Nieuws

 
29 april 2021

Menno Moment | Alle Hoekema over ‘herdenken’

Foto: Eric

In een nieuwe editie van het Menno Moment gaat Alle Hoekema in op het thema herdenken.

'Zonder herdenken leven we eendimensionaal, en (zoals de Baal Shem Tov zei) in ballingschap. Voor mij persoonlijk is herdenken verbonden met een zoektocht naar gegevens over het leven van de half-joodse doopsgezinde vrouw Martha van Konijnenburg, die ooit in mijn eigen gemeente werd gedoopt en in Ravensbrück omkwam. En het is verbonden met ons jaarlijkse bezoek op 4 mei aan de Erebegraafplaats in Bloemendaal, waar in elk geval twaalf jonge mensen uit doopsgezinde milieus een rustplaats hebben gekregen.'

herdenken doopsgezinde


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
 
     
   
  © 2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn