Nieuws

 
23 februari 2023

Collecte maart 2023 voor hulpacties van MCC in SyriŽ

Doopsgezind Wereldwerk ondersteunt hulpacties van MCC in Syrië

In de dagen na de aardbeving is Doopsgezind Wereldwerk verschillende keren benaderd met de vraag of er ook vanuit doopsgezind Nederland actie zou worden ondernomen. Na overleg met vertegenwoordigers van Mennonite Central Committee (MCC) in het gebied is besloten om de acties van MCC in Syrië te ondersteunen. 

Aanvankelijk was de vraag of voor de slachtoffers in Turkije werd gekozen of juist die in Syrië.  Feitelijk is dit een onmogelijke vraag, want het leed in beide landen is onmetelijk groot. 
De werkelijkheid laat zien dat de acties voor Turkije eigenlijk goed lopen en daarnaast is Turkije heel goed in staat om ook zelf hulp te bieden.

In het noorden van Syrië is de realiteit totaal anders. Dit is enerzijds een gevolg van de sancties en aan de andere kant heeft de burgeroorlog in het gebied al grote schade veroorzaakt. 
Kortom: de  situatie aldaar was al nijpend en is nu eigenlijk ondraaglijk geworden. Als gevolg daarvan komt de hulp in Syrië moeizaam op gang.

MCC beschikt gelukkig over een lokaal netwerk met betrouwbare lokale partners. Zo werkt men samen met partners in Aleppo om noodhulp te bieden, zoals voedselpakketten, kleding, hygiëne-artikelen, winterbenodigdheden en watervoorraden. MCC zal voor de lokale partners ook psychologische en traumatrainingen verzorgen. Daarom is gekozen om de hulpacties van MCC te steunen.

Daarom vragen we om uw bijdrage. Bij voorbaak dank voor uw bijdrage!

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand maart 2023" of gebruik de QR-code.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
© 2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn