Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-3, 22 februari 2022 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad, dat op 19 maart 2022 verschijnt,  kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl
voor 25 februari 2022. Schrijft allen!

Tenslotte vindt u actuele informatie op onze website www.foreestenhuis.nl
---------------------------------------------------------------------------------

Kerkdiensten

Met de coronamaatregelen van vandaag worden onze kerkdiensten weer in het Foreestenhuis gehouden.  U hoeft zich niet meer aan te melden voor het bezoeken van de kerkdiensten.  Koffiedrinken na afloop blijft voorlopig in de kerkzaal en in de consistoriekamer.

Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.

Neem uw verantwoordelijkheid voor uzelf en voor uw medekerkbezoekers!

----------------------------------------------------------------------------------

UIT DE KAJUIT, 18 februari 2022

Als ik deze boodschap aan u schrijf is het stilte voor de storm – alweer in storm… laten we daar nu zondag de 6e in de preek aandacht aan besteed hebben. En dan ook nog eens code oranje. Er gaat geen trein meer na 14 uur. Het leven komt weer tot stilstand. Natuurgeweld. En tegelijkertijd is het mooi, zo’n storm. Wind die de golven opstuwt, de wind door je hoofd om ruimte te maken. Tegelijkertijd is het ontzagwekkend. Lied 700 uit het liedboek brengt dat mooi onder woorden:

Als de wind die waait met vlagen,
Zo verrassend waait de Geest,
Soms een storm, meet donderslagen,
Soms een stem: Wees niet bevreesd!

In de preek ging het over Matteus 8: 23-26, waarin de leerlingen Jezus waker maken in de boot: Doe iets! We vergaan! Waarna Jezus de storm en de wateren tot bedaren brengt. De komende veertig dagen bezinnen we ons, vanaf Aswoensdag tot aan Pasen. Daarvoor gebruiken we het Hongerdoek van de Vastenactie van dit jaar. Verderop in deze nieuwsbrief leest u erover, evenals over de appgroep die we net als vorig jaar weer gebruiken voor verdieping tijdens de Veertigdagentijd.

Ook andere activiteiten zijn weer gestart: de culi’s kookten alweer, de samenkommiddag was een succes, de bioscoop ziet ons graag weer komen en de woensdagochtendgroep komt weer online bij elkaar. Lees erover in de komende DoRe, deze nieuwsbrief en de website.

Ik wijs u ook op de komende beraadsdag, op 12 maart in de ochtend. Deze beraadsdag is online, via Zoom. Als voorzitter van het organiserend comité kan ik verklappen dat het een geweldig programma wordt. Bekijk het programma en geef u vooral op!

Een goede Veertigdagentijd gewenst.

Ds. Jan Berkvens

Mocht u mij willen bereiken, dan wijs ik op mijn juiste telefoonnummer: 065 704 0320. Dit staat verkeerd in DORE.

----------------------------------------------------------------------------------

Foreestenhuis van de Toekomst

De groep die zich bezig houdt met de toekomst van ons Foreestenhuis wil u van harte uitnodiging voor een bijeenkomst op zondag 6 maart na de kerkdienst.
Tijdens deze bijeenkomst willen we graag samen met u brainstormen over een lange-termijn visie en plan voor onze gemeente en het Foreestenhuis.
Helaas heeft de bedrijvigheid nogal stil gelegen door de situatie rond corona, maar we hopen binnenkort toch weer de draad op te pakken en vooruit te kunnen met activiteiten die goed bij ons passen. We willen heel graag dat zo veel mogelijk gemeenteleden met ons willen meedenken, dus deze bijeenkomst wordt warm aanbevolen!

----------------------------------------------------------------------------------

Collecte

Denkt u nog even aan de collecte van februari!  De opbrengst is bestemd voor het landelijk Doopsgezind Jeugdwerk.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte februari 2022".


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in maart 2022 voor Movement on the Ground
Collecte DoRe Hoorn in maart 2022 voor Movement on the Ground
Movement on the Ground is een jonge Nederlandse organisatie die is opgericht om vluchtelingen op Lesbos te ondersteunen. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maart 2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 6 maart, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Geloof & Samenleving

Kerkdienst 20 maart, 10:00 uur
Voorganger: ds. Yvonne Hiemstra
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Geloof & Samenleving

nieuws
Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis ontmoet online
Waar: Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. We bespreken het eerste uur, van 10 tot 11 een thema, een tekst, een preek of een boek, daarna is er ruimte om gemeenschappelijk koffie te drinken. Dit voorjaar zijn de onderwerpen.......
Lees meer >>
 

Paascyclus 2022 Paascyclus 2022
Onze Paascyclus begint dit jaar op Aswoensdag en bestaat uit de Veertigdagentijd, Witte Donderdag en Paasochtend. We gebruiken het Hongerdoek van de Vastenactie 2022 dat gemaakt is door Lilian Moreno Sanchez. Tijdens de diensten en in een speciale appgroep besteden we aandacht aan het doek. Lees meer >>
 

Beraadsdag ‘Verrassend verbonden’ Beraadsdag ‘Verrassend verbonden’
12 maart 10:30 uur
Waar: livestream
Wij weigeren te geloven dat we in de samenleving meer en vaker tegenover elkaar staan. Wij vinden juist dat we verrassend vaak verbonden zijn met anderen. Dat willen we de komende beraadsdag zichtbaar maken aan de hand van het thema ‘Verrassend verbonden’. Lees meer >>
 

Laat je raken op het Oostereiland Laat je raken op het Oostereiland
Waar: Cinema Oostereiland, Hoorn
Nu ook de bioscopen open zijn, kunnen we ook weer naar de film. Op woensdagmiddag 23 maart en 11 mei 2022 om 14 uur organiseert Het Foreestenhuis in samenwerking met Cinema Oostereiland filmmiddagen met nagesprek onder leiding van ds. Jan Berkvens. Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos Het Foreestenhuis bezoekt: Ander licht op Withoos
Speciaal voor ons leidt Hans Withoos ons rond door de prachtige tentoonstelling 'Ander licht op Withoos' in Museum Flehite in Amersfoort. De rondleiding vindt plaats op maandag 16 mei 2022 in de middag. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgave bij het secretariaat: Irène Niemeijer.

Nieuws van Drieluik Atelier Nieuws van Drieluik Atelier
Ellen Hoogenboezem stuurde nieuws van het Drieluik Atelier over het milieu in relatie tot het rentmeesterschap. Dit thema is ook aanleiding om dit creatief vorm te geven. Samen met u, want u kunt met ons meedoen. Lees meer >>
 

Engel van Hoorn Engel van Hoorn
6 maart 15:00 uur
De Engel van Hoorn is een eigen-aardige club die op eigenzinnige wijze probeert de samenhang in een individualiserende tijd te bevorderen tussen samenleving, kerk en cultuur. Geïnspireerd door de christelijke traditie ontwikkelt ‘de Engel van Hoorn’ allerlei activiteiten.  Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | februari - maart Doopsgezind NL | februari - maart
‘We maken geen enkele kans en die moeten we met beide handen grijpen.’ Zangeres en activiste Nynke Laverman over de aarde die we te leen hebben; culturele toe-eigening, leenkunst of roofkunst, de bieb en nog veel meer. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘Te leen’.  Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | februari-maart Doopsgezind Plus | februari-maart
‘Zij kleedde zich in haar koninklijke kledij en wachtte af in de poort.’ Machteld van Woerden over Poerim, carnaval en een zakje oliebollen. Doopsgezind Plus heeft 'Niets is wat het lijkt’ als thema. Lees meer >>
 

AdRem - februari 2022 AdRem - februari 2022
AdRem is het remonstrants maandblad en heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap.
Artikelen uit het februarinummer vindt u HIER  

Bezinningsweekend in de veertigdagentijd Bezinningsweekend in de veertigdagentijd
19 maart 10:00 uur
Waar: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
Thema: 'Alles stroomt, niets is blijvend. Zaterdag 19 t/m zondag 20 maart 2022 in Dopersduin, Schoorl. Lees meer >>
 

DORE Nov 2021/Mrt 2022 DORE Nov 2021/Mrt 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl Lees meer >>
 

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
2 maart 10:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet online
Waar: Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. We bespreken het eerste uur, van 10 tot 11 een thema, een tekst, een preek of een boek, daarna is er ruimte om gemeenschappelijk koffie te drinken. Woensdag 2 maart 2022    Aswoensdag, de start van de Veertigdagentijd Lees meer >>

2 maart 14:​00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid. De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering. Lees meer >>

9 maart 20:​00 uur
Lezing VOH: Van Vrouwenhuis tot emancipatiecentrum Salto
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Op 29 augustus 1977 gebeurde er iets merkwaardigs. Het Vrouwenhuis in een houten schoolgebouw aan de Van Dedemstraat, dat net in mei van dat jaar geopend was, ging in vlammen op. De dader werd nooit gevonden. Maar sindsdien stond het Vrouwenhuis echt op de kaart. Lees meer >>

12 maart 10:​30 uur
Beraadsdag ‘Verrassend verbonden’
Waar: livestream
Wij weigeren te geloven dat we in de samenleving meer en vaker tegenover elkaar staan. Wij vinden juist dat we verrassend vaak verbonden zijn met anderen. Dat willen we de komende beraadsdag zichtbaar maken aan de hand van het thema ‘Verrassend verbonden’. Lees meer >>

19 maart 10:​00 uur
Bezinningsweekend in de veertigdagentijd
Waar: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
Het thema van het weekend is: 'Alles stroomt, niets is blijvend'. Het weekend wordt gehouden op zaterdag 19 t/m zondag 20 maart 2022 in Dopersduin en staat onder leiding van Iris Hasselbach en Margreet Eberwijn.  Lees meer >>

22 maart 10:​30 uur
Drieluik Atelier
Waar: Tuincentrum Braas, Scharwoude
Het idee is om een bloemenschilderij te maken. Dat kan heel goed met de grote collectie droogbloemen, maar ook met bloem(blaadjes) van de verschillende planten, die daar te vinden zijn.  
Met deze activiteit gaan we verbinding zoeken met de vraag hoe wij ons verhouden tot onze eigen leefomgeving, onze tuin, ons park, het IJsselmeer, de polders en de boerenbedrijven om ons heen.
Voor opgave en eventueel meerijden 065 121 3536

25 maart 20:​00 uur
De Vrijzinnige Lezing 2022 met Jörg Lauster
De gerenommeerde Duitse theoloog Jörg Lauster verzorgt op 25 maart 2022 De Vrijzinnige Lezing. In het werk van Lauster staat het belang van het christendom voor de cultuur centraal. Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat