Nieuws

 
16 april 2021

Uit de Kajuit, 16 april 2021

De ‘Uit de Kajuit’ komt deze week vanaf mijn Amsterdamse zolder. Het is heerlijk aangenaam met de zon door het dakraam. Toch is het buiten best nog wel fris. Maar duidelijk is dat het voorjaar onderweg is. Nu we Pasen achter de rug hebben kijken we terug op wat we de afgelopen tijd met elkaar op spiritueel vlak hebben beleefd. Gedurende de Veertigdagentijd bespraken we het hongerdoek van de Indonesische kunstenaar Suryo Indratno. We deden dat in een app-groep, waarin deelnemers allerlei ervaringen, gedachten en emoties deelden. In de Goede Week werden de doosjes rondgebracht en was er elke dag een online te bekijken statie uit de Kruisweg, samen met studenten van het Rijnijssel College vormgegeven in een hedendaagse vertaling. Op Stille Zaterdag was de gehele productie bewonderen. Op Witte Donderdag deelden we het licht met elkaar, rond het verhaal van het laatste avondmaal in Lucas. Op Paasmorgen ontmoetten we elkaar in de viering en hoorden we hoe het verder ging in de vertelling door Lucas. We kwamen uit op het stamelend zoeken en onder woorden brengen van wat geloven kan betekenen. We deelden de vredesgroet door het in beeld brengen van allerlei handen, die je als postkaart naar iemand kunt sturen waarvan je vindt dat hij of zij dat nodig heeft.

Het was ondanks de beperkingen die we ervaren een goed gevulde Paastijd met voor ieder wat wils. Ondanks de grondige voorbereiding ging er in de vieringen het een en ander mis. Dat is natuurlijk vervelend, vooral als je niet kunt horen wat er gezegd of gezongen wordt. We doen met elkaar onze uiterste best om de komende vieringen weer net wat beter te laten verlopen. Het blijft zoeken en leren, ik vraag uw begrip hiervoor. Dank voor de dankberichten die we voor onze inspanningen mochten ontvangen. Overigens waren beide paasvieringen na de live gebeurtenissen goed volgbaar te bekijken op ons YouTube kanaal. 

Het was enige tijd stil rond het kaarsenmeubel waar Aleid Zinsmeister als student van het Amsterdamse Hout- en Meubileringscollege vorig jaar mee bezig ging. Inmiddels is Aleid alweer enige tijd afgestudeerd. Door de covidmaatregelen van de school kon zij het meubel niet aldaar afmaken, maar zij is daar alsnog mee bezig op een andere werkplaats. Hopelijk kunnen we het door haar vervaardigde meubel met Pinksteren in gebruik nemen. In het Paasdoosje ontving u een kaarsje met een glazen kaarsenhouder. Ik wil u vragen de glazen kaarsenhouder te zijner tijd weer mee te nemen naar het Foreestenhuis, zodat we het op het kaarsenmeubel kunnen gebruiken. 

Als ik zo teruglees wat ik net heb geschreven besef ik dat het over delen én samenbrengen gaat. Delen van de oude verhalen, delen van wat ze voor ons betekenen, delen van onze eigen verhalen. Maar ook delen van het licht in de wereld. We hebben de kaarsjes rondgedeeld en nu vraag ik u ze rond Pinksteren weer samen te brengen. Want dat is wat we graag willen: weer samenkomen, samen vieren, samen zijn. 

De komende week ben ik een paar dagen op Schiermonnikoog. Ik wens u een mooi begin van het voorjaar toe!

Ds. Jan Berkvens


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn