Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2021-21, 1 december 2021 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE blad, dat op 19 maart 2022 verschijnt,  kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl
voor 25 februari 2022. Schrijft allen!

----------------------------------------------------------------------------------

Volgende dienst 12 december 10.00 uur

De volgende dienst is op de tweede zondag van december.  Voorganger is ds. Jan Berkvens. Als er voor de daaropvolgende diensten wijzigingen zijn in verband met gewijzigde coronaregels sturen wij u daarvan bericht via deze nieuwsbrief of per e-mail.

Voor de diensten in december is het weer verplicht aan te melden bij Irène Niemeijer op secretaris@foreestenhuis.nl

Wij verwachten dat u de kerkdiensten alleen bezoekt als u bent ingeënt, recent bent getest of bent genezen na een positieve coronatest.

Houdt in de kerk 1,5 meter afstand.
Draag bij binnenkomst en vertrek uit het Foreestenhuis en ook bij verplaatsingen binnen een mondkapje.
Volg bij het koffiedrinken na afloop de aanwijzingen van de kerkenraadsleden.

Houdt u aan de basisregel:
-handen wassen, geen handen schudden, hoesten en neizen in de elleboog;
-thuisblijven en testen bij klachten;
-geef elkaar de ruimte!

Neem uw verantwoordelijkheid voor uzelf en voor uw medekerkbezoekers!

- 'Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn' - John Stuart Mill

----------------------------------------------------------------------------------


uitgelicht
Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland
Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland
De Voedselbank West-Friesland is er voor het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven en het tegengaan van verspilling van kwalitatief goed voedsel. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand december 2021". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst - Avondmaal Kerkdienst - Avondmaal
12 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Derde advent - viering brood en wijn
Collecte voor Voedselbank West-Friesland
Aanmelden verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst - Kerstavond Kerkdienst - Kerstavond
24 december, 19:30 uur
Voorganger: ds. Esther Jeunink
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zwart
Collecte voor Voedselbank West-Friesland
Aanmelden verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst - Kerstmis Kerkdienst - Kerstmis
25 december, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Voedselbank West-Friesland
Aanmelden verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst 2 januari, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor Geloof & Samenleving - Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

nieuws
Uit de Kajuit, 30 november 2021
Uit de Kajuit, 30 november 2021
Afgelopen zondag was het gedachtenisdienst. In een sfeervolle bijeenkomst werden er kaarsjes gebrand voor hen die wij missen en werden de namen genoemd van onze dierbaren die we hebben moeten loslaten. Lees meer >>
 

Ontmoet Maria Magdalena Ontmoet Maria Magdalena
14 december 11:00 uur
Waar: Museum Catharijneconvent, Utrecht
Maria Magdalena was een mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. Wat had ze nou toch met Jezus? Lees meer >>
 

Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We zijn van plan om een drietal leerhuisbijeenkomsten bijeen te roepen en wel op de woensdagmiddagen van 12 januari, 2 februari en 2 maart 2022.  We beginnen om twee uur en we streven ernaar om zo rond een uur of vier, half vijf de bijeenkomsten af te ronden. Lees meer >>
 

Zonnepanelen op het Foreestenhuis Zonnepanelen op het Foreestenhuis
Vorige week is de eerste stap gezet naar het duurzaam maken van ons pand. Vorig jaar hebben we een plan gepresenteerd met diverse onderdelen. Lees meer >>
 

Week van het Microkrediet Week van het Microkrediet
6 december
In de Week van het Microkrediet laat OIKOCREDIT mensen in Nederland alles zien over de impact die microkrediet heeft op de levens van mensen in armere landen in de wereld. Dit jaar is het thema ‘Ontsnap uit armoede!’  Lees meer >>
 

DORE Nov 2021/Mrt 2022 DORE Nov 2021/Mrt 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis ontmoet online Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. De ontmoetingen zullen inhoudelijk gevuld worden met verschillende thema’s, met daarna de mogelijkheid om nog gezellig na te praten. Het inhoudelijke deel duurt één tot anderhalf uur, het napraten daarna is open.  Dit najaar zijn de onderwerpen....... Lees meer >>
 

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
12 december 10:​00 uur
Kerkdienst - Avondmaal
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

14 december 11:​00 uur
Ontmoet Maria Magdalena
Waar: Museum Catharijneconvent, Utrecht
Maria Magdalena was een mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. Wat had ze nou toch met Jezus? Lees meer >>

17 december 14:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet
Waar: in het Foreestenhuis
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. Deze keer echter in het Foreestenhuis! Vandaag: Kerstmiddag. We maken ter plekke een kerstverhaal    Bedenk wat er voor jou echt in een kerstverhaal moet. En… neem wat lekkers mee! Lees meer >>

24 december 19:​30 uur
Kerkdienst - Kerstavond
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

25 december 10:​00 uur
Kerkdienst - Kerstmis
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

2 januari 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

12 januari 14:​00 uur
Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid. De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering. Lees meer >>

12 januari 20:​00 uur
Lezing VOH: Stolpboerderij door Dieuwertje Duin
Waar: Foreestenhuis, Hoorn
Ieder jaar worden in Noord-Holland ongeveer 25 stolpboerderijen afgebroken. In veel gevallen verdwijnt hiermee een eeuwenoud gebouw. Archeologie West-Friesland doet sinds 2010 ondergronds en bovengronds onderzoek naar oude stolpen die gesloopt zullen worden. Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat