Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2022-2, 26 januari 2022 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad, dat op 19 maart 2022 verschijnt,  kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl
voor 25 februari 2022. Schrijft allen!

---------------------------------------------------------------------------------

Kerkdiensten

Met de gewijzigde coronamaatregelen van vandaag worden onze kerkdiensten weer in het Foreestenhuis gehouden.

De dienst op zondag 30 januari gaat niet door omdat het organiseren van een maaltijd in onze krappe keuken nu nog iets teveel is gevraagd.  De volgende dienst is dus op zondag 6 februari om 10.00 uur.

Omdat we ons nog steeds houden aan de 1,5 meter afstand betekent dat wel dat er een beperkte capaciteit is.  U moet zich daarom nog steeds aanmelden bij secretaris@foreestenhuis.nl. Dit geldt ook voor degenen die tot nu toe zonder aanmelding naar de kerk komen. Doe ons, de andere kerkgangers en uzelf een plezier en meldt u aan!

Wij verwachten dat u de kerkdiensten alleen bezoekt als u bent ingeënt, recent bent getest of bent genezen na een positieve coronatest.

Houdt in de kerk 1,5 meter afstand.
Draag bij binnenkomst en vertrek uit het Foreestenhuis en ook bij verplaatsingen binnen een mondkapje.
Volg bij het koffiedrinken na afloop de aanwijzingen van de kerkenraadsleden.

Houdt u aan de basisregel:
-handen wassen, geen handen schudden, hoesten en neizen in de elleboog;
-thuisblijven en testen bij klachten;
-geef elkaar de ruimte!

Neem uw verantwoordelijkheid voor uzelf en voor uw medekerkbezoekers!

----------------------------------------------------------------------------------

Leerhuis

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u informatie over het leerhuis "Bijbel lezen met de rabbijnen" door ds. Johannes van der Meer.

De eerste bijeenkomst is woensdag 2 februari 2022 om 14.00 uur in het Foreestenhuis.

U kunt zich nog tot en met vrijdag 28 januari opgeven bij ds. Van der Meer: jvdm@wxs.nl of tel. 0566 650 023.

----------------------------------------------------------------------------------

Collecte

Denkt u nog even aan de collecte van januari!  De opbrengst is bestemd voor het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte januari 2022".


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in februari 2022 voor Doopsgezind Jeugdwerk
Collecte DoRe Hoorn in februari 2022 voor Doopsgezind Jeugdwerk
Het jeugd- en jongerenwerk van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) is ook in coronatijd actief. Ook ons eigen jeugdwerk van Making Sense Hoorn maakt deel uit van dit netwerk. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte februari 2022". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 6 februari, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar

Kerkdienst 20 februari, 10:00 uur
Voorganger: ds. Bart Santema
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg

nieuws
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid. De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering.
U kunt zich nog tot en met vrijdag 28 januari opgeven bij ds. Johannes van der Meer. Per email: jvdm@wxs.nl, of telefonisch 0566 - 65 00 23. Lees meer >>
 

Bezinningsweekend in de veertigdagentijd Bezinningsweekend in de veertigdagentijd
19 maart 10:00 uur
Waar: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
Thema: 'Alles stroomt, niets is blijvend. Zaterdag 19 t/m zondag 20 maart 2022 in Dopersduin, Schoorl. Lees meer >>
 

DORE Nov 2021/Mrt 2022 DORE Nov 2021/Mrt 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl Lees meer >>
 

Onze kerkdiensten op YouTube Onze kerkdiensten op YouTube
U kunt onze vieringen terugzien op ons YouTube kanaal. Laatste dienst: 2 januari 2022 ds. Jan Berkvens Lees meer >>
 

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
2 februari 14:​00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid. De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering. Lees meer >>

9 februari 20:​00 uur
Lezing VOH: Opgravingen Kerkplein in Hoorn door Bart ter Steege
Waar: Foreestenhuis, Hoorn
Het kerkplein in Hoorn is in de afgelopen jaren vernieuwd. De oude bestrating heeft plaatsgemaakt voor Portugese straatstenen, er is een fontein gekomen, funderingsherstel aan de kerktoren is uitgevoerd en er zijn nieuwe bomen geplaatst. Lees meer >>

2 maart 14:​00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid. De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering. Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2022   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat