Nieuws

 
31 augustus 2021

Uit de Kajuit, 31 augustus 2021

Het is dinsdagochtend, de zon laat het nog even afweten, als ik dit aan u schrijf. Ik zit achter de computer met zowaar wat wankel internet. U kent het wel, dat het schermpje dat over de internetverbinding gaat driftig knippert: Van ‘u bent verbonden’ naar ‘verbinding verbroken’ en dan het hoopvolle ‘and… we’re back!’ oftewel: de verbinding is hersteld, op hoop van zegen.

Zo is het ook een beetje met de activiteiten die we nu aan het begin van het nieuwe seizoen hoopvol opstarten: We komen alweer enige tijd op zondagochtend bij elkaar in onze kerk, een aantal kringen wordt opgestart en gisteravond kwam de programmacommissie bij elkaar om voor het eerstkomende halfjaar een aantal culturele en maatschappelijk relevante activiteiten te plannen. Dat was een leuke vergadering waarin mooie ideeën ontstonden die de komende twee weken tot een aantrekkelijk programma moeten leiden. Een mooi programma, maar toch ook een beetje wankel, omdat we er niet aan ontkomen om onder voorbehoud te programmeren. Maar toch: ‘We’re back!’, ‘We zijn er weer.’

Komende zondag gaan we het hebben over ‘een lijntje naar boven’, aan de hand van de Jakobsladder, Genesis 28. Jakobsladders zien we met grote regelmaat in die bijzondere Hollandse luchten, als de verbinding met de hemel zo schitterend zichtbaar wordt. We voelden het, toen we vorige week met een aantal van ons de hemel bestormden in de Grote Kerk in Naarden. Dichterbij God, maar toch blij dat we die enorme stellage weer af mochten dalen. Cobi de Bruijn en Peter Zandberg verzorgen zondag de muziek, Marjo Kuipers een vertelling. Caroline Oortman-Gerlings en Theo Kuipers worden in deze dienst bevestigd als kerkenraadsleden. Geeft u zich alstublieft op, er is beperkt plaats.

Tijdens verschillende gesprekken de afgelopen weken merk ik dat we grote behoefte hebben aan het gemeenschap zijn en dat er soms onduidelijkheid is waar we naartoe gaan. Dat ervaar ik overigens niet alleen bij ons, maar ook op andere plekken zoals bijvoorbeeld mijn zwemvereniging. Na een lange periode waarin veel niet kon, tasten we nu af wat er wel kan en wat er gaat kunnen. Besturen, ook het onze, hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om binnen de mogelijkheden te doen wat kan. Zij werken nu heel hard aan het opstarten en vormgeven van wat er kan. Bij ons is er zo links en rechts wat gemor over de verhuur van de kerkzaal, feit is dat daarmee een groot financieel gat wordt gedekt dat wij zelf het hoofd niet kunnen bieden. Aan een betere geluidsinstallatie en hogere kwaliteit van uitzendingen van diensten wordt gewerkt. Uitvoering van punten die in de ALV zijn besproken vindt natuurlijk plaats. De regenboogviering in oktober is in voorbereiding. Kortom, er gebeurt van alles waarvan de resultaten de komende tijd zichtbaar zullen worden.

Een nieuw seizoen voor de boeg, met mooie momenten, inspirerende bijeenkomsten, het zoeken van nieuwe wegen, met de uitdagingen die daarbij horen. Een goed nieuw seizoen gewenst!

Ds. Jan Berkvens


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn