Nieuws

 
16 mei 2023

Collecte juni 2023 voor Hospice Dignitas, Hoorn

Deze maand is de e-collecte bestemd voor Hospice Dignitas in Hoorn.

Dit is hun visie:

Hospice Dignitas is een vitale, dynamische en duurzame organisatie die de meest optimale persoonlijke, hoog kwalitatieve (terminale) palliatieve zorg levert in West Friesland. Wij staan midden in de maatschappij en zorgen voor een optimale verbinding tussen gast –verwanten – medewerker –vrijwilliger –zorgprofessionals/ organisaties en maatschappij; belangstellenden – donateurs. Formele en informele zorg gaan bij ons naadloos samen. Het hospice is de basis waar vanuit wij werken. Wij oriënteren ons op hoe wij onze unieke expertise kunnen inzetten voor een respijthuis, hospice zorg thuis en een expertisecentrum.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte juni 2023".


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn