Agenda

 
19 november 2022, 14:00 uur

VOH Lezingencyclus ‘De geboorte van Nederland’:‘Het Beleg van Haarlem’

Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

VOLGEBOEKT
Het jaar 1572 was het begin van het ontstaan van Nederland als natie en een keerpunt in de Tachtigjarige oorlog.  In dat jaar kwamen vele Hollandse steden in opstand tegen de Spaanse overheersers. Den Briel, maar ook Enkhuizen en Hoorn verklaarden zich voor de prins. De reactie van de Spanjaarden was heftig. Tijdens een veldtocht onder leiding Don Frederik, de zoon van Alva werden Mechelen, Zutphen en Naarden uitgemoord, waarna het beleg van Haarlem volgde. Na een afmattende belegering gaf de stad zich over. Een jaar later keerde het tij bij de ontzetting van Alkmaar en de overwinning van de Geuzen in de Slag op de Zuiderzee in 1573.

1572 was de start van een grote opstand in de Nederlanden. Het was een strijd om vrijheid, Vrijheid vraagt om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de strijd was ook een oorlog waarin burgers keihard tegenover elkaar kwamen te staan. Bij de keuze voor of tegen speelden economische belangen mee, maar vooral ook de verschillen in geloofsopvatting tussen katholieken en protestanten.

Vereniging Oud Hoorn organiseert in het najaar van 2022 een drietal lezingen over de onafhankelijkheidsstrijd in het jaar 1572. De lezingen vinden plaats op de zaterdagmiddag en worden gehouden in het Foreestenhuis, Grote Oost 43.

Op zaterdag 19 november om 14.00 uur: ‘Het Beleg van Haarlem’,  lezing door Jos Wienen.
Het Beleg van Haarlem, een van de meest beruchte gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De belegering duurde maar liefst zeven maanden en eindigde op 13 juli 1573 toen de stad zich overgaf. Hierbij verloren duizenden soldaten en burgers het leven. Jos Wienen is burgemeester van Haarlem en als theoloog en historicus op een bijzondere manier verbonden met de geschiedenis van zijn stad.

Met medewerking van het Tugela Trio (renaissance-blokfluit)

De lezingen kunnen uitsluitend door reservering en vooruit betalen van het kaartje worden bijgewoond. Reserveren via lezingen@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. 1x lezing datum en/of onderwerp. Of een meervoud als u meer plaatsen reserveert. De toegangsprijs is 5 euro voor leden Oud Hoorn en 6,50 euro voor niet-leden.


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
 
     
   
  © 2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn