Agenda

9 oktober 2021, 10:00 uur

Vrijzinnig Leerhuis: Hulp

Docent en gespreksleider: dr. Alfred van Wijk.

Voor hulp zijn minstens twee partijen nodig: de hulp-vragende en de hulp-biedende. Dit geldt voor individuen, groepen, instanties en zelfs voor natiestaten. Het thema Hulp wordt uitgewerkt met de verwijzing naar de psalm waarin een gelovige in zijn onzekere situatie vertwijfeld uitroept ‘Van waar komt mijn hulp?!’

Hulp vragen en bieden speelt op verschillende plaatsen in de bijbel een uitgesproken rol. Met elkaar zullen wij nagaan hoe in onze samenleving de verzorgingsstaat de hulpverlening ons voor een goed deel uit handen genomen heeft, welke hulpvragen nog veronachtzaamd worden, maar ook waarin wij zelf hulp vragen en bieden. Wij beginnen met het kijken naar de film Intouchables,waarin een hulpvrager en een hulpbieder een wel heel bijzondere relatie met elkaar krijgen.

Daarna gaan we met exegese, de ontwikkeling van zorg en hulp in de Oudheid, het jodendom en het christendom, verder op het thema in. Ook ons sociaal-zekerheidsstelsel en literatuur zullen aan de orde komen. Dat onze eigen kennis en ervaringen met hulp/zorgvragen en met hulp/zorgverlenen ook aan de orde komen, past binnen de opzet van het Vrijzinnig Leerhuis.

Voor meer informatie, klik hier. 

Vrijzinnig Leerhuis


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn