Nieuwsbrief Foreestenhuis
Nr 2020-12 
 

Beste gemeenteleden, vrienden en belangstellenden,

Hier is nieuwsbrief nummer 12 van 14 augustus 2020.

Komende zaterdag 15 augustus om 19.30 uur is de laatste liturgische avondbijeenkomst van deze zomer in het Foreestenhuis. Het thema is ‘De eerste foto van God’. Dit is de titel van een foto die Eddy Posthuma de Boer in 1982 in Spanje maakte. Cees Nooteboom schreef er een gedicht over, dat afgeleid is van het begin van Genesis. Dat verhaal kennen we als het scheppingsverhaal, waar je op verschillende manieren naar kunt kijken. 

De programmacommissie heeft ook weer vergaderd.  Gekeken wordt hoe we komend winterseizoen activiteiten in het Foreestenhuis kunnen organiseren.  Jullie horen daar nog meer van.

Voor opmerkingen en vragen over deze nieuwsbrief en voor berichten die je graag ziet opgenomen kan je een e-mail sturen naar nieuwsbrief@foreestenhuis.nl


uitgelicht
Gebruiksplan kerkgebouw
Gebruiksplan kerkgebouw
Langzaam aan beginnen in kerken de activiteiten weer op te starten. De afgelopen weken is de kerkenraad bezig geweest met het opstellen van een gebruiksplan kerkgebouw voor het Foreestenhuis.
Dit plan is noodzakelijk om te zorgen dat we als gemeente zo goed mogelijk proberen op een verstandige wijze samen te komen. Lees meer >>
 

volgende dienst(en)
Liturgisch moment Liturgisch moment
15 augustus, 19:30 uur
Voorganger: dominee Jan Berkvens
Waar: Foreestenhuis
Opgeven via secretaris@foreestenhuis.nl

nieuws
De eerste foto van God
De eerste foto van God
Komende zaterdag 15 augustus om 19.30 uur is de laatste liturgische avondbijeenkomst van deze zomer in het Foreestenhuis. Het thema is ‘De eerste foto van God’. Dit is de titel van een foto die Eddy Posthuma de Boer in 1982 in Spanje maakte. Cees Nooteboom schreef er een gedicht over, dat afgeleid is van het begin van Genesis. Dat verhaal kennen we als het scheppingsverhaal, waar je op verschillende manieren naar kunt kijken. De bijeenkomst van zaterdag wordt opgesierd door het kunstwerk van Loes Groothuis, waar we de voorgaande bijeenkomsten boodschappen aan hebben toegevoegd en zullen toevoegen. De muziek wordt verzorgd door Edwin Hinfelaar en we zullen een lied horen van Nelly Maaskant.

Maandcollecte augustus 2020 Maandcollecte augustus 2020
Deze maand is de e-collecte bestemd voor Stichting Tweestrijd Hoorn. Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, onder vermelding van "collecte maand augustus 2020". Lees meer >>
 

Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt
Geschreven door Rob Esveld. Als je de remonstrantse kerk in Den Haag binnenkomt, zie je recht voor je een tekst geschilderd op de muur. Het is een zin uit de brief aan de Galaten: Staat in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Lees meer >>
 

Hulp voor de gevolgen van de pandemie Hulp voor de gevolgen van de pandemie
Mennonite World Conference maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de coronapandemie, met name op het zuidelijk halfrond, en vraagt hulp. Het ADS-bestuur heeft besloten € 50.000,- vrij te maken en hoopt dat gemeenten dit bedrag willen verdubbelen. Lees meer >>
 


  contact
Het Foreestenhuis
Grote Oost 43 | 1621 BR Hoorn
Website

Stuur ons een E-mail

agenda
15 augustus 19:​30 uur
Liturgisch moment
Waar: Foreestenhuis Lees meer >>

6 september 10:​00 uur
Kerkdienst Startzondag
Waar: Foreestenhuis

links
Predikant 

Doopsgezinden - landelijk 

Remonstranten - landelijk 

 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van het Foreestenhuis, met het e-mailadres [MijnEmail]
     
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright 2020   Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
 

Bekijken in PDF-formaat