Nieuws

 
1 december 2022

5e zondag oktober: maaltijd Culi's en Hizmet

De afgelopen 5de zondag van de maand op 30 oktober  werd dit keer georganiseerd door onze culinaire gespreksgroep oftewel de mannenkookgroep. Bijzonder dit keer was de deelname van leden van de islamitische Hizmet beweging. Dit is een groep moslims die sterk is gericht op het vrijwillig inzetten voor de medemens en  dienstbaar zijn aan de samenleving waarin je leeft. Bovendien vinden zij  dialoog en ontmoeting erg belangrijk om daardoor meer respect en begrip voor elkaar krijgen, juist in deze tijd waarin verdeeldheid, vooroordelen en verharding vaak de boventoon lijken te voeren. Dit past natuurlijk goed bij onze eigen vredesboodschap en het was heel fijn om zo heel dicht bij huis dit ook uit te kunnen dragen.

Om zo op een heel laagdrempelige manier samen een maaltijd te delen en kennis te maken met sommige tradities van elkaar was bijzonder om mee te maken. Van de moslimkant werd het bv. erg gewaardeerd dat er ruimte werd gegeven om hun gebeden uit te kunnen voeren. Op een heel natuurlijke manier mengden de gasten en onze eigen gemeenteleden zich bij de tafels in een volle kerkzaal en er ontstonden overal geanimeerde gesprekken, serieuze onderwerpen kwamen langs maar ook gewoon gezelligheid en plezier. Er was nieuwsgierigheid, openheid en respect en dat werd als heel plezierig ervaren. We mochten luisteren naar een mooi gezongen oproep tot gebed en zongen ook elkaars liederen. Tunçay van de Hizmet benadrukte dat wij uiteindelijk allemaal mensen zijn en broeders en zusters op deze wereld. We verschillen uiteindelijk veel minder dan we denken.

Het doel om op een laagdrempelige en gezellige manier eerst maar eens kennis te maken is bereikt.  Van beide kanten klinkt de wens om de kennismaking voort te zetten en de vraag is nu natuurlijk op welke manier. Wij verwelkomen daarom ook elke suggestie om dit vorm te geven, hetzij als gemeente, maar ook misschien via onze kringen of op persoonlijk niveau. Mocht je of jouw kring een mooi idee hebben, hoe kleinschalig dan ook, dan kan je dat aan mij of de kerkenraad laten weten en dan is het contact zo gelegd. Ook aan de kant van de Hizmet beweging wordt hier enthousiast over nagedacht. Hun behoefte om te integreren en onderdeel te worden van onze samenleving, gewoon hier in West Friesland, is groot.

Tot slot dank aan de culi's om dit avontuur aan te gaan en een avond te organiseren die velen van ons niet snel zullen vergeten!

Leida Veldkamp


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn