Nieuws

 
1 januari 2023

Collecte januari 2023 voor Tent of Nations

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand januari 2023" of gebruik de QR-code.

 
De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede. Voedsel is een basisrecht, er zijn mensen die om diverse redenen [tijdelijk] niet in staat zijn zich te voorzien in een dagelijkse eenvoudige maaltijd. Het wekelijkse voedselpakket wat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp .
 
Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de Voedselbank. Het zijn altijd kwalitatief goede producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor de verkoop. Teveel ingekocht, annulering van een order, afgekeurde verpakking, of een lichte beschadiging zijn een aantal van deze redenen. Normaal zouden deze goederen worden vernietigd en nu kunnen mensen die het [even] niet zo breed hebben daarvan gebruik maken.
De Voedselbank West-Friesland doet meer dan voedsel alleen!
Daarnaast doet de Voedselbank West-Friesland meer dan het verstrekken van een voedselpakket. Klanten worden zo nodig doorverwezen naar andere instanties en er wordt extra aandacht besteed aan de kinderen van klanten. Zo krijgen kinderen tot 12 jaar als ze jarig zijn een verjaardag pakket met spulletjes om uit te delen op school en cadeautjes. Uiteraard wordt ook iets extra’s gedaan met Kerst en organiseert de Voedselbank ieder jaar een uitstapje voor de kinderen.
 
De werkzaamheden van de Voedselbank zijn gericht op huishoudens die onvoldoende te besteden hebben om in hun dagelijkse onderhoud te voorzien. Dit neemt niet weg dat wij van mening zijn dat ons werk eigenlijk overbodig zou moeten zijn omdat er geen mensen meer zijn die een instelling als de Voedselbank nodig hebben. De realiteit is helaas dat dit nog lang niet het geval is.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn