Nieuws

 
24 september 2021

Collecte DoRe Hoorn in oktober 2021 voor Straatpastoraat Hoorn

“Wat kunnen de gezamenlijke kerken betekenen voor dak- en thuisloze stadgenoten?”

 Dat is de vraag die leidde tot de oprichting van Stichting Straatpastoraat Hoorn.
Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen,  bijvoorbeeld omdat zij dak- of thuisloos zijn geraakt of omdat hun huis geen thuis is.  Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.  Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,  is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  Dat is wat de straatpastor wil doen.  Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als verlangen, verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof.  Maar ook gewoon een praatje, het bespreken van het ‘alledaagse’ leven, de vraag ‘hoe gaat het met je’, heeft aandacht nodig.  Het contact is gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect. De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het park, in een bushokje, in de inloop of in de maatschappelijke opvang.  Als mensen weer een woning krijgen, houdt zij contact en zoekt ze hen thuis op.  Als er zorg of extra hulp nodig is, kan zij mensen doorverwijzen naar de juiste instantie, of zelf even mee gaan naar een afspraak.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte oktober 2021".


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn