Nieuws

 
6 maart 2023

Momenten van bezinning en rust in de veertigdagentijd

Vanaf 22 februari zullen er korte meditatieve vieringen zijn op de zeven woensdagen voor Pasen van 12.00 uur tot 12.30 uur.  Deze vieringen worden georganiseerd door de PKN Hoorn-Zwaag-Blokker en de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.

Plaats: Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1

De viering bestaat steeds uit de volgende onderdelen:

Bemoediging en groet
Lied of muziek
Lezingen
Stilte
Gebed
Lied
Zegen

Het rooster is als volgt:

dag voorganger lezing
22 februari Tineke van Lente

Matteüs 6: 1-18
Bid als volgt

1 maart Rudolf Kooiman Numeri 10: 11-36
Op weg met God
8 maart Theo Kuipers Numeri 13: 1-3, 17-24
De eerste druiven
15 maart Jacob Meinders Numeri 14: 36-45
Zonder Gods bijstand
22 maart Marjo Kuipers Romeinen 8: 31-39
Onafscheidelijk
29 maart Rudolf Kooiman Numeri 21: 21-22: 1
Overwinning op overwinning
5 april Leida Veldkamp

Matteüs 26: 1-16
Je koning komt er aan


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn