Nieuws

 
30 maart 2023

Collecte april 2023 voor 100 WEEKS

In 100 weken uit extreme armoede

Een nieuwe, revolutionaire manier van geven: jouw geld gaat direct naar vrouwen die in extreme armoede leven. Zij weten zelf precies wat ze nodig hebben om binnen 100 weken blijvend op eigen benen te staan.

Investeren in vrouwelijk ondernemerschap

Een lokale partner van 100WEEKS selecteert een groep vrouwen die in extreme armoede leven. 100WEEKS geeft aan vrouwen. Dat is een bewezen effectieve manier om de gemeenschap als geheel te bereiken. Ze ontvangen elke week een klein bedrag dat ze naar eigen inzicht besteden.

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand april 2023" of gebruik de QR-code.

 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn