Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2021-17, 17 september 2021 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt maandelijks.

----------------------------------------------------------------------------------

Dienst 19 september 2021

In deze dienst gaat ds. Rachelle van Andel uit Eindhoven voor.

Opgeven is verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

We verwachten dat u de kerkdienst alleen bezoekt als u bent ingeënt, recent bent getest of bent genezen na een positieve coronatest.

-’Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn’ John Stuart Mill-

Omdat we de diensten niet met een aanvaardbare geluidskwaliteit kunnen uitzenden en omdat meer mensen de dienst mogen bijwonen zullen we voorlopig geen Zoomdiensten uitzenden.

----------------------------------------------------------------------------------

PopUp Choir

We zijn er weer!!! Jij toch ook?

We gaan dit najaar weer voorzichtig beginnen met een aantal activiteiten. Zondag 26 september om 17.00 uur gaan we lekker samen zingen in de tuin.
Zie het bericht onder NIEUWS hieronder.

U moet hiervoor een kaartje kopen via de internetkassa van Project Geestdrift. Deze service zal vanaf maandag 20 september beschikbaar zijn.  Lezers van deze nieuwsbrief betalen een gereduceerd tarief van € 7,50 door de code DORE te gebruiken.  Als u hulp nodig heeft bij het kopen van een kaartje vraag dan een buur, (klein)kind, vriend of bel de helpdesk (zie hieronder).

----------------------------------------------------------------------------------

Publiciteit

De redactie van DORE en de kerkenraad hebben zich gebogen over de manier waarop wij met jullie communiceren via ons blad en deze nieuwsbrief. Naar aanleiding van de uitslag van de enquete die de redactie onlangs heeft gehouden zijn we tot het volgende gekomen.
Vanaf nu zal het blad DORE vier keer per jaar verschijnen.  Dat zal zijn voor de startzondag, rondom feestdagen en een zomernummer.
Daarnaast zal de nieuwsbrief naar een maandelijkse frequentie gaan.  Die verschijnt dan aan het begin van de week voor de eerste kerkdienst van de maand.

Kopij voor het eerstvolgende DORE kunt u inleveren bij redactie.dore@foreestenhuis.nl voor 28 oktober 2021. Schrijft allen!

----------------------------------------------------------------------------------

Geluid en Beeld

Onze geluids- en beeld installatie is al geruime tijd niet van de kwaliteit die we er van verwachten.  Dit komt nog meer aan het licht nu we diensten streamen via zoom en plaatsen op YouTube. Maar ook in de kerkzaal is de geluidskwaliteit slecht en werkt de ringleiding voor mensen die niet optimaal horen niet.

De kerkenraad heeft daarom advies ingewonnen bij een gerenommeerd bedrijf dat dit soort apparatuur in kerken plaatst. Bij een demonstratie in onze kerkzaal bleek dat er heel veel te winnen is aan de verstaanbaarheid van het geluid en zichtbaarheid van het beeld.

Daar hangt echter wel een stevig prijskaartje aan! In de laatste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad besloten om nu in één keer voor de beste oplossing te kiezen. Wij hebben daarvoor een offerte ontvangen voor circa € 17.000. Wij hebben voor dit doel van externe fondsen tot nu toe € 3.000 subsidie ontvangen.
Mocht u zich ook aan de geluids- en beeldkwaliteit hebben geërgerd en blij zijn dat dit gaat verbeteren dan wilt u misschien wel een specifieke gift doen voor dit doel.  Dat kan door overmaking op onze bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn o.v.v. gift geluid en beeld.  Bij voorbaat onze grote dank! Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we voor dit doel van leden en vrienden € 385 ontvangen.

Kees Dalmeijer

----------------------------------------------------------------------------------

Een instructie voor Zoombijeenkomsten vindt u HIER.  Als u nog niet online bent voor de vieringen via Zoom maar wel graag een keer wilt meedoen en daarbij hulp nodig heeft hebben we een helpdesk ingericht: Peter de Wilde 062 099 7833, Peter Zandberg 062 944 8630 en Kees Dalmeijer 065 111 2667 helpen u graag online. Het e-mailadres van de helpdesk is helpdesk@foreestenhuis.nl.  Steeds meer leden, vrienden en belangstellenden zijn wegwijs in Zoom, schroom vooral niet om uw eventuele wens kenbaar te maken.


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in sept 2021 voor Doopsgezind Wereldwerk
Collecte DoRe Hoorn in sept 2021 voor Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezinden in Nederland zijn weliswaar bescheiden qua omvang, maar hebben een duidelijke inbreng in de Nederlandse en de internationale oecumene waar het gaat om Rechtvaardige Vrede
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte september 2021". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 19 september, 10:00 uur
Voorganger: ds. Rachelle van Andel
Waar: Foreestenhuis
Collecte voor vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk
Orde van dienst HIER
Opgeven verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst 3 oktober, 10:00 uur
Voorganger: ds. Joh. van der Meer
Waar: Foreestenhuis
Collecte voor Straatpastoraat Hoorn

nieuws
Popup Choir komt naar het Foreestenhuis in Hoorn!
Popup Choir komt naar het Foreestenhuis in Hoorn!
26 september 17:00 uur
We zijn er weer!!! Jij toch ook? Zing mee!!!
25 september gaan de regels eraf en zondag 26 september komt Popup Choir naar het Foreestenhuis in Hoorn!
Popup Choir is dé plek om lekker te zingen. Lees meer >>
 

Bericht van Teuntje de Glee uit Zambia Bericht van Teuntje de Glee uit Zambia
Beste DoRe Gemeente, 
Hopelijk is het goed met jullie. Ik dacht dat het misschien leuk was om iets te vertellen over waar ik ben en hoe het met mij gaat. Lees meer >>
 

Opstaan voor wat je lief is! Opstaan voor wat je lief is!
10 oktober 11:45 uur
De Werkgroep Kleurrijk Verbonden organiseert een viertal activiteiten tijdens de Regenboogweek in Hoorn en West-Friesland. Alle activiteiten zijn in het Foreestenhuis aan de Grote Oost 43 in het centrum van Hoorn.  Lees meer >>
 


  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
18 september 10:​00 uur
PAX Vredesweek
Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen door heel Nederland komen we van 18 t/m 26 september 2021 in actie voor vrede. Doe je mee? Lees meer >>

18 september 14:​00 uur
Lezing Vereniging Oud Hoorn: Toen niet, nu niet, nooit
Toen niet, nu niet, nooit’ over het leven van Truus Menger, verzetsvrouw en kunstenaar door haar zoon Martin Menger. Lees meer >>

19 september 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

26 september 17:​00 uur
Popup Choir komt naar het Foreestenhuis in Hoorn!
We zijn er weer!!! Jij toch ook? Zing mee!!!
25 september gaan de regels eraf en zondag 26 september komt Popup Choir naar het Foreestenhuis in Hoorn!
Popup Choir is dé plek om lekker te zingen. Lees meer >>

30 september 20:​00 uur
Remonstrantse Tolerantielezing
Waar: Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
Op 30 september 2021 organiseren de Remonstranten voor de tweede keer de Tolerantielezing, in het Catharijneconvent in Utrecht. Thema van de bijeenkomst is Over polarisatie en 'het vergeten wij'. Lees meer >>

3 oktober 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

9 oktober 10:​00 uur
Vrijzinnig Leerhuis: Hulp
Hulp vragen en bieden speelt op verschillende plaatsen in de bijbel een uitgesproken rol. Nagegaan wordt hoe in onze samenleving de verzorgingsstaat de hulpverlening ons voor een goed deel uit handen genomen heeft, welke hulpvragen nog veronachtzaamd worden, maar ook waarin wij zelf hulp vragen en bieden. Het thema wordt verder uitgewerkt met verwijzing naar de psalm waarin een gelovige in zijn onzekere situatie vertwijfeld uitroept ‘Van waar komt mijn hulp?!’ Lees meer >>

10 oktober 14:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat