Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-4 extra, 28 februari 2022 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad, dat op 19 maart 2022 verschijnt,  kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl
voor 25 februari 2022. Schrijft allen!

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl
---------------------------------------------------------------------------------

Collecte

De kerkenraad heeft besloten de collecte in maart te bestemmen voor de doopsgezinden in Ukraïne.
Wij hopen dat u allen ruimhartig wilt meedoen!


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in maart 2022 voor steun aan doopsgezinden in Oekra´ne
Collecte DoRe Hoorn in maart 2022 voor steun aan doopsgezinden in Oekra´ne
De internationale doopsgezinde gemeenschap is in nauw contact met Oekraïne en probeert te helpen waar het kan. Pastor Roman Rakhuba probeert vanuit Oekraïne contact te bewerkstelligen tussen broeders en zusters wereldwijd en de doopsgezinden in Oekraïne.  Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maart 2022".

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright ę 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat