Nieuws

 
31 maart 2021

Het Foreestenhuis ontmoet online in april

Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door Peter de Wilde en ds. Jan Berkvens. Nu we gevraagd worden zoveel mogelijk thuis te blijven, willen we je graag geestelijk voer bieden. De ontmoetingen zullen inhoudelijk gevuld worden met verschillende thema’s, met daarna de mogelijkheid om nog gezellig na te praten. Het inhoudelijke deel duurt één tot anderhalf uur, het napraten daarna is open. Aanvang 10.00 uur.

In april spreken we over de volgende onderwerpen:

7 april terugkijkend op de paasvieringen

14 april Filmbespreking The new Gospel, https://picl.nl/films/the-new-gospel/

the new gospel

21 april vrij

28 april De Emmaus gangers Lucas 24 13-36.  Zien of echt zien, voor ons herkenbaar ?

We maken gebruik van het online platform Zoom. Zie de online instructie.

Meld je voor deelname aan bij Peter de Wilde: peterdewilde@xs4all.nl of 062 099 7833.

Foreestenhuis ontmoet online


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn