Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-5, 15 maart 2022 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl
---------------------------------------------------------------------------------

Collecte

De kerkenraad heeft besloten de collecte in maart te bestemmen voor de doopsgezinden in Ukraïne.
Wij hopen dat u allen ruimhartig wilt meedoen!


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in maart 2022 voor steun aan doopsgezinden in Oekraïne
Collecte DoRe Hoorn in maart 2022 voor steun aan doopsgezinden in Oekraïne
De internationale doopsgezinde gemeenschap is in nauw contact met Oekraïne en probeert te helpen waar het kan. Pastor Roman Rakhuba probeert vanuit Oekraïne contact te bewerkstelligen tussen broeders en zusters wereldwijd en de doopsgezinden in Oekraïne.  Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maart 2022".

volgende dienst(en)
Kerkdienst 20 maart, 10:00 uur
Voorganger: ds. Yvonne Hiemstra
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Steun aan Oekraïne

Kerkdienst 3 april, 10:00 uur
Voorganger: ds. Johannes van der Meer
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg

nieuws
Laat je raken op het Oostereiland: FLEE
Laat je raken op het Oostereiland: FLEE
23 maart 14:00 uur
Waar: Cinema Oostereiland, Hoorn
In samenwerking met Cinema Oostereiland organiseert Het Foreestenhuis een filmmiddag met nagesprek onder leiding van ds. Jan Berkvens. In Laat je raken op het Oostereiland kijken we de driedubbel genomineerde animatiefilm ‘FLEE’. De film is genomineerd voor maar liefst drie Oscars. Dat is nog niet eerder gebeurd voor een Europese film. Lees meer >>
 

Regiobijeenkomst Dopersduin Regiobijeenkomst Dopersduin
30 maart 17:00 uur
Waar: Dopersduin, Schoorl
U bent u weer welkom bij een regiobijeenkomst op Dopersduin.
Om 17.00 uur staan koffie en thee voor ons klaar. Om 17.30 leidt Waldemar Epp een korte viering en zitten we rond het licht. Daarna eten we met elkaar.
Na het eten gaat Jelle Waringa met ons een oefening doen in bezinnend schrijven. Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis ontmoet online Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. De ontmoetingen zullen inhoudelijk gevuld worden met verschillende thema’s, met daarna de mogelijkheid om nog gezellig na te praten. Het inhoudelijke deel duurt één tot anderhalf uur, het napraten daarna is open.  De volgende bijeenkomsten zijn de onderwerpen....... Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos
16 mei 14:00 uur
Speciaal voor ons leidt Hans Withoos ons rond door de prachtige tentoonstelling 'Ander licht op Withoos' in Museum Flehite in Amersfoort. De rondleiding vindt plaats op maandag 16 mei 2022 in de middag. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgave bij het secretariaat: Irène Niemeijer.

Actie voor Oekraïne! Actie voor Oekraïne!
De internationale doopsgezinde gemeenschap is in nauw contact met Oekraïne en probeert te helpen waar het kan. Pastor Roman Rakhuba probeert vanuit Oekraïne contact te bewerkstelligen tussen broeders en zusters wereldwijd en de doopsgezinden in Oekraïne. Lees meer >>
 

Voorjaarslezingen 2022 ‘Lef om met lege handen te staan’ Voorjaarslezingen 2022 ‘Lef om met lege handen te staan’
26 maart 10:30 uur
Waar: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33, 1811 ND Alkmaar
De Remonstrantse Gemeente Alkmaar organiseert in 2022 alsnog de twee lezingen die eerder geannuleerd moesten worden.
Hoe actueel bleek het thema dat in de voorjaarslezingen 2020  centraal stond, lef om met lege handen te staan.  Lees meer >>
 

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
22 maart 10:​30 uur
Drieluik Atelier
Waar: Tuincentrum Braas, Scharwoude
Het idee is om een bloemenschilderij te maken. Dat kan heel goed met de grote collectie droogbloemen, maar ook met bloem(blaadjes) van de verschillende planten, die daar te vinden zijn.  
Met deze activiteit gaan we verbinding zoeken met de vraag hoe wij ons verhouden tot onze eigen leefomgeving, onze tuin, ons park, het IJsselmeer, de polders en de boerenbedrijven om ons heen.
Voor opgave en eventueel meerijden 065 121 3536

25 maart 20:​00 uur
De Vrijzinnige Lezing 2022 met Jörg Lauster
De gerenommeerde Duitse theoloog Jörg Lauster verzorgt op 25 maart 2022 De Vrijzinnige Lezing. In het werk van Lauster staat het belang van het christendom voor de cultuur centraal. Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat