Nieuws

 
1 april 2022

UIT DE KAJUIT, 1 april 2022

Het voorjaar is begonnen, met prachtige bloesem, mooie bloemen en ontluikende bladeren. En dan valt er opeens sneeuw. We dachten dat de winter wel zo’n beetje voorbij was en dan blijken we er toch nog een staartje van te krijgen. Dat is wat er ook in de veertigdagentijd gebeurt: we denken over dingen na, bepalen positie, verplaatsen ons in anderen en dan opeens is er een onverwachte gebeurtenis of invalshoek en moeten we onszelf opnieuw oriënteren. De oorlog in Oekraïne is daar het meest recente voorbeeld van. Hoewel veel dingen gewoon doorgaan, is er weldegelijk iets veranderd. Dat zie je ook in de media terug. In Trouw is er elke zaterdag iemand die wordt geïnterviewd met de tien geboden als uitgangspunt. Nou hebben veel van de mensen die geïnterviewd worden een nogal klassiek beeld van God en ook van mensen die naar de kerk gaan, maar sinds de inval in Oekraïne valt op dat het argument ‘als er een God zou zijn, zou hij dat nooit toelaten’ vaker gebruikt wordt. Alsof God, wie of wat hij of zij ook is, verantwoordelijk zou zijn voor wat mensen besluiten te doen. Alsof God individuen zou hebben ingeprent hoe gewelddadig zij worden en er geen eigen keuze is. Wonderlijk genoeg zou God wel verantwoordelijk zijn voor de ellende, maar niet voor de liefde die ook zichtbaar is geworden: de enorme solidariteit, zoveel mensen die anderen opvangen, kleren inzamelen, geld geven, van alles en nog wat organiseren. 

Dat is waar ik aan denk als ik ons Hongerdoek bekijk. Daar zit het allemaal in. De verdrietige, gewelddadige dingen, de mooie, hoopvolle dingen, de beweging die we als mensen in gang zetten en die we gesteund door het grotere met elkaar elke dag weer mogelijk maken. Onze voeten betreden de ruimte, die ons gegeven wordt. Daar geven we met elkaar vorm aan, door onze gedachten op en om het Hongerdoek te plakken. Doet u dat de komende bijeenkomsten nog, op Witte Donderdag en Paasmorgen. In de bijeenkomsten maken we daar tijd voor.

Op Witte Donderdag delen we brood en wijn. In het evangelie worden daar die bekende woorden over lichaam en bloed voor gebruikt. Dat is voor sommigen van ons buitengewoon belangrijk, terwijl voor anderen van ons dat juist problematisch is. Voor de bijeenkomst op Witte Donderdag lezen we de tekst uit Lucas en spreken we met elkaar woorden uit die ons met elkaar verbinden. Op die manier is het delen van brood en wijn op die bijzondere avond voor iedereen toegankelijk en waardevol. Het gaat over de gebrokenheid van het leven. We zingen een aantal ingetogen en bijzonder mooie liederen. Voel je van harte welkom om brood en wijn te delen!

Op Paasmorgen is het feest, rond een ander verhaal dan we gewend zijn: We gaan op weg naar Emmaus. Onze voeten krijgen de ruimte door op reis te gaan. Ook hierbij natuurlijk van harte welkom!

Een bijzondere Goede Week gewenst.

Ds. Jan Berkvens 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn