Agenda

 
26 januari 2022, 19:30 uur

Doopsgezinde Historische Kring zoomlezing

Alleen Menno Simons en Dirk Philips?

De ontstaansgeschiedenis van de meniste/doopsgezinde traditie levert spannende verhalen op, met name de gebeurtenissen in Münster (1534-35). Daarna verschuift het beeld naar Menno Simons en Dirk Philips. Althans, zo wil de literatuur over deze ontstaansgeschiedenis het al eeuwen.
Theo Brok plaatst hier kanttekeningen bij en hij richt de schijnwerper op drie doperse bisschoppen aan de Nederrijn, Adam Pastor, Gillis van Aken en Theunis van Hastenrath. Studies over deze drie tonen aan dat er meer ‘principale dopers’ zijn dan alleen Menno Simons en Dirk Philips. Aan de hand van onderzoek naar gerechtelijke verhoren brengt hij de netwerken van deze bisschoppen in kaart. Hij laat zien dat zij meer onderling verbonden zijn dan aangestuurd door Menno. Waarom is in de herinneringscultuur van de doopsgezinde geschiedschrijving in Nederland de betekenis van het doperdom aan de Nederrijn over het hoofd gezien? Of is die soms doelbewust weggeschreven?

Om deel te nemen aan de online lezing: stuur een mailtje naar:
Lezingen Doopsgezinde Historische Kring  U ontvangt dan automatisch de inloggegevens.
Iedereen, ook niet leden van de DHK, is welkom bij de zoomlezing.

Theo Brok studeerde geschiedenis en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht en theologie aan de University of Wales. Hij werkte ruim veertig jaar in het katholiek onderwijs. Momenteel werkt hij aan een promotieonderzoek naar doperse bisschoppen uit de Nederrijn in de jaren veertig en vijftig van de zestiende eeuw aan de Vrije Universiteit/Doopsgezind Seminarium bij de leerstoel Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen. Theo Brok is lid van de redactie van Dopersgezinde Bijdragen.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn