Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2021-16, 31 augustus 2021 
 

Via deze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de onze geloofsgemeenschap, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'.
Kopij kunt u mailen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl (Kees Dalmeijer).
Verschijnt ongeveer om de veertien dagen.

----------------------------------------------------------------------------------

Dienst Startzondag 5 september 2021

Op zondag 5 september 2021 is onze startzondag voor het seizoen 2021-2022. Het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en de commissie diensten wil daar een feestelijk tintje aangeven.

Opgeven is verplicht en kan deze keer uiterlijk donderdag 2 september bij Annette Ludriks (ajludriks@quicknet.nl of 0229 240 448)

----------------------------------------------------------------------------------

Geluid en Beeld

Onze geluids- en beeld installatie is al geruime tijd niet van de kwaliteit die we er van verwachten.  Dit komt nog meer aan het licht nu we diensten streamen via zoom en plaatsen op YouTube. Maar ook in de kerkzaal is de geluidskwaliteit slecht en werkt de ringleiding voor mensen die niet optimaal horen niet.

De kerkenraad heeft daarom advies ingewonnen bij een gerenommeerd bedrijf dat dit soort apparatuur in kerken plaatst. Bij een demonstratie in onze kerkzaal bleek dat er heel veel te winnen is aan de verstaanbaarheid van het geluid en zichtbaarheid van het beeld.

Daar hangt echter wel een stevig prijskaartje aan! Wij hebben offertes ontvangen voor circa € 12.500. Wij hebben voor dit doel tot nu toe € 3.000 subsidie ontvangen.
Mocht u zich ook aan de geluids- en beeldkwaliteit hebben geërgerd en blij zijn dat dit gaat verbeteren dan wilt u misschien wel een specifieke gift doen voor dit doel.  Dat kan door overmaking op onze bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn o.v.v. gift geluid en beeld.  Bij voorbaat onze grote dank!

Kees Dalmeijer

----------------------------------------------------------------------------------

Hulpkrachten gevraagd!

Er zijn weer ‘echte’ kerkdiensten, waarbij we weer ‘echt’ mogen zingen!
En waarna weer ‘echt’ koffie kan worden gedronken, in de kerkenraadskamer en de kerkzaal en natuurlijk als het weer mee zit in de Bijbelse tuin.
Daarom: er zijn weer mensen nodig die voor de koffie en thee willen zorgen!
Per dienst twee personen, die om 9.30 aanwezig willen zijn.

De taken: koffie en thee zetten. Kopjes, suiker, melk klaarzetten op dienbladen in de keuken.
Als het lukt zelf alles naar boven dragen naar de kerkenraadskamer. Lukt dat niet, vraag gerust een van de kerkgangers om even te helpen. (Datzelfde geldt voor het na afloop weer naar beneden dragen.)
Voor de dienst koffie/thee brengen naar de predikant, kerkenraadsleden en de organist.
Na de dienst koffie en thee schenken in de kerkenraadskamer.
Na afloop alles in de afwasmachine doen en de keuken weer opruimen. 

Ik had een lijst met vrijwilligers, maar die is van nu alweer bijna twee jaar geleden!
Is het iets voor u om op deze manier mee te werken aan de sfeer rond de kerkdiensten?
Wilt u mij dat dan laten weten, per e-mail, whatsapp, of telefoon.

Floor Onnouw
floor.onnouw@kpnmail.nl
Tel.: 062 150 8574

----------------------------------------------------------------------------

Een instructie voor Zoombijeenkomsten vindt u HIER.  Als u nog niet online bent voor de vieringen via Zoom maar wel graag een keer wilt meedoen en daarbij hulp nodig heeft hebben we een helpdesk ingericht: Peter de Wilde 062 099 7833, Peter Zandberg 062 944 8630 en Kees Dalmeijer 065 111 2667 helpen u graag online. Het e-mailadres van de helpdesk is helpdesk@foreestenhuis.nl.  Steeds meer leden, vrienden en belangstellenden zijn wegwijs in Zoom, schroom vooral niet om uw eventuele wens kenbaar te maken.


uitgelicht
Collecte DoRe Hoorn in sept 2021 voor Doopsgezind Wereldwerk
Collecte DoRe Hoorn in sept 2021 voor Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezinden in Nederland zijn weliswaar bescheiden qua omvang, maar hebben een duidelijke inbreng in de Nederlandse en de internationale oecumene waar het gaat om Rechtvaardige Vrede
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte september 2021". Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Kerkdienst 5 september, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis en Zoom
https://tinyurl.com/doredienst
Thema: Een lijntje naar boven
Collecte voor vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk
Liturgie HIER Downloaden
Uiterlijk donderdag OPGEVEN (ajludriks@quicknet.nl of 0229 240 448)

Kerkdienst 19 september, 10:00 uur
Voorganger: ds. Rachelle van Andel
Waar: Foreestenhuis en Zoom
https://tinyurl.com/doredienst
Collecte voor vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk

nieuws
Uit de Kajuit, 31 augustus 2021
Uit de Kajuit, 31 augustus 2021
Het is dinsdagochtend, de zon laat het nog even afweten, als ik dit aan u schrijf. Ik zit achter de computer met zowaar wat wankel internet. Lees meer >>
 

Van de voorzitter, 31 augustus 2021 Van de voorzitter, 31 augustus 2021
Afgelopen weekend was ik jarig. Mijn leeftijd eindigt nu nog met een 9, maar volgend jaar met een 0…
Een verjaardag levert behalve stress (taart bakken en bezoek dat moet) ook leuk bezoek, cadeautjes en mijn geval gedachten op. Lees meer >>
 

Remonstrantse Tolerantielezing Remonstrantse Tolerantielezing
Op 30 september 2021 organiseren de Remonstranten voor de tweede keer de Tolerantielezing. Een mooi symbolisch moment, want precies op die datum in 1619 zijn wij opgericht. Lees meer >>
 

De gebrandschilderde belijdenis van Jentsje Popma De gebrandschilderde belijdenis van Jentsje Popma
‘Dit is mijn geloofsbelijdenis.' De gebrandschilderde ramen in de doopsgezinden kerk in Rottevalle zijn een tastbaar bewijs van het geloof van Friese schilder, glazenier en beeldhouwer Jentsje Popma, die op 21 september 2021 honderd jaar hoopt te worden.  Lees meer >>
 


  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
5 september 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis en Zoom Lees meer >>

11 september 11:​00 uur
Open Monumentendag
Op Zaterdag 11 september is het Foreestenhuis open in het kader van Open Monumentendag. Klik op brochure voor informatie en tijden van alle activiteiten in Hoorn Lees meer >>

11 september 14:​00 uur
Boekpresentatie: `Ik Ben Morgen Geboren` door Jahan Valianpour
Gedichtenbundel over observaties, droevige en grappige herinneringen Lees meer >>

18 september 10:​00 uur
PAX Vredesweek
Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen door heel Nederland komen we van 18 t/m 26 september 2021 in actie voor vrede. Doe je mee? Lees meer >>

18 september 14:​00 uur
Lezing Vereniging Oud Hoorn: Toen niet, nu niet, nooit
Toen niet, nu niet, nooit’ over het leven van Truus Menger, verzetsvrouw en kunstenaar door haar zoon Martin Menger. Lees meer >>

19 september 10:​00 uur
Kerkdienst
Waar: Foreestenhuis en Zoom Lees meer >>

9 oktober 10:​00 uur
Vrijzinnig Leerhuis: Hulp
Hulp vragen en bieden speelt op verschillende plaatsen in de bijbel een uitgesproken rol. Wij gaan na hoe in onze samenleving de verzorgingsstaat de hulpverlening ons voor een goed deel uit handen genomen heeft, welke hulpvragen nog veronachtzaamd worden, maar ook waarin wij zelf hulp vragen en bieden. Het thema wordt verder uitgewerkt met verwijzing naar de psalm waarin een gelovige in zijn onzekere situatie vertwijfeld uitroept ‘Van waar komt mijn hulp?!’ Lees meer >>

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2021   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat