Nieuws

 
29 juni 2022

Collecte DoRe Hoorn in juli 2022 voor Exodus Nederland

(Ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.
Exodus biedt een begeleid wonen traject in hun Exodushuizen verspreid over het land, of biedt steun met ambulante hulpverlening. Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen ze bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte juli 2022" of scan de QR-code.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn