Agenda

 
8 februari 2023, 20:00 uur

lezing VOH: De Vaderlandsche Maatschappij door Hans Regter

Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

Na de Gouden Eeuw zette met name in de achttiende eeuw de economisch achteruitgang in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door. Het gevolg was armoede, werkloosheid en zedelijk verval in de Republiek. In Hoorn was dat niet anders. Het was Cornelis Ris, een doopgezinde dominee, koopman en handelaar, die daar in Hoorn iets aan wilde doen. Met enige gegoede burgers uit Hoorn, waaronder Joan van Bredehoff, richtte hij op 7 februari 1777 de “Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel, ter Liefde van ’t Gemeenebest” op. Met de Vaderlandsche Maatschappij wist Cornelis Ris de toen heersende ideeën van de Verlichting omtrent armoede-bestrijding en verheffing van het volk succesvol in praktijk te brengen.

De drie pijlers waarop de Vaderlandsche Maatschappij rustte waren: onderwijs voor kinderen (armenschool), werkgelegenheid voor werklozen (fabrieks- en werkhuis) en tal van commerciële activiteiten (o.a. walvisvaart en beschilderen van behang). Deze pijlers hebben ruim tachtig jaar standgehouden waarna de Vaderlandsche Maatschappij met de beperkte middelen die resteerden goede doelen in Hoorn ging ondersteunen. Een situatie die thans nog steeds aan de orde is.

Hans Regter is voorzitter van het bestuur van de Vaderlandsche Maatschappij.
 
Voor de komende maanden staan wederom boeiende lezingen geprogrammeerd. Elke tweede woensdag van  de maand vinden deze plaats in het sfeervolle Foreestenhuis, een van de mooiste monumenten van Hoorn.

De lezingen kunnen uitsluitend door reservering en vooruit betalen van het kaartje worden bijgewoond. Reserveren via lezingen@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. 1x lezing datum en/of onderwerp. Of een meervoud als u meer plaatsen reserveert. De toegangsprijs is 5 euro voor leden Oud Hoorn en 6,50 euro voor niet-leden.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn