Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2021-18, 29 september 2021 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand.

Het blad DORE verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor het eerstvolgende DORE kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl voor 28 oktober 2021. Schrijft allen!

----------------------------------------------------------------------------------

Dienst 3 oktober 2021

In deze dienst gaat ds. Johannes van der Meer uit Akkrum voor.

Opgeven is verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

We verwachten dat u de kerkdienst alleen bezoekt als u bent ingeënt, recent bent getest of bent genezen na een positieve coronatest.

-’Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn’ John Stuart Mill-

Omdat we de diensten niet met een aanvaardbare geluidskwaliteit kunnen uitzenden en omdat meer mensen de dienst mogen bijwonen zullen we voorlopig geen Zoomdiensten uitzenden.

----------------------------------------------------------------------------------

Geluid en Beeld

Voor de vernieuwing van onze geluid- en beeldinstallatie hebben wij een offerte ontvangen van circa € 17.000. Wij hebben voor dit doel van externe fondsen tot nu toe € 3.000 subsidie ontvangen.

Mocht u zich ook aan de geluids- en beeldkwaliteit hebben geërgerd en blij zijn dat dit gaat verbeteren dan wilt u misschien wel een specifieke gift doen voor dit doel.  Dat kan door overmaking op onze bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn o.v.v. gift geluid en beeld. Na onze oproep in de vorige twee nieuwsbrieven hebben we voor dit doel van leden en vrienden € 760 ontvangen. Waarvoor onze grote dank!

Kees Dalmeijer

----------------------------------------------------------------------------------

Een instructie voor Zoombijeenkomsten vindt u HIER.  Als u nog niet online bent voor de vieringen via Zoom maar wel graag een keer wilt meedoen en daarbij hulp nodig heeft hebben we een helpdesk ingericht: Peter de Wilde 062 099 7833, Peter Zandberg 062 944 8630 en Kees Dalmeijer 065 111 2667 helpen u graag online. Het e-mailadres van de helpdesk is helpdesk@foreestenhuis.nl.  Steeds meer leden, vrienden en belangstellenden zijn wegwijs in Zoom, schroom vooral niet om uw eventuele wens kenbaar te maken.


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in oktober 2021 voor Straatpastoraat Hoorn
Collecte DoRe Hoorn in oktober 2021 voor Straatpastoraat Hoorn
Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte oktober 2021". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Thema: Vreugde van de Tora Thema: Vreugde van de Tora
3 oktober, 10:00 uur
Voorganger: ds. Joh. van der Meer
Waar: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor Straatpastoraat Hoorn
Orde van dienst HIER
Opgeven verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Regenboogviering Regenboogviering
10 oktober, 14:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens en Marjo Kuipers
Waar: Foreestenhuis
Regenboogviering in het kader van de Regenboogweek.  Zie ook artikel onder Actueel.
Opgeven verplicht bij ruud.bennis@hotmail.nl

Kerkdienst 17 oktober, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Straatpastoraat Hoorn
Opgeven verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst 14 november, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jaap Klanderman
Waar: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Stichting Leergeld West-Friesland

nieuws
Remonstrantse Tolerantielezing
Remonstrantse Tolerantielezing
Op 30 september 2021 organiseren de Remonstranten voor de tweede keer de Tolerantielezing. Een mooi symbolisch moment, want precies op die datum in 1619 zijn wij opgericht. Lees meer >>
 

Opstaan voor wat je lief is! Opstaan voor wat je lief is!
10 oktober 11:45 uur
De Werkgroep Kleurrijk Verbonden organiseert een viertal activiteiten tijdens de Regenboogweek in Hoorn en West-Friesland. Alle activiteiten zijn in het Foreestenhuis aan de Grote Oost 43 in het centrum van Hoorn.  Lees meer >>
 

Gert-Jan Segers over Dietrich Bonhoeffer Gert-Jan Segers over Dietrich Bonhoeffer
‘Met zijn denken, met zijn leven, met zijn schrijven heeft hij ons veel gegeven’. CU-leider Gert-Jan Segers is geïnspireerd door de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. De filosoof zag het kwaad opkomen en wist dat het tijd was om zich te verzetten. In deze video wil Gert-Jan Segers drie lessen met ons delen.. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | augustus - september Doopsgezind NL | augustus - september
‘De mensenrechten zijn hier overleden.’ Jannie Nijwening was op Lesbos; eenzaamheid bij jongeren, de aantrekkingskracht van Young Adult-boeken en twee gemeenten zoveel jaren later. 
Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘Laat me niet alleen’. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | augustus - september Doopsgezind Plus | augustus - september
‘Sporen van liefde en vriendschap blijven.’ Marijn Vermet over het schoonmaken door M; Jeannette den Ouden over het verkwanselen van iets dat voor een ander heilig is, en een verhuizing. Doopsgezind Plus gaat over durven te leven. Lees meer >>
 

Popup Choir was in het Foreestenhuis! Afgelopen zondag 26 september was Popup Choir in het Foreestenhuis. De ruim 30 aanwezigen kwamen niet luisteren naar een koor, maar waren zelf het koor.
Onder leiding van Maarten Bos (30, dirigent) en Tijmen de Koning (31, gitarist) studeerden zij het lied Love Shine A Light in.
Tot slot werd het lied een paar keer driestemmig uitgevoerd in de tuin, wat applaus van buren opleverde. Bekijk deze video.
Het was een vrolijke en inspirerende bijeenkomst!

   

  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
30 september 20:​00 uur
Remonstrantse Tolerantielezing
Waar: Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
Op 30 september 2021 organiseren de Remonstranten voor de tweede keer de Tolerantielezing, in het Catharijneconvent in Utrecht. Thema van de bijeenkomst is Over polarisatie en 'het vergeten wij'. Lees meer >>

3 oktober 10:​00 uur
Thema: Vreugde van de Tora
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

9 oktober 10:​00 uur
Vrijzinnig Leerhuis: Hulp
Hulp vragen en bieden speelt op verschillende plaatsen in de bijbel een uitgesproken rol. Nagegaan wordt hoe in onze samenleving de verzorgingsstaat de hulpverlening ons voor een goed deel uit handen genomen heeft, welke hulpvragen nog veronachtzaamd worden, maar ook waarin wij zelf hulp vragen en bieden. Het thema wordt verder uitgewerkt met verwijzing naar de psalm waarin een gelovige in zijn onzekere situatie vertwijfeld uitroept ‘Van waar komt mijn hulp?!’ Lees meer >>

10 oktober 14:​00 uur
Regenboogviering
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

13 oktober 20:​00 uur
Lezing VOH: Slag op de Zuiderzee - Bossu (Hans Muntjewerff)
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Tijdens de slag op de Zuiderzee, die op 11 oktober 1573 gedurende de Tachtigjarige Oorlog plaatsvond, brachten de watergeuzen de Spaanse vloot een vernederende nederlaag toe.
Hans Muntjewerff, historisch onderzoeker en publicist, vertelt het verhaal van deze roemruchte episode uit de Tachtigjarige Oorlog. Lees meer >>

17 oktober 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

10 november 20:​00 uur
Lezing VOH: Geschiedenis van huis tot huis (Prof dr Gerrit Vermeer)
Waar: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Sinds 2006 vindt er bouwhistorisch onderzoek plaats in Enkhuizen en worden gegevens over gebouwen verzameld. Dat levert gegevens op over bakstenen, balken, constructies, hout, maar de vraag is hoe als die data kunnen bijdragen aan de lokale geschiedenis van de stad. Lees meer >>

14 november 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat