Nieuws

 
24 april 2023

Collecte mei 2023 voor Straatpastoraat Hoorn

Collecte DoRe Hoorn in mei 2023 is voor Straatpastoraat Hoorn.

Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven, specifiek aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen, maar ook aan een ieder die daar behoefte aan heeft.  Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.  Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,  is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  Dat is wat de straatpastor wil doen.  Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als verlangen, verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof.  Maar ook gewoon een praatje, het bespreken van het ‘alledaagse’ leven, de vraag ‘hoe gaat het met je’, heeft aandacht nodig.  Het contact is gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect. De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het park, in de inloop, de maatschappelijke opvang, of gewoon in hun eigen huis.

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand mei 2023" of gebruik de QR-code.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn