Nieuws

 
30 september 2020

Maandcollecte oktober 2020: Straatpastoraat Hoorn

In de maand oktober collecteren we voor de Straatpastoraat Hoorn.

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, onder vermelding van "collecte maand oktober 2020".

Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen,  bijvoorbeeld omdat zij dak- of thuisloos zijn geraakt of omdat hun huis geen thuis is.  Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.  Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,  is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  Dat is wat de straatpastor wil doen.  Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als verlangen, verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof.

In Hoorn is Esther Jeunink werkzaam als straatpastor.
Zij biedt een luisterend oor en waar mogelijk praktische hulp
aan mensen die veel op straat zijn.
Zij is op maandag, woensdag en donderdag te vinden op straat, in de inloop of in de opvang.
Daarnaast organiseert zij verschillende projecten, zoals een lunch, maaltijdproject, festival en is zij aanwezig in de inloop.
Ook houdt zij regelmatig lezingen bij kerken of andere organisaties
om te vertellen over haar werk.
Vaak neemt ze iemand mee die zijn ervaringsverhaal deelt met de luisteraars,
zodat er echte verbinding ontstaat tussen mensen met en zonder (t)huis. 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn