Nieuws

 
27 augustus 2022

Legpuzzel Synode van Dordrecht

Dit najaar komt er een legpuzzel uit van 1.000 stukjes van de bekende Wolters schoolplaat van de Dordtse Synode in 1619. Deze schoolplaat werd vervaardigd in 1911 en sierde menig lokaal. De puzzel wordt aan alle gemeenten in Nederland aangeboden. Hopelijk komt hij op tafel te liggen bij veel gezinnen en kan het een aanleiding geven tot een gesprek over het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap. Het wordt een echt collectors item.

VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.
Bij deze puzzel wordt een brochure geleverd. Daarin wordt onder andere een link geplaatst naar de EO uitzending “God in de lage Landen”, waarin Ernst Daniel Smid reist door de geschiedenis en verhaalt over deze historische kerkvergadering. Daar is de basis gelegd voor de Remonstrantse Broederschap.  Maar niet alleen het verleden wordt belicht. Ook wordt er naar voren gekeken aan de hand van de Beleidsvisie 2020-2030: “Remonstranten een bezield verband.”
Wij denken dat veel Remonstranten dit spel willen hebben. Het wordt een “collectors item”. Bovendien is het een origineel cadeau voor kinderen en kleinkinderen in de maand december. 

FUNDRAISING.
Alle doopsgezinde-remonstrantse gemeente kunnen we met deze puzzel onze “kas te spekken”. De verkoopprijs bedraagt € 39.95. Daarvan gaat € 20.—naar onze gemeentekas.

TIJDPAD.
Om de puzzels tijdig te kunnen leveren sluit de inschrijving op donderdag 6 oktober. Dan kan de uitlevering plaats vinden in de derde week van november. Mooi op tijd voor de decembermaand. U kunt de puzzel bestellen bij Irene Niemeijer secretaris@foreestenhuis.nl


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn