aanwijzingen, de richtlijnen van de Eeuwige G’d. Ds. Alfred van Wijk over 'Vreugde van de Bergrede'. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | april - mei Doopsgezind NL | april - mei
‘Mijn ouders wilden me bij alle zielige dingen weghouden.’ Acteur en verhalerverteller Frank Groothof over de kracht van het verhaal; sprookjes en de grote markt in Haarlem. Doopsgezind NL heeft ‘sterk verhaal’ als thema. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | april - mei Doopsgezind Plus | april - mei
‘De mens is bij machte een dode op te wekken.’ Jeannette den Ouden over Palmpasen; open deuren en wat je met een wapen moet. ‘Kom binnen’, met Doopsgezind Plus. Lees meer >>
 

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
13 mei 15:​00 uur
Prof. dr. Peter Nissen houdt Oecumenelezing 2022
Waar: Geertekerk, Utrecht
'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’, is het thema van de Oecumenelezing georganiseerd door de Raad van Kerken. De lezing vindt plaats op vrijdag 13 mei van 15:00-18:00 uur in de Geertekerk te Utrecht. Lees meer >>

1 juli
Doopsgezind Wereldcongres jongerendeelname
Waar: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
Het Doopsgezind Wereldcongres (5-10 juli) zal waarschijnlijk hybride zijn, dus zowel 'live' in Indonesië, als digitaal. Jongeren kunnen in elk geval vanuit Dopersduin meedoen aan het jongerenprogramma, 1-4 juli. Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat