Nieuws

 
13 juli 2021

Uit de Kajuit, 13 juli 2021

De zomer is begonnen! Toen we in de woensdagochtend online gespreksgroep ‘zomer’ als thema bij de kop namen, kregen we prachtige foto’s van vakanties, muziekstukken en kunstwerken te zien en te horen die mensen aan de zomer deden denken. Het werd een prachtige ochtend met herinneringen, verlangen, geluk en een traan. 

De zomer is een bijzondere tijd en dat zal deze zomer nog versterkt worden door de mogelijkheden die er opeens weer zijn. Dat geeft vrijheid, maar betekent ook dat velen die vorig jaar nog thuis waren, deze zomer vermoedelijk op reis zijn. Dat zal best wel even wennen zijn: Het zelf op vakantie zijn, maar ook het op vakantie zijn van anderen. In het Foreestenhuis zijn we aan het voorsorteren op een aantal activiteiten voor in de zomervakantie en erna. Zo zijn er in juli en augustus in totaal twee kerkdiensten. De eerste op zondag 18 juli om 10 uur, de tweede op 22 augustus om 17 uur. We willen een zomerfilmochtend organiseren en er komt een aantal zomeredities van het woensdagochtendgesprek.

De eerstkomende dienst, op 18 juli, gaat over het verhaal van Jona. Jona die opgeslokt wordt door de walvis. Het is ook een dienst waarin we volop zullen zingen. Peter Zandberg en ik willen dat in een ‘sing along’ vorm doen, waarbij u kunt aangeven wat u graag wilt zingen. Als het een lied uit het bekende blauwe Nieuwe Liedboek is, dan kan dat ter plekke in de dienst. Als het een lied is uit een andere bundel, of waarvan u de titel van het lied niet precies weet, dan kunt u dit tot donderdag nog doorgeven, zodat Peter het op kan zoeken. Het wordt best spannend, want we weten dus van tevoren niet van alle liederen welke we zullen gaan zingen.

Tot slot is de commissie voor de toekomst compleet, daarin hebben Leida Veldkamp, Cathrien Hoekema, Elsbeth Francisca, Caroline Oortman-Gerlings en ikzelf zitting. Zij zullen na de zomervakantie enthousiast van start gaan. U zult gedurende het komende seizoen op verschillende momenten bij het werk van de commissie betrokken worden.

Ik sluit af met lied 222, ‘De morgen is een vroege vriend’, waarmee u deze zomer de dag kunt beginnen. Het is ook te horen en zien op YouTube, uitgevoerd door het koor van de Dorpskerk in Eelde: https://www.youtube.com/watch?v=-jowZtmwPz8

De morgen is een vroege vriend 
en stapt ineens naar binnen 
met licht dat speels je ogen vindt 
en kleur geeft aan de dingen.

Refrein

Voor ieder een groet, het leven licht en God is goed, is licht, is licht.

De zon verbaast je telkens meer, 
de dag wordt heel bijzonder; 
de vogels zijn al in de weer: 
vandaag gebeurt een wonder!

Refrein

De week duurt zeven dagen lang, 
te kort voor alle dromen 
van liefde, licht, voor niemand bang: 
een achtste dag moet komen.

Refrein


Ik wens u allen een goede zomer.

Ds. Jan Berkvens


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn