Nieuws

 
28 februari 2021

Uit de Kajuit, 25 februari 2021

Terwijl ik dit schrijf kijk ik uit het raam van een piepklein bakkershuisje naast een boerderij van vrienden in Drenthe. In de veertigdagentijd maken we ruimte voor bezinning en daarvoor wilde ik de stad even uit. Er is zoveel moois, maar ik voelde dat de invloed van het nieuws ervoor zorgde dat ik daar te weinig oog voor had. Dus wandel ik hier door het bos en over de heide en mijmer over wat we met elkaar aan het doen zijn. Dat is veel. We zijn een actieve gemeente met veel oog voor elkaar. Dat blijkt steeds weer, op woensdagmorgen bij de Foreestenhuis Ontmoet Online ochtenden, maar ook op 21 februari, toen we de eerste live Zoom dienst vanuit het Foreestenhuis hadden. Daar zijn erg veel mensen bij betrokken, als de levende stenen waar het in de tekst van de 21e over ging, daarover straks meer. Wat leuk en fijn dat we met elkaar op die manier verbonden konden zijn! Inmiddels is de viering geevalueerd, dank iedereen voor de bijdrage, en zijn we alweer begonnen met de voorbereiding voor de diensten van 21 maart en 4 april. 4 april is Paasmorgen. Ik hoop u tijdens die diensten weer te mogen ontmoeten.

Als u nog niet online bent voor de vieringen maar wel graag een keer wilt meedoen hebben we een helpdesk ingericht: Peter de Wilde 062 099 7833, Peter Zandberg 062 944 8630 en Kees Dalmeijer 065 111 2667 helpen u graag online. Het e-mailadres van de helpdesk is helpdesk@foreestenhuis.nl.  Steeds meer leden, vrienden en belangstellenden zijn wegwijs in Zoom, schroom vooral niet om uw eventuele wens kenbaar te maken.

Tijdens de dienst van de 21e stond een tekst uit het eerste boek van Petrus centraal: 1 Petrus 2: 1-5. Dat stuk begint met ‘ Weg dus met alle kwaad en alle bedrog, maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster!’ Ja, denk ik dan, dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar, denk ik dan vervolgens: Het zijn allemaal ook best wel menselijke eigenschappen die ik in mijzelf herken. Veel vaker dan mij lief is. We lijken er ook wel in getraind geraakt: De lijsttrekker van het CDA schaatst een rondje met Sven Kramer door het mooie Thialf. Daar is van alles over te zeggen, maar misschien is het ook wel gewoon jaloezie. De verslaglegging neigt naar laster en als je kijkt naar de enorme hoeveelheid mensen bij elkaar het weekend ervoor, dan heeft het ook iets huichelachtigs. Wat ik er maar mee wil zeggen is: het zijn allemaal herkenbare menselijke eigenschappen, waar Petrus het over heeft. Als Petrus het schrijft, zijn we in de jaren 50-70 na Christus, de tijd van de kleine opkomende nieuwe christengemeenschappen. Zij hadden het zwaar, in een tijd van onderdrukking en achtervolging. In elk geval in een tijd waarin ze met scepsis werden aangekeken. De meeste mensen om hen heen waren Joods of Romeins en Petrus probeert de jonge christenen het goede voorbeeld te laten geven… als het toch mogelijk zou zijn om wat van die slechte eigenschappen te verliezen… Daartoe moeten de mensen een hart onder de riem krijgen en dat gebeurt met een beeldspraak: ‘Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer.’ Daarmee wordt Jezus bedoeld, met zijn leven van goedgezindheid en toewijding. Je kunt je afvragen waar momenteel de zoetheid is en wat je daarvan kunt proeven. In die beleving zitten grote verschillen: Voor sommige mensen is het momenteel dramatisch, terwijl anderen genieten van de rust. De last en pijn zijn verre van gelijk verdeeld. Een wandeling maken is wezenlijk anders als je geen idee meer hebt waar je je zaak en je personeel draaiende van moet houden dan als je eigenlijk niet geraakt wordt. Maar een wandeling voelt ook anders als je net een dierbare hebt verloren aan het virus, of als het een ver van je bed show is. Het verschil in lijden zien we terug, over een paar weken, in de goede week voor Pasen. 

De tekst gaat verder:  ‘Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen.’ Met deze passage kun je meer kanten op dan dat misschien op het eerste oog lijkt. Gemakkelijk is te denken dat je tot Jezus toekeren de oplossing is. Jezus, verworpen door de menigte. Maar wie is de menigte dan? Wie is vijandig? Gaat het hier alleen om verworpen worden van buitenaf, of gaat het ook om wat er in jezelf gebeurt? Is niet ieder mens kostbaar? Daar lopen we in de huidige tijd tegenaan: Gaat het alleen om leven of dood, of gaat het ook om hoe je kunt leven? Nu lijken dood en vrijheid soms tegenover elkaar geplaatst te worden. Sommige ouderen willen helemaal niet dat jongeren weinig meer mogen om hen te beschermen, terwijl genoeg jongeren best nog wel even zo door willen gaan als opa en oma nog even onder hen blijven. Dood en vrijheid tegenover elkaar… Is dat niet waar Pasen over gaat? De mens verlost, maar wat doe je vervolgens met die vrijheid? Hem alleen maar opeisen, of benutten om tot mooie dingen voor elkaar, voor anderen te bewerkstelligen?

Het einde van onze tekst kan gelezen worden als een oproep in die richting: ‘Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel.’ We kunnen allemaal bijdragen, door hoe we ons denken scherpen, ons gevoel voor anderen vergroten, hoe we tot stilte en bezinning kunnen komen, hoe we onszelf plaatsen te midden van de natuur en het grotere. Dat kan heel goed in daden zitten, maar ook meer spiritueel en mystiek zijn. Ik moet hier denken aan een broeder in de Willibrordsabdij die zei dat hun bidden een gegeven is voor de wereld, ook als de wereld er nauwelijks van weet: het gaat maar door, dag in dag uit, als een niet aflaatbare kracht in het universum. Als je dat te zweverig vindt kun je kijken naar de dingen die we met elkaar doen: een kaartje sturen, een belletje geven, met elkaar een boek lezen of een film kijken en die ervaringen met elkaar delen. Met elkaar onze mooie kerk gestalte geven.

Een goede week gewenst,

Jan Berkvens


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn