Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-6, 1 april 2022 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren vóór 17 juni 2022 bij redactie.dore@foreestenhuis.nl. Het blad verschijnt 2 juli 2022.

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram.

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl
---------------------------------------------------------------------------------

UIT DE KAJUIT, 1 april 2022

Het voorjaar is begonnen, met prachtige bloesem, mooie bloemen en ontluikende bladeren. En dan valt er opeens sneeuw. We dachten dat de winter wel zo’n beetje voorbij was en dan blijken we er toch nog een staartje van te krijgen. Dat is wat er ook in de veertigdagentijd gebeurt: we denken over dingen na, bepalen positie, verplaatsen ons in anderen en dan opeens is er een onverwachte gebeurtenis of invalshoek en moeten we onszelf opnieuw oriënteren. De oorlog in Oekraïne is daar het meest recente voorbeeld van. Hoewel veel dingen gewoon doorgaan, is er weldegelijk iets veranderd. Dat zie je ook in de media terug. In Trouw is er elke zaterdag iemand die wordt geïnterviewd met de tien geboden als uitgangspunt. Nou hebben veel van de mensen die geïnterviewd worden een nogal klassiek beeld van God en ook van mensen die naar de kerk gaan, maar sinds de inval in Oekraïne valt op dat het argument ‘als er een God zou zijn, zou hij dat nooit toelaten’ vaker gebruikt wordt. Alsof God, wie of wat hij of zij ook is, verantwoordelijk zou zijn voor wat mensen besluiten te doen. Alsof God individuen zou hebben ingeprent hoe gewelddadig zij worden en er geen eigen keuze is. Wonderlijk genoeg zou God wel verantwoordelijk zijn voor de ellende, maar niet voor de liefde die ook zichtbaar is geworden: de enorme solidariteit, zoveel mensen die anderen opvangen, kleren inzamelen, geld geven, van alles en nog wat organiseren. 

Dat is waar ik aan denk als ik ons Hongerdoek bekijk. Daar zit het allemaal in. De verdrietige, gewelddadige dingen, de mooie, hoopvolle dingen, de beweging die we als mensen in gang zetten en die we gesteund door het grotere met elkaar elke dag weer mogelijk maken. Onze voeten betreden de ruimte, die ons gegeven wordt. Daar geven we met elkaar vorm aan, door onze gedachten op en om het Hongerdoek te plakken. Doet u dat de komende bijeenkomsten nog, op Witte Donderdag en Paasmorgen. In de bijeenkomsten maken we daar tijd voor.

Op Witte Donderdag delen we brood en wijn. In het evangelie worden daar die bekende woorden over lichaam en bloed voor gebruikt. Dat is voor sommigen van ons buitengewoon belangrijk, terwijl voor anderen van ons dat juist problematisch is. Voor de bijeenkomst op Witte Donderdag lezen we de tekst uit Lucas en spreken we met elkaar woorden uit die ons met elkaar verbinden. Op die manier is het delen van brood en wijn op die bijzondere avond voor iedereen toegankelijk en waardevol. Het gaat over de gebrokenheid van het leven. We zingen een aantal ingetogen en bijzonder mooie liederen. Voel je van harte welkom om brood en wijn te delen!

Op Paasmorgen is het feest, rond een ander verhaal dan we gewend zijn: We gaan op weg naar Emmaus. Onze voeten krijgen de ruimte door op reis te gaan. Ook hierbij natuurlijk van harte welkom!

Een bijzondere Goede Week gewenst.

Ds. Jan Berkvens

---------------------------------------------------------------------------------

Van de voorzitter, 1 april 2022

Beste broeders en zusters,

Sinds februari ben ik in Frankrijk, waar op dit moment de prunus in bloei staat. De narcissen doen het nog steeds, de rabarber  begint uit te lopen en helaas de brandnetels ook. Al die bloemen uitbundigheid maakt me vrolijk. De natuur hier heeft nog steeds carnaval. Niks 40dagentijd.

Over twee weken is het Pasen. We gedenken dan de opstanding van Jezus Christus. Met rituelen, zoals de Johannes of Matteüs Passion, The Passion, of Jesus Christ Superstar op de tv. Mijn moeder vertelde dat zij en haar broertjes en zusje ieder een speciaal trommeltje hadden waar, in de 40dagentijd, de snoepjes werden verzameld en die mochten dan met Pasen 🐣 opgegeten worden.

De afwisseling van de uitbundigheid van carnaval en de verstilling en het nadenken in de 40dagentijd vind ik prettig. Het geeft ritme aan het jaar.

Vooral de stille week, die aan Pasen voorafgaat, vind ik altijd bijzonder. De kaalheid, het gebrek aan prikkels. Het doven van de kaarsen.

We moeten er nog even op wachten, maar later komt het goed.

Ik wens u een gezegend Pasen.
Met een zusterlijke groet,
Caroline Oortman Gerlings-Hazen

---------------------------------------------------------------------------------

Een waarschuwing: Spoofing

Een van onze gemeenteleden is onlangs bijna slachtoffer geworden van een telefonische beroving, ook bekend als spoofing. Wees altijd alert, aan de telefoon, via e-mail of app, of aan de deur. Deel nooit uw gegevens en zeg dat u zelf contact opneemt met uw bank of andere instelling met de contactgegevens die u zelf van de instelling heeft. Lees hieronder wat er gebeurde in de woorden van ons gemeentelid die het graag als waarschuwing met u deelt.

De telefoon gaat. 
Ja, hallo…
U spreekt met de fraude dienst van de ABN AMRO.
Wat is uw naam? En uw nummer?
André Kuiper, dienst nummer : …………..12345 weet ik niet meer.
Bent u mevrouw X? En heeft  u bij de ABN een rekening die eindigt op xxxx?
Ja.
Er wordt een poging gedaan geld van  uw rekening naar Ierland over te maken. 
Doet u dat zelf misschien?
Neen. Hoeveel?
470 en 235 euro. Wij kunnen dat voor u blokkeren door een nieuw rekeningnummer met u te maken. Wilt u kijken op uw laptop of deze bedragen al zijn overgemaakt?
Nog niet overgemaakt. Ik wil overleggen met mijn zoon die de administratie voert.
Wij hebben uw zoon gesproken maar hij had het te druk op zijn werk en vroeg ons zijn moeder te bellen. Dat doe ik nu dus op zijn verzoek. Laten we een nieuwe rekening openen, ik zal u helpen.

Er werd een rekening geopend, ik typte wat hij zei in en het was een INGB rekening!
 Ik reclameerde maar het snelle antwoord was : dat is om de hackers op een vals spoor te brengen. De transactie mislukte en “laten wij het rustig aan nog eens doen”. 
Ik noteerde 2500 Euro in de betaalstroken : die krijgt u meteen op uw nieuwe rekening!

Toen vroeg ik het nummer van mijn zoon dat hij gebeld had : meteen werd de verbinding verbroken. Ik belde mijn zoon die van niets wist en “ontplofte”. Ik bel meteen de fraude desk van de ABN ! Wat heb je overgemaakt? En Zo Voort.
Nauwelijks uitgesproken ging de telefoon: u spreekt met de fraude desk van de ABN .
Dat heb ik net een half uur lang gedaan!
Nee dat was spoofing. Ik heb voor u de 2500 Euro geblokkeerd. U hoort hier niets meer over van ons.        ———        Einde gesprek.
Mijn zoon heeft nog wel navraag gedaan en de poging aangegeven bij de politie. 

Een jurist die na zijn pensionering zich hier in heeft gespecialiseerd zei mij: 
Een ander telefoon nummer nemen heeft geen zin.
Nummer laten blokkeren heeft geen zin.
Zij proberen nooit opnieuw hetzelfde nummer.
Bij twijfel : de verbinding verbreken, meteen.

Oude vrouwtjes die weinig verstand lijken te hebben van pc’s zijn de meest voorkomende slachtoffers. Zelfs gaat het verhaal dat de bank twee medewerkers stuurde “om te helpen” en zij roofden alles wat er was.

Argwanend zijn er vooral niet beleefd luisteren waardoor zij vertrouwen proberen te krijgen. Ik trapte er in!


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in april 2022 voor VluchtelingenWerk
Collecte DoRe Hoorn in april 2022 voor VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen vanaf het moment van aankomst tot en met participatie aan de Nederlandse samenleving. Op deze pagina lees je hoe zij dat doen in de regio West en Midden-Nederland. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte april 2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 3 april, 10:00 uur
Voorganger: ds. Johannes van der Meer
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor VluchtelingenWerk
HIER de orde van dienst

Kerkdienst Witte Donderdag - Brood en Wijn Kerkdienst Witte Donderdag - Brood en Wijn
14 april, 19:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg

Kerkdienst Pasen Kerkdienst Pasen
17 april, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor VluchtelingenWerk

nieuws
Vrede is de weg
Vrede is de weg
‘Vrede is de weg!’ – daarover zijn de meeste doopsgezinde het wel eens, maar de weg wordt op dit moment geplaveid met bommen. Daar hebben wij geen pasklaar antwoord op. Vrede is namelijk ook een lange weg. Lees meer >>
 

De psalm van Julie #Oekraïne De psalm van Julie #Oekraïne
Ineens kregen de oude woorden nieuw leven, gingen ze niet meer over dingen die we moeten uitleggen, verduidelijken, maar werden het de woorden van vlees en bloed, van een mens, hier en nu. Lees meer >>
 

Paascyclus 2022 Paascyclus 2022
Onze Paascyclus begint dit jaar op Aswoensdag en bestaat uit de Veertigdagentijd, Witte Donderdag en Paasochtend. We gebruiken het Hongerdoek van de Vastenactie 2022 dat gemaakt is door Lilian Moreno Sanchez. Tijdens de diensten en in een speciale appgroep besteden we aandacht aan het doek. Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis ontmoet online Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. De ontmoetingen zullen inhoudelijk gevuld worden met verschillende thema’s, met daarna de mogelijkheid om nog gezellig na te praten. Het inhoudelijke deel duurt één tot anderhalf uur, het napraten daarna is open.  De volgende bijeenkomsten zijn de onderwerpen....... Lees meer >>
 

Voorjaarslezingen 2022 ‘Lef om met lege handen te staan’ Voorjaarslezingen 2022 ‘Lef om met lege handen te staan’
9 april 10:30 uur
Waar: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33, 1811 ND Alkmaar
De Remonstrantse Gemeente Alkmaar organiseert in 2022 alsnog de twee lezingen die eerder geannuleerd moesten worden.
Hoe actueel bleek het thema dat in de voorjaarslezingen 2020  centraal stond, lef om met lege handen te staan.  Lees meer >>
 

Samen tafelen Samen tafelen
10 april 17:00 uur
Waar: Foreestenhuis
Voor mensen die het prettig vinden om samen met anderen lekker te eten, organiseert het diaconaal platform BinnensteBuiten op 10 april, (Palmpasen) een drie-gangen diner. Lees meer >>
 

Update over de activiteiten van Doopsgezind WereldWerk in Oekraïne. Update over de activiteiten van Doopsgezind WereldWerk in Oekraïne.
Stel je eens voor:‘Sirenes van het luchtalarm blèren hun waarschuwing in het rond. In paniek zoek je snel een schuilplaats. Opeens herinneren ijskoude vingers je eraan dat je in de haast bent vergeten een warme jas aan te doen’. 
Dit is op dit moment de werkelijkheid voor veel mensen in Oekraïne.
Lokale partners:
Temidden van al deze ontberingen, werken onze lokale partners en voorzien ter plekke en waar mogelijk in essentiële behoeften. Lees meer >>
 

DORE April 2022/Juni 2022 DORE April 2022/Juni 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos
16 mei 14:00 uur
Speciaal voor ons leidt Hans Withoos ons rond door de prachtige tentoonstelling 'Ander licht op Withoos' in Museum Flehite in Amersfoort. De rondleiding vindt plaats op maandag 16 mei 2022 in de middag. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgave bij het secretariaat: Irène Niemeijer.

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
5 april 10:​30 uur
Drieluik Atelier
Waar: Tuincentrum Braas, Scharwoude
Het idee is om een bloemenschilderij te maken. Dat kan heel goed met de grote collectie droogbloemen, maar ook met bloem(blaadjes) van de verschillende planten, die daar te vinden zijn.  
Met deze activiteit gaan we verbinding zoeken met de vraag hoe wij ons verhouden tot onze eigen leefomgeving, onze tuin, ons park, het IJsselmeer, de polders en de boerenbedrijven om ons heen.
Voor opgave en eventueel meerijden 065 121 3536

6 april 10:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet online
Waar: Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. We bespreken het eerste uur, van 10 tot 11 een thema, een tekst, een preek of een boek, daarna is er ruimte om gemeenschappelijk koffie te drinken. Woensdag 6 april 2022    Lied 857 Jij zoekt mij (ons Paascycluslied van 2022)   Lees meer >>

9 april 11:​00 uur
Voorjaarsbijeenkomst DHK
Waar: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen
Op zaterdag 9 april houdt de Doopsgezinde Historische Kring de voorjaarsbijeenkomst in Groningen. Centraal staat het boek Geleefd geloof. Het beschrijft het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Groninger ommelanden in de periode 1200-1580. Geef je nu op! Lees meer >>

11 april 14:​00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid.
De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering.
Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat