Agenda

 
12 januari 2022, 14:00 uur

Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer

Deze bijeenkomst gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen.

We gaan ons verdiepen in de joodse bijbeluitleg, de exegese. Binnen de theologie zijn daarvoor allerlei regels vastgelegd, die vaak de basis vormen van de dogmatiek en de leerstellingen. En dat is er in de christelijke kerk veelal op gericht om te komen tot DE waarheid.
De Hebreeuwse exegese kent een geheel andere benadering. Waar Christelijke theologen elkaar meestal bestrijden in hun uitleg van de Schriften, doen de rabbijnen dat niet. Zij zien over het algemeen de mening van een ander als een verrijking van kennis. In de Hebreeuwse exegese wordt niet voor niets het gezegde gehanteerd “Shivim Panim LaTora”, de Tora heeft zeventig gezichten. Daarmee wordt aangegeven dat er niet slechts één uitleg van een Schriftgedeelte is, maar dat er meerdere inzichten mogelijk zijn, die allemaal even waardevol zijn voor God. En dat is er niet op gericht om DE waarheid te ontdekken, maar om EEN waarheid en zelfs MEERDERE waarheden te vinden. We zullen het kunnen gaan ervaren.

Als dit u met deze ontdekkingstocht mee wilt gaan, dan kunt u zich VOOR 1 JANUARI 2022 opgeven bij ds. Johannes van der Meer. Bij voorkeur per email: jvdm@wxs.nl, of telefonisch op telefoonnummer 0566 - 65 00 23.
Wees van harte welkom.

Johannes van der Meer.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn