Agenda

 
9 februari 2022, 20:00 uur

Lezing VOH: Opgravingen Kerkplein in Hoorn door Bart ter Steege

Foreestenhuis, Grote Oost 43 (VOLGEBOEKT!)

Het kerkplein in Hoorn is in de afgelopen jaren vernieuwd. De oude bestrating heeft plaatsgemaakt voor Portugese straatstenen, er is een fontein gekomen, funderingsherstel aan de kerktoren is uitgevoerd en er zijn nieuwe bomen geplaatst. Bij al deze werkzaamheden was het noodzakelijk om de grond in te gaan. Aangezien de archeologische resten zich direct onder het maaiveld bevinden, heeft Archeologie West-Friesland al de uitgevoerde werkzaamheden op en rondom het plein archeologisch begeleid. Een unieke kans om onderzoek te doen naar de bakermat van Hoorn. 

Veel skeletten

Bij de begeleiding werd veel gevonden: muurwerk van de middeleeuwse kerk en haar opvolgers, delen van een oud riool, waterputten, waterkelders, goten en vooral ook veel skeletten. In de lezing wordt verteld over de verschillende kerkgebouwen die op het Kerkplein hebben gestaan en wordt ingaan op de eerste resultaten van de opgravingen die zijn uitgevoerd. Hierbij komen voornamelijk de resten van de middeleeuwse kerk en de aangetroffen skeletresten aan bod. Ook zal er aandacht zijn voor de mooiste vondsten die zijn aangetroffen tijdens de herinrichting van het Kerkplein. Al met al zal een beeld ontstaan van het leven in en de inrichting van Hoorn op één van de oudste locaties van de stad.

Deze lezing wordt verzorgd door Bart ter Steege, archeoloog bij Archeologie West-Friesland.

De lezingen kunnen vanaf nu uitsluitend door reservering en vooruitbetalen van het kaartje bijgewoond worden. Reserveren per info@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. 1x lezing datum en/of onderwerp. Of een meervoud als u meer plaatsen reserveert. De prijzen zijn: 5 euro voor leden Oud Hoorn en 6,50 euro voor niet-leden. De geldende maatregelen van de overheid m.b.t. de coronopandemie zijn van toepassing.

Consumpties in het Foreestenhuis kunnen alleen contant betaald worden. Graag zo gepast mogelijk. 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2022 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn