Agenda

 
5 april 2023, 12:00 uur

Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd

Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1

Korte meditatieve viering op de zeven woensdagen voor Pasen.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.
Voorganger: Leida Veldkamp
Lezing: Matteüs 26: 1-16, Je koning komt er aan


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn