Nieuws

 
26 januari 2022

Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer

Leerhuis Hoorn.

In 2018 zijn we begonnen met een Leerhuis in het Foreestenhuis. Dat ging over Abraham en in januari 2019 waren we van plan daarmee verder te gaan en ons te verdiepen in de rol die Sara, zijn vrouw speelde in zijn leven. Toen werd ik ernstig ziek en voor het overgrote deel van dat jaar was ik uitgeschakeld. Mijn revalidatie duurde tot ver in 2020. Toen werden er weer plannen gemaakt om in 2021 de draad weer op te pakken, maar het Coronavirus gooide roet in het eten.
Nu dus een derde poging. We zijn van plan om een drietal leerhuisbijeenkomsten bijeen te roepen en wel op de woensdagmiddagen van 2 februari, 2 maart en 6 april 2022.  We beginnen om twee uur en we streven ernaar om zo rond een uur of vier, half vijf de bijeenkomsten af te ronden.
Ik weet nog niet precies welk materiaal we gaan gebruiken. Dat hangt een beetje af van wie de deelnemers zijn die zich aanmelden. Als dat veelal bestaat uit mensen van de groep van 2018, dan kunnen we doorgaan met de Abrahamcyclus. Als er veel andere mensen zich opgeven doen we er wellicht goed aan om dat nog eens te heroverwegen.
Maar hoe dan ook zullen we ons gaan verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid.
De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering. Waar Christelijke theologen elkaar meestal bestrijden in hun uitleg van de Schriften, doen de rabbijnen dat niet. Zij zien over het algemeen de mening van een ander als een verrijking van kennis. In de Hebreeuwse exegese wordt niet voor niets het gezegde gehanteerd “Shivim Panim LaTora”, de Tora heeft zeventig gezichten. Daarmee wordt aangegeven dat er niet slechts één uitleg van een Schriftgedeelte is, maar dat er meerdere inzichten mogelijk zijn, die allemaal even waardevol zijn voor God. En dat is er niet op gericht om DE waarheid te ontdekken, maar om EEN waarheid en zelfs MEERDERE waarheden te vinden. We zullen het kunnen gaan ervaren.

Als dit u met deze ontdekkingstocht mee wilt gaan, dan kunt u zich nog opgeven bij ds. Johannes van der Meer. Bij voorkeur per email: jvdm@wxs.nl, of telefonisch op telefoonnummer 0566 - 65 00 23.
Wees van harte welkom.

Johannes van der Meer.


Ds. Johannes van der Meer (1952) studeerde theologie in Amsterdam, Berlijn en Jeruzalem. Hij was doopsgezind predikant in onder meer Edam, Nijmegen en Amsterdam en gaf gastcolleges aan de Universiteiten van Toronto en Waterloo, Ontario, Canada. Hij is gefascineerd door de vraag hoe de overgang van het Jodendom naar het Christendom is gegaan, wat daarin grondig fout is gegaan en welke rol de Jood Jezus daarin speelde, of werd toebedeeld. Hij heeft zich de laatste kwart eeuw toegelegd op de bestudering van het Rabbijnse Jodendom en de geschriften die daarin zijn ontstaan.  Na zijn emeritaat gaat hij nog regelmatig voor in kerkdiensten en is hij in diverse plaatsen leerhuisdocent.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2023 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn