Nieuws

 
8 augustus 2021

Leerhuis olv Peter Nissen ‘Ruim Zicht’ (ook online!)

Drie keer meedenken over vrijzinnig christendom

Dit leerhuis is gewijd aan de vraag wat eigenlijk vrijzinnig christendom is. Vrijzinnigen zijn vaak wel goed in uit te leggen wat zij niet zijn en geloven: niet dogmatisch, niet
hiërarchisch, niet streng in regels en gezagsverhoudingen. Maar wat zijn en geloven zij dan wel? En kun je vrijzinnig zijn en tegelijk tot een gevestigde kerk zoals de rooms-katholieke kerk of de PKN behoren?

Gedurende drie zaterdagmorgens zal Peter Nissen samen met u de wereld van het vrijzinnige christendom verkennen. In de eerste bijeenkomst gaan wij op zoek naar de historische wortels van het vrijzinnige christendom: van humanisme en Verlichting tot kritisch Bijbelonderzoek en oecumenische verbreding. In de tweede bijeenkomst proberen we te ontdekken wat vrijzinnig geloven kan inhouden. De derde bijeenkomst is gewijd aan vrijzinnige geloofsgemeenschappen: bezielde verbanden.
Meedoen?

    Data: zaterdag 25 september, 23 oktober en 27 november 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
    Locatie: DoRe-kerkgebouw, prof. Regoutstraat 23, Nijmegen (of online meedoen, zie onder aanmelden)
    Kosten: per keer dat je meedoet € 7,00 en voor studenten € 5,00: betaling deelnamekosten op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Ruim zicht
    Aanmelden: Vóóraf aanmelden is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht. Dat kan via het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl.
    U kunt dan ook aangeven of u digitaal wilt deelnemen via een Zoomverbinding


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
 
     
   
  © 2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn