Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2021-22, 20 december 2021 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt minimaal maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad, dat op 19 maart 2022 verschijnt,  kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl
voor 25 februari 2022. Schrijft allen!

---------------------------------------------------------------------------------

Kerstmis 2021

Zowel de kerstavonddienst met voorganger Esther Jeunink, als de kerstmorgendienst met dominee Jan Berkvens gaat niet door. De kerkenraad heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de twee laatste persconferenties. Ook de nieuwjaarsdienst gaat om dezelfde reden niet door.

In plaats van deze diensten worden nu online bijeenkomsten gehouden.  U leest er meer over verderop in deze nieuwsbrief.

Evenals vorig jaar doen we dit uit zorg over de verspreiding van het corona-virus, nu in de vorm van de omikron-variant, én uit solidariteit met alle instellingen, bedrijven en mensen die getroffen worden door de nieuwe maatregelen.
Het is heel erg jammer dat we juist in deze kerstperiode niet bij elkaar kunnen en mogen komen. Ondanks deze trieste mededelingen wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar.

----------------------------------------------------------------------------------

ds. Jan Berkvens

UIT DE KAJUIT, 20 december 2021

Kerst staat voor de deur en wederom zitten we thuis. Sinds de persconferentie van afgelopen zaterdag zijn we druk in de weer met het bedenken van alternatieven. En… die hebben we! In deze nieuwsbrief leest u daar meer over, maar ik vat het hier even kort voor u samen.

Ik hoop u te ontmoeten op een van de onlinebijeenkomsten, waarin we toch samen deze voor ons belangrijke momenten te vieren.

Kerstavond
Op kerstavond 24 december is vanaf 18 uur op deze link een kerstverhaal te bekijken en te beluisteren. Vanuit drie verschillende plekken wordt dit verhaal verteld, omlijst met saxofoon en piano. We zijn het nog in detail aan het uitwerken, maar belooft een warm kerstverhaal te worden. Goed te doen met de familie, het zal zo’n 10 minuten duren.

Kerstochtend
Op kerstmorgen 25 december om 10 uur bent u van harte welkom in de kerstzoom bijeenkomst. We horen een kerstverhaal, een korte kerstoverdenking, kerstmuziek en we doen een kerstgebed. Daarna drinken we koffie en thee met wat lekkers.

Dit is de link naar onze zoombijeenkomst

Nieuwjaarsdienst
Op zondag 2 januari om 10 uur is de nieuwjaarsdienst. Ook deze doen we via zoom. Hoe die dienst er precies uit gaat zien weet ik nog niet, maar denk alvast na over wat u wenst – of waar u naar uitkijkt – voor 2022. 

Dit is de link naar onze zoombijeenkomst

Mocht u mij willen bereiken, dan wijs ik op mijn juiste telefoonnummer: 065 704 0320. Dit staat verkeerd in DORE.

Ds. Jan Berkvens

----------------------------------------------------------------------------------

In de adventsmail van de doopsgezinde gemeente Alkmaar stond dit gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichter Attie van der Colf

COMMUNICATIEKIND

Zoon van de hemel
geboren op aarde
– God  van heerlijkheid
bij ontaarden – 

Uw geboorte
maakt engelen wat ze moeten zijn:
boodschappers van het goede;
doet wachters hun schapen vergeten
en zelf een herder zoeken;
leidt sterrenkijkers
naar de Bron van licht.

U Kindwees
laat uw moeder juichen als een kind:
zij geeft toekomst aan de tijd;
maak weeskinderen op de hele wereld
weer kinderen van de Vader;
breng op aarde de glimlach terug:
een kindje overtroeft het zwaard.

Toen U een zoontje was
was U de bezem
in Maria’s klein en schoon huis,
U heeft de voegen laten voegen
zoals Jozef dat altijd van plan was
totdat ze wisten: deze Zoon
maakt alles schoon en heel.

Op de bruiloft was U het feest.
In de tempel het woord.
In de storm, de rust.

U vroeg water van een vrouw
tot zij ontdekt: maar ík heb dorst.
Drijft duivels uit
en maakt een man een man.
Maakt mensen – knechten van zichzelf – 
weer vrij:

zodat Thomas ziet en gelooft,
Paulus niet vervolgt maar verzoent,
stoere Petrus lammetjes gaat weiden.

Toen ik zocht
was U de herder;
toen ik klopte
was U de deur.
Licht, blij licht
over elk duister – 
God is met ons:
kind én Heer.


uitgelicht
Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland
Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland
De Voedselbank West-Friesland is er voor het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven en het tegengaan van verspilling van kwalitatief goed voedsel. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand december 2021". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst - Kerstavond Kerkdienst - Kerstavond
24 december, 18:00 uur
Deze kerkdienst gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Op kerstavond 24 december is vanaf 18 uur op deze link een kerstverhaal te bekijken en te beluisteren. Vanuit drie verschillende plekken wordt dit verhaal verteld, omlijst met saxofoon en piano. Het belooft een warm kerstverhaal te worden.

Kerkdienst - Kerstmis Kerkdienst - Kerstmis
25 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: zoomdienst
Collecte voor Voedselbank West-Friesland
HIER vindt u de orde van dienst
zoomlink: https://tinyurl.com/mr493dp7

Kerkdienst 2 januari, 09:45 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: zoomdienst
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor Geloof & Samenleving - Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
zoomlink: https://tinyurl.com/mr493dp7

nieuws
DORE Nov 2021/Mrt 2022
DORE Nov 2021/Mrt 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl Lees meer >>
 

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
12 januari 14:​00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
Deze bijeenkomst gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat