Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2021-20, 1 november 2021 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl voor 28 oktober 2021. Schrijft allen!

----------------------------------------------------------------------------------

Herfstgedachte

De droeve dag nog nauw geboren
Spreidt zich over de landen uit,
De velden liggen ver-verloren 
In ‘s ochtends nevel-wazigheid
 
Een ranke boot glijdt stille verder,
Een ragfijne streep splijt de plas;
Langs onbekende spiegeldiepten
Verzwindt, verliest hij zich ras

(Gerrit Achterberg)

----------------------------------------------------------------------------------

Volgende dienst 14 november 10.00 uur

De volgende dienst is op de tweede zondag van november.  Voorganger is ds. Jaap Klanderman.  Wij verwachten dat u de kerkdiensten alleen bezoekt als u bent ingeënt, recent bent getest of bent genezen na een positieve coronatest.

- 'Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn' - John Stuart Mill

Bij de ingang zullen wij een lijst van aanwezigen bijhouden.  De reden hiervoor is dat in geval van besmetting wij kunnen nagaan wie aanwezig was en gewaarschuwd moet worden.

----------------------------------------------------------------------------------

Uitbreiding kerkenraad

Beste leden en vrienden,

De kerkenraad vindt het nodig om uit te breiden, zodat in komende jaren het aftreden van kerkenraadsleden meer geleidelijk verloopt.  Zo blijft de kennis van zaken dan beter bewaard.

Wij hebben Leida Veldkamp bereid gevonden om lid te worden van de kerkenraad.  En om niet te moeten wachten tot de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2022 vragen wij u of u daarmee akkoord kunt gaan.  Als u bezwaar hebt tegen deze benoeming vragen wij u om die bezwaren voor 15 november per e-mail te sturen naar secretaris@foreestenhuis.nl of per post naar Grote Oost 43, 1621 BR HOORN NH.

Als de gemeente geen bezwaar heeft hopen wij Leida in de dienst van 12 december als kerkenraadslid te kunnen bevestigen.

----------------------------------------------------------------------------------

Hartelijk Dank!

Lieve mensen van de DoRe-gemeente,
Wat doet het goed te ervaren dat er in moeilijke tijden, zoveel mensen zijn die door een kaartje of berichtje laten weten mee te leven.
Hartverwarmend!
Dank daarvoor.
Jan en Harma van Barreveld


uitgelicht
Collecte november 2021 voor Stichting Leergeld West-Friesland
Collecte november 2021 voor Stichting Leergeld West-Friesland
Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, onder vermelding van "collecte maand november 2021".
Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Oecumenische dienst PKN Blokker: Dankdag voor het Gewas Oecumenische dienst PKN Blokker: Dankdag voor het Gewas
6 november, 16:30 uur
Waar: PKN, Westerblokker 105, Blokker
Organist: Peter Zandberg
Zie artikel onder Actueel

Kerkdienst 14 november, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jaap Klanderman
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Stichting Leergeld West-Friesland

Kerkdienst - Gedachtenisdienst Kerkdienst - Gedachtenisdienst
28 november, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Stichting Leergeld West-Friesland

nieuws
Uit de Kajuit, 1 november 2021
Uit de Kajuit, 1 november 2021
Het nieuwe seizoen is enthousiast van start gegaan met de jongens van het PopupChoir, waarmee we in de tuin het songfestivalnummer ‘Love shine a light’ hebben gezongen. Spetterender kon bijna niet Lees meer >>
 

Van de voorzitter, 1 november 2021 Van de voorzitter, 1 november 2021
Ik heb het nu wel gehad, met corona, hoor ik om mij heen.
Morgen vertrek ik weer naar Frankrijk en ik zie er niet naar uit om weer mondkapjes te moeten dragen, in de winkel en bij het zingen in de Doopsgezinde (Mennonieten)kerk Lees meer >>
 

Oecumenische dienst PKN Blokker: Dankdag voor het gewas Oecumenische dienst PKN Blokker: Dankdag voor het gewas
Als afgevaardigde van het Foreestenhuis maak ik deel uit van de oecumenische werkgroep ‘Op zoek naar nieuwe vormen’ van de PKN Blokker. 
Deze groep bestaat al vele jaren en organiseert jaarlijks een kerkdienst ‘anders dan anders’. 
Dit jaar is de dienst op zaterdag 6 november 2021, om 16.30 uur in de PKN kerk aan de Westerblokker 105, Blokker. Lees meer >>
 

Gedachtenisdienst 28 november 2021 Gedachtenisdienst 28 november 2021
De dienst op 28 november is onze jaarlijkse gedachtenisdienst. Traditiegetrouw gedenken we dan de mensen die het afgelopen jaar overleden zijn door hun namen te noemen. In deze dienst is er ook ruimte om bij anderen stil te staan die ons ontvallen zijn, of waar je aan wilt denken. Er is de mogelijkheid om een kaarsje op te steken en in het nagedachtenisgebed bij hen stil te staan. Gebedsintenties kunnen van tevoren met Ds. Jan Berkvens gedeeld worden: jan@domineeberkvens.nl.

Stuwkracht 10: doopsgezinde hulpstichting zoekt aanvragers Stuwkracht 10: doopsgezinde hulpstichting zoekt aanvragers
Stuwkracht 10 is een doopsgezinde stichting die geld inzamelt en vooral doneert aan mensen in Nederland en daarbuiten, die in nood zijn. We zijn altijd blij met giften. Maar we willen u nu iets anders vragen. Lees meer >>
 

Engel van Hoorn Engel van Hoorn
23 januari 19:30 uur
De Engel van Hoorn is een eigen-aardige club die op eigenzinnige wijze probeert de samenhang in een individualiserende tijd te bevorderen tussen samenleving, kerk en cultuur. Geïnspireerd door de christelijke traditie ontwikkelt ‘de Engel van Hoorn’ allerlei activiteiten.  Lees meer >>
 

Remonstranten nieuwsbrief 21 oktober 2021 Remonstranten nieuwsbrief 21 oktober 2021
Klik hier door naar de nieuwsbrief van de Remonstranten van 21 oktober 2021 Lees meer >>
 

Oproep religieus leiders aan klimaattop Oproep religieus leiders aan klimaattop
Op 4 oktober jl. – de gedenkdag van St. Franciscus en Dierendag – is vanuit Vaticaanstad een historische oproep gedaan aan de komende klimaattop van de Verenigde Naties, COP 26 (Conference of the Parties, 31 oktober-12 november, Glasgow). Wereldleiders van bijna alle godsdiensten, samen ca. 75% van de wereldbevolking vertegenwoordigend, deden deze oproep samen met wetenschappers.  Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | oktober - november Doopsgezind NL | oktober - november
‘De God van de bijbel is een God zonder verhaal’. Godsdienstwetenschapper Wieteke van der Molen over hoe normaal God eigenlijk is, lhbtiq+, ‘normale’ kerkelijke taal, hoe een dominee er eigenlijk uit ziet, de orde van barmhartigheid en nog veel meer. Het nieuwe nummer van Doopsgezind Nl heeft als thema ‘normaal, hoezo normaal?’. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus |  oktober- november Doopsgezind Plus | oktober- november
‘Elke minuut die je besteedt aan een ander mens draagt bij aan je levensgeluk’. Machteld van Woerden over Noach en uitzicht, predikant Maaike de Jong over beginnen aan iets terwijl de wereld ineens drastisch verandert en over extra tijd krijgen. De nieuwe editie van Doopsgezind Plus heeft ‘horizon’ als thema. Lees meer >>
 

Het Foreestenhuis ontmoet online Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. De ontmoetingen zullen inhoudelijk gevuld worden met verschillende thema’s, met daarna de mogelijkheid om nog gezellig na te praten. Het inhoudelijke deel duurt één tot anderhalf uur, het napraten daarna is open.  Dit najaar zijn de onderwerpen....... Lees meer >>
 

Regiobijeenkomst op Dopersduin Regiobijeenkomst op Dopersduin
3 november 17:00 uur
Wat hebben we elkaar lang niet gezien! We hebben goed nieuws: op woensdag 3 november is er weer een regiobijeenkomst in Dopersduin. Natuurlijk hopen wij u dan allemaal weer te zien.
Het thema van de avond wordt:  "Pluk de dag!” Lees meer >>
 

Verantwoording collectes:
jan € 153 Geloof & Samenleving, LOS
feb € 205 ADS Jongerenwerk
mrt € 608 Geloof & Samenleving, Movement on the Ground
apr € 363 Vluchtelingenwerk
mei € 178 LHBTI West-Friesland
jun € 223 Hospice Dignitas Hoorn
jul € 215 Exodus
aug € 178 Stichting Tweestrijd Hoorn
sep € 160 Doopsgezind Wereldwerk
okt € 358 Straatpastoraat Hoorn
Leden/vriendenaktie audio/video installatie: stand 31 oktober € 1.260
 

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
3 november 10:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet online
Waar: Online op Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. Vandaag: De parabel van de rijke man en de arme lazarus – uit ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’ blz 60 e.v. * Lees meer >>

6 november 16:​30 uur
Oecumenische dienst PKN Blokker: Dankdag voor het Gewas
Waar: PKN, Westerblokker 105, Blokker Lees meer >>

10 november 20:​00 uur
Lezing VOH: Geschiedenis van huis tot huis (Prof dr Gerrit Vermeer)
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Sinds 2006 vindt er bouwhistorisch onderzoek plaats in Enkhuizen en worden gegevens over gebouwen verzameld. Dat levert gegevens op over bakstenen, balken, constructies, hout, maar de vraag is hoe als die data kunnen bijdragen aan de lokale geschiedenis van de stad. Lees meer >>

14 november 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

17 november 10:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet online
Waar: Online op Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens.  Vandaag: Gesprek naar aanleiding van de kerkdienst op 14 november Lees meer >>

28 november 10:​00 uur
Kerkdienst - Gedachtenisdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

1 december 10:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet online
Waar: Online op Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens.  Vandaag: Gesprek naar aanleiding van de kerkdienst op 28 november Lees meer >>

8 december 14:​30 uur
Laat je raken op het Oostereiland: film met nabespreking
Waar: Cinema Oostereiland, Hoorn
In samenwerking met Cinema Oostereiland organiseert Het Foreestenhuis een filmmiddag met nagesprek onder leiding van ds. Jan Berkvens. De film van vandaag wordt later bekend gemaakt. Lees meer >>

12 december 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

17 december 14:​00 uur
Het Foreestenhuis ontmoet
Waar: Online op Zoom
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. Deze keer echter in het Foreestenhuis! Vandaag: Kerstmiddag. We maken ter plekke een kerstverhaal    Bedenk wat er voor jou echt in een kerstverhaal moet. En… neem wat lekkers mee! Lees meer >>

24 december 19:​30 uur
Kerkdienst - Kerstavond
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

25 december 10:​00 uur
Kerkdienst - Kerstmis
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat